บทความอ้างอิง: ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่ง PowerPoint 2003 ใน PowerPoint 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 นอกจากนี้ยังให้รายการคำสั่งที่คุณอาจคุ้นเคยมาแล้วใน Microsoft Office PowerPoint 2003 โดยแสดงให้ทราบถึงวิธีที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันใน Office PowerPoint 2007

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงด่วนเท่านั้น ไม่มีความมุ่งหมายเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้

ในบทความนี้

แนะนำส่วนติดต่อใหม่

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

การแนะนำส่วนติดต่อใหม่

ในOffice PowerPoint 2007, ใหม่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent แทนเมนู แถบ และบานหน้าต่างงานจาก PowerPoint รุ่นก่อนหน้าส่วนใหญ่ ด้วยกลไกเดียวที่เป็นแบบง่าย และสามารถมองเห็นได้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน PowerPoint ได้ง่ายยิ่งขึ้นค้นหาฟีเจอร์ถูกต้องสำหรับงานต่าง ๆ ค้นหาหน้าที่การใช้งานใหม่ และมีประสิทธิภาพ

บทความนี้ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ใช้ PowerPoint 2003 ที่มีประสบการณ์ ได้แก่ บุคลากรฝ่ายให้ความช่วยเหลือ มืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อื่นที่คุ้นเคยกับส่วนติดต่อของ PowerPoint 2003 อยู่แล้ว ซึ่งต้องการค้นหาคำสั่งที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วใน Office PowerPoint 2007

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent

สิ่งหลักๆ ที่มาแทนเมนูและแถบเครื่องมือใน Office PowerPoint 2007 คือ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent Ribbon นี้ออกแบบมาเพื่อให้เรียกดูได้โดยง่าย โดยประกอบด้วยแท็บต่างๆ ที่จัดเรียงไว้รอบสถานการณ์สมมติหรือวัตถุที่ระบุ ตัวควบคุมบนแต่ละแท็บจะถูกจัดเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม Ribbon สามารถเก็บเนื้อหาได้มากกว่าเมนูและแถบเครื่องมือ ซึ่งรวมถึง ปุ่ม แกลเลอรี และเนื้อหาในกล่องโต้ตอบด้วย

Ribbon

1. แท็บออกแบบมาเป็นงานตามแนว

2. กลุ่มภายในแต่ละแท็บหยุดงานลงในงานย่อย

3 ปุ่มคำสั่งในแต่ละกลุ่มดำเนินการคำสั่ง หรือแสดงเมนูของคำสั่ง

แท็บที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

นอกจากชุดแท็บมาตรฐานที่คุณเห็นบน Ribbon เมื่อใดก็ตามที่เริ่ม Office PowerPoint 2007 แล้ว จะมีแท็บอีกสองชนิด ซึ่งปรากฏในส่วนติดต่อเฉพาะเมื่อแท็บนั้นเป็นประโยชน์สำหรับชนิดของงานที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น

เครื่องมือบริบท     เครื่องมือบริบทจะทำให้คุณสามารถทำงานได้กับวัตถุที่คุณเลือกบนหน้าดังกล่าว เช่น ตาราง รูปภาพ หรือรูปวาด เมื่อคุณคลิกที่วัตถุ ชุดของแท็บบริบทที่ตรงกับปัญหาจะปรากฏในสีที่ถูกเน้นที่อยู่ถัดจากแท็บมาตรฐาน

แท็บตามบริบท

1. เลือกวัตถุในงานนำเสนอของคุณ

2. ชื่อของเครื่องมือตามบริบทที่สามารถใช้ได้จะปรากฏขึ้นเป็นสีเข้ม และแท็บตามบริบทจะปรากฏขึ้นข้างชุดแท็บมาตรฐาน

3. แท็บตามบริบทจะมีตัวควบคุมสำหรับการทำงานกับรายการที่เลือก

4. แท็บมาตรฐานบน Ribbon

แท็บโปรแกรม     แท็บโปรแกรมมาแทนที่ชุดแท็บมาตรฐานเมื่อคุณสลับไปยังโหมดการเขียนแก้หรือมุมมองบางอย่าง รวมถึงต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ต้นแบบบันทึกย่อ และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ดังในตัวอย่างนี้

แท็บโปรแกรมประยุกต์ PowerPoint

เมนู แถบเครื่องมือ และองค์ประกอบที่คุ้นเคยอื่นๆ

นอกจากแท็บ กลุ่ม และคำสั่งแล้ว Office PowerPoint 2007 ยังใช้องค์ประกอบอื่นๆ ที่ให้เส้นทางสำหรับการทำให้งานของคุณสำเร็จ องค์ประกอบต่อไปนี้เหมือนเมนูและแถบเครื่องมือที่คุณคุ้นเคยมาแล้วจาก PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตารางท้ายบทความนี้จะนำคุณไปยังองค์ประกอบเหล่านี้ในคอลัมน์ เส้นทาง

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม      ปุ่มนี้ตั้งอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint และเปิดเมนูที่แสดงอยู่ในที่นี้

เมนู 'แฟ้ม' ของ PowerPoint

แถบเครื่องมือด่วน     แถบเครื่องมือด่วนตั้งอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint ตามค่าเริ่มต้นและช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้บ่อยได้รวดเร็ว คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองได้ด้วยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือด่วน

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ     'ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ' เป็นไอคอนขนาดเล็กที่ปรากฏในบางกลุ่ม การคลิก 'ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ' จะเปิดกล่องโต้ตอบที่เกี่ยวข้องหรือบานหน้าต่างงาน โดยให้ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายบทความนี้ บางคำสั่งของ PowerPoint 2003 จะพร้อมใช้งานใน Office PowerPoint 2007 ซึ่งมาจากรายการคำสั่งทั้งหมดในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint เท่านั้น เมื่อต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้ใน Office PowerPoint 2007 คุณต้องเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนเสียก่อน ดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. ในรายการทางซ้ายมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องรายการแบบหล่นลง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

  ตัวเลือกของ PowerPoint, กำหนดเอง, คำสั่งทั้งหมด

 4. ในกล่อง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้เลือก สำหรับเอกสารทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือเอกสารที่ระบุ

 5. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม

  ทำซ้ำสำหรับแต่ละคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. คลิกปุ่มลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง เพื่อจัดเรียงคำสั่งในลำดับที่คุณต้องการให้คำสั่งเหล่านั้นปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน

 7. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×