ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบมืออาชีพวัตถุ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ โดยใช้สไตล์ ลักษณะเปลี่ยนวิธีใช้สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ และกำหนดใดมีหลัก หรือจะนำเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ

Word, PowerPoint, Excel

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: ชื่อของการเปลี่ยนแปลงแท็บรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณคลิก ตัวอย่างเช่น วัตถุที่เลือกต่อไปนี้เป็นรูปร่าง จึงแท็บเรียกว่าแท็บรูปแบบรูปร่าง และชื่อของคำสั่งทั้งหมด เปลี่ยน เกินไป

 2. คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  คลิกสไตล์คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติม คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม หรือเค้าร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม หรือไม่มีเส้นกรอบ

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์คุณต้องการเช่นเงา หรือขอบนุ่ม

  บนแท็บรูปแบบ คลิกเอฟเฟ็กต์

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กไม่มี [ชื่อลักษณะ]

  บนแท็บรูปแบบ คลิกเอฟเฟ็กต์

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เติมจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่เติม

 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เส้นจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่มีเส้น

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ และจากนั้น คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างคลิก เอฟเฟ็กต์ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิก ไม่ใช้ [ชื่อเอฟเฟ็กต์].

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์ด่วน จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เติมจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่เติม

 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เส้นจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่มีเส้น

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิก สไตล์ด่วน ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิก สไตล์ด่วน ชี้ไปที่ เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิกไม่ใช้ [ชื่อเอฟเฟ็กต์]

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เติมจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่เติม

 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เส้นจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่มีเส้น

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ และจากนั้น คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างคลิก เอฟเฟ็กต์ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิก ไม่ใช้ [ชื่อเอฟเฟ็กต์].

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×