นำไปใช้ หรือเอาการแรเงาเซลล์ใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มแรเงาเซลล์ โดยการกรอกข้อมูลเหล่านั้นด้วยสีทึบ สีลวดลาย กสไตล์ลวดลาย หรือการผสมกันของสาม ถ้าคุณมีปัญหาในการพิมพ์การแรเงาเซลล์ที่คุณนำไปใช้ในสี ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่

คุณสามารถเอาการแรเงาเซลล์ถ้าคุณไม่ต้องการ

เติมเซลล์ ด้วยสีทึบ สีลวดลาย หรือสไตล์ลวดลาย
 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเติม

 2. คลิกที่เมนูจัดรูปแบบ แล้ว คลิ กเซลล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ เติม

 4. จัดรูปแบบเซลล์ที่เลือกโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ในกล่องสีพื้นหลัง เลือกสี

  • ในกล่องสีลวดลาย เลือกสีสำหรับรายการของรูปแบบ

  • ในกล่องสไตล์ลวดลาย เลือกลวดลาย

 5. คลิก ตกลง

  การเอาสีทึบ สีลวดลาย หรือสไตล์ของรูปแบบของเซลล์ที่เลือก เปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ และยกเลิกการเลือกสีหรือลวดลาย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×