นโยบายรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รหัสผ่านช่วยปกป้องของคุณ Microsoft Office 2010 ไฟล์ ด้วยการเข้ารหัสลับเหล่านั้นเพื่อให้บุคคลอื่นจะไม่สามารถอ่าน หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของพวกเขา ระดับความป้องกันด้วยรหัสผ่านของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าดีมีโครงสร้างรหัสผ่าน รหัสผ่าน มีความซับซ้อนมากขึ้นจะยากการคาดเดา และจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเหนือที่ไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ฉันจะการบังคับใช้กฎนโยบายรหัสผ่าน

นโยบายรหัสผ่านแสดงข้อผิดพลาด

การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก

กฎของนโยบายรหัสผ่านถูกบังคับใช้อย่างไร

ผู้ดูแลระบบ IT บังคับใช้นโยบายรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก โดยการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่ตรงกับความต้องการรักษาความปลอดภัยขององค์กรของพวกเขา เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้กฎนโยบายรหัสผ่านในองค์กร ค้นหาบทความ TechNet,การวางแผนการตั้งค่ารหัสผ่านความซับซ้อนใน Office 2010

ด้านบนของหน้า

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับนโยบายรหัสผ่าน

มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปอยู่สองข้อความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามป้องกันแฟ้มที่มีรหัสผ่าน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎของนโยบายรหัสผ่าน

  • รหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความยาวที่น้อยที่สุด     ข้อความเตือนปรากฏขึ้นโดยระบุว่าคุณต้องการอักขระเพิ่มเติม วิธีแก้ไข: ให้ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวตรงกับหรือเกินกว่าความยาวที่น้อยที่สุดที่ระบุไว้ในข้อความ รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อความเตือนนี้

    ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อรหัสผ่านมีจำนวนอักขระไม่ตรงกับจำนวนอักขระที่น้อยที่สุด

  • รหัสผ่านไม่เป็นไปตามกฎความซับซ้อนขั้นต่ำ     ข้อความเตือนปรากฏขึ้นโดยระบุว่าคุณต้องใช้ชนิดของอักขระเพิ่มเติม วิธีแก้ไข: ให้ใช้รหัสผ่านที่ตรงกับหรือเกินกว่าความต้องการขั้นต่ำที่ระบุไว้ในข้อความ รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อความเตือน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อใช้อักขระน้อยเกินไปสำหรับรหัสผ่าน

ด้านบนของหน้า

การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก

เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น ให้ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวอย่างน้อยเจ็ดอักขระ และรวมอักขระจากอย่างน้อยสี่กลุ่มที่แสดงรายการด้านล่าง

  • อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)

  • อักขระตัวพิมพ์เล็ก (a ถึง z)

  • ตัวเลข (0 ถึง 9)

  • อักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษร (ตัวอย่างเช่น ! $ # หรือ %)

  • รหัสผ่านไม่ควรรวมชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ

สิ่งสำคัญ: รหัสผ่านและวลีรหัสผ่านต้องจำได้ง่ายสำหรับคุณ แต่คาดเดาได้ยากสำหรับผู้อื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×