นำไปใช้ สร้าง หรือเอาสไตล์เซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สไตล์คือชุดของการจัดรูปแบบอักขระ เช่น ชื่อฟอนต์ ขนาด สี การวางแนว และระยะห่าง เมื่อคุณต้องการนำรูปแบบไปใช้มากกว่าหนึ่งรูปแบบในเวลาเดียวกันกับเซลล์หรือช่วงของเซลล์ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้สไตล์ สไตล์ยังคงช่วยให้คุณรักษาการจัดรูปแบบภายในเวิร์กบุ๊กให้สอดคล้องกันได้

Excel มีลักษณะต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถสร้างสไตล์แบบกำหนดเองของคุณเอง

นำสไตล์เซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไตล์เซลล์ จากนั้นเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

สร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง

สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน Excel ไม่สามารถครอบคลุมการจัดรูปแบบทั้งหมดที่ต้องการได้ แต่การสร้างสไตล์พิเศษสามารถทำได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการคำนวณยอดเงินรวมในอดีตหรือรายการคำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านแบบง่ายๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไตล์เซลล์ จากนั้นคลิก สไตล์เซลล์ใหม่

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์เซลล์ใหม่ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

สร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วเป็นต้นแบบ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

เปลี่ยนสไตล์เซลล์ที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงสไตล์เซลล์จะมีผลกระทบต่อเซลล์ทั้งหมดที่ใช้สไตล์นั้น และในเวิร์กบุ๊กที่คุณเปลี่ยนสไตล์ ไม่มีคำสั่ง เลิกทำ สำหรับการเปลี่ยนแปลงสไตล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการจัดรูปแบบต้นฉบับได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไตล์เซลล์

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก Modify

 3. คลิก รูปแบบ

 4. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

นำสไตล์เซลล์ออกจากเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบด้วยสไตล์ที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก สไตล์เซลล์ จากนั้นเลือก ปกติ

  สไตล์ปกติ

ลบสไตล์เซลล์

คุณสามารถลบสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในหรือสไตล์แบบกำหนดเองจากรายการสไตล์พร้อมใช้งานได้สำหรับเวิร์กบุ๊กเฉพาะ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบสไตล์ สไตล์นั้นจะถูกนำออกจากเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบด้วยสไตล์นั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก สไตล์เซลล์

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำสไตล์ ปกติ ออกได้

นำสไตล์เซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

สร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง

ลักษณะมีอยู่แล้วภายใน Excel ไม่สามารถครอบคลุมทุกต้องการจัดรูปแบบ แต่ไม่ยากที่จะสร้างสไตล์น่าสนใจพิเศษที่เหมาะสมสำหรับผลรวมที่เป็นวันครบกำหนดที่ผ่านมา หรือเรียกง่ายสำหรับรายการงานที่บ้าน

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ลักษณะใด ๆ แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 2. คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์เซลล์ใหม่ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

สร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วเป็นต้นแบบ

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ลักษณะใด ๆ แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

เปลี่ยนสไตล์เซลล์ที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงสไตล์เซลล์จะมีผลกระทบต่อเซลล์ทั้งหมดที่ใช้สไตล์นั้น และในเวิร์กบุ๊กที่คุณเปลี่ยนสไตล์ ไม่มีคำสั่ง เลิกทำ สำหรับการเปลี่ยนแปลงสไตล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการจัดรูปแบบต้นฉบับได้

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ลักษณะใด ๆ แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 2. กด CONTROL ค้างไว้ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก Modify

 3. คลิก รูปแบบ

 4. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

นำสไตล์เซลล์ออกจากเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบด้วยสไตล์ที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกปกติ

ลบสไตล์เซลล์

คุณสามารถลบสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในหรือสไตล์แบบกำหนดเองจากรายการสไตล์พร้อมใช้งานได้สำหรับเวิร์กบุ๊กเฉพาะ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบสไตล์ สไตล์นั้นจะถูกนำออกจากเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบด้วยสไตล์นั้น

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาลักษณะปกติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×