นำไฮเปอร์ลิงก์ออกจากไฟล์ใน Office 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการนำไฮเปอร์ลิงก์ออก ให้เลือกรายการในไฟล์ของคุณ คลิก แทรก > ไฮเปอร์ลิงก์ > นำลิงก์ออก

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก ใน Office for Mac

ถ้าคุณต้องการนำไฮเปอร์ลิงก์หลายรายการออก ให้กด คำสั่ง +A เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นกด คำสั่ง +6

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อนำไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดออกได้จาก Word for Mac เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่นำไฮเปอร์ลิงก์จากรูปภาพออก เมื่อต้องการนำไฮเปอร์ลิงก์ออกจากรูปภาพโดยใช้คีย์ลัด คุณจำเป็นต้องใช้แมโคร VBA ดูข้อมูลสำหรับแมโครที่ต้องใช้ที่ที่นี่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×