นิพจน์ SQL

SQL นิพจน์ เป็นสตริงที่ประกอบขึ้นเป็นคำสั่ง SQL ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ตัวอย่างเช่น เมธอด FindFirst บนวัตถุ Recordset ใช้นิพจน์ SQL ที่ประกอบด้วยเกณฑ์การเลือกที่อยู่ในส่วนคำสั่ง SQL WHERE

กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft Access ใช้ Visual Basic for Applications (VBA) Expression Service เพื่อดำเนินการคำนวณอย่างง่ายและการประเมินฟังก์ชัน ตัวดำเนินการทั้งหมดที่ใช้ในนิพจน์ SQL ของ Microsoft Access (ยกเว้น Between , In และ Like ) จะถูกกำหนดโดย VBA Expression Service นอกจากนี้ VBA Expression Service มอบกว่า 100 ฟังก์ชัน VBA ที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ SQL ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน VBA เพื่อสร้างคิวรี SQL ในมุมมองออกแบบคิวรี Microsoft Office Access 2007 และคุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ในคิวรี SQL ในเมธอด DAO OpenRecordset ใน Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic และโค้ด VBA Microsoft Office Excel 2007ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×