นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบมืออาชีพ วัตถุ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะ โดยการนำสไตล์มาใช้หรือสไตล์ด่วนได้ สไตล์หรือสไตล์ด่วนเปลี่ยนการใช้สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ และยังกำหนดว่าสิ่งใดโดดเด่น หรือการใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่นเงา ความเรือง การสะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนแบบสามมิติ (3-D)

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เติมจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่เติม

 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เส้นจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่มีเส้น

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ และจากนั้น คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างคลิก เอฟเฟ็กต์ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิก ไม่ใช้ [ชื่อเอฟเฟ็กต์].

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

PowerPoint

เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบมืออาชีพ วัตถุ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะ โดยการนำสไตล์มาใช้หรือสไตล์ด่วนได้ สไตล์หรือสไตล์ด่วนเปลี่ยนการใช้สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ และยังกำหนดว่าสิ่งใดโดดเด่น หรือการใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่นเงา ความเรือง การสะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนแบบสามมิติ (3-D)

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์ด่วน จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เติมจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่เติม

 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เส้นจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่มีเส้น

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิก สไตล์ด่วน ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิก สไตล์ด่วน ชี้ไปที่ เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิกไม่ใช้ [ชื่อเอฟเฟ็กต์]

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

Excel

เมื่อต้องการสร้างลักษณะแบบมืออาชีพ วัตถุ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะ โดยการนำสไตล์มาใช้หรือสไตล์ด่วนได้ สไตล์หรือสไตล์ด่วนเปลี่ยนการใช้สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ และยังกำหนดว่าสิ่งใดโดดเด่น หรือการใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่นเงา ความเรือง การสะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนแบบสามมิติ (3-D)

ให้เลือกทำดังนี้

การนำสไตล์ไปใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

นำสไตล์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างชี้ไปที่สไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เติมจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่เติม

 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิก เส้นจากนั้นบนเมนูป็อปอัพ สี คลิก ไม่มีเส้น

นำเอฟเฟ็กต์มาใช้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ และจากนั้น คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

นำเอฟเฟ็กต์ออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่างคลิก เอฟเฟ็กต์ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิก ไม่ใช้ [ชื่อเอฟเฟ็กต์].

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

เพิ่ม หรือแก้ไขกราฟิก SmartArt

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×