นำไปใช้ สร้าง หรือนำออก สไตล์เซลล์ใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สไตล์คือชุดของการจัดรูปแบบอักขระ เช่น ชื่อฟอนต์ ขนาด สี การวางแนว และระยะห่าง เมื่อคุณต้องการนำรูปแบบไปใช้มากกว่าหนึ่งรูปแบบในเวลาเดียวกันกับเซลล์หรือช่วงของเซลล์ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้สไตล์ สไตล์ยังคงช่วยให้คุณรักษาการจัดรูปแบบภายในเวิร์กบุ๊กให้สอดคล้องกันได้

Excel ได้รวมสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในมากมาย ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทันทีหรือทำการเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถสร้างสไตล์แบบกำหนดเองของคุณได้

นำสไตล์เซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไตล์เซลล์ จากนั้นเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

สร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง

สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายใน Excel ไม่สามารถครอบคลุมการจัดรูปแบบทั้งหมดที่ต้องการได้ แต่การสร้างสไตล์พิเศษสามารถทำได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการคำนวณยอดเงินรวมในอดีตหรือรายการคำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านแบบง่ายๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไตล์เซลล์ จากนั้นคลิก สไตล์เซลล์ใหม่

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์เซลล์ใหม่ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

สร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วเป็นต้นแบบ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

เปลี่ยนสไตล์เซลล์ที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงสไตล์เซลล์จะมีผลกระทบต่อเซลล์ทั้งหมดที่ใช้สไตล์นั้น และในเวิร์กบุ๊กที่คุณเปลี่ยนสไตล์ ไม่มีคำสั่ง เลิกทำ สำหรับการเปลี่ยนแปลงสไตล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการจัดรูปแบบต้นฉบับได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไตล์เซลล์

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก Modify

 3. คลิก รูปแบบ

 4. คลิกที่แท็บแต่ละแท็บ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์ ภายใต้ คุณสมบัติสไตล์ ให้เลือกหรือเอาเครื่องหมายออกจากกล่อง เพื่อเลือกการจัดรูปแบบสไตล์ จากนั้นคลิก ตกลง

นำสไตล์เซลล์ออกจากเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบด้วยสไตล์ที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก สไตล์เซลล์ จากนั้นเลือก ปกติ

  สไตล์ปกติ

ลบสไตล์เซลล์

คุณสามารถลบสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในหรือสไตล์แบบกำหนดเองจากรายการสไตล์พร้อมใช้งานได้สำหรับเวิร์กบุ๊กเฉพาะ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบสไตล์ สไตล์นั้นจะถูกนำออกจากเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบด้วยสไตล์นั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก สไตล์เซลล์

  สไตล์เซลล์บนแท็บหน้าแรก

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำสไตล์ ปกติ ออกได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ใช้การแรเงาหรือการเน้นแถวสลับกัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×