ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

นำเสนอพร้อมคำอธิบายภาพหรือคำบรรายโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์ใน PowerPoint

PowerPoint for Office 365 สามารถถอดความคำของคุณเมื่อคุณนำเสนอและแสดงบนหน้าจอ เป็นคำอธิบายภาพในภาษาเดียวกับที่คุณกำลังพูด หรือเป็นคำบรรยายที่แปลเป็นภาษาอื่น ซึ่งจะช่วยจัดการให้เหมาะสมกับผู้ชมที่อาจหูหนวก หรือมีปัญหาการฟัง หรือคุ้นเคยกับภาษาอื่นมากกว่า ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกตำแหน่ง ขนาด สี และลักษณะอื่นๆ ของคำอธิบายภาพและคำบรรยายเพื่อจัดการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและความต้องการของผู้ชม

เราขอแนะนำให้ใช้ไมโครโฟนของชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ PowerPoint เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดูไมโครโฟนที่แนะนำด้านล่าง นอกจากนี้ ฟีเจอร์ยังต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ตลอดช่วงเวลาสำหรับงานนำเสนอของคุณ

(จำเป็นต้องมีสำหรับ Windows 10และPowerPoint เวอร์ชัน16.0.11601.20178 หรือสูงกว่าในแชนเนลรายเดือน ฟีเจอรนี้จะไม่รองรับถ้าคุณใช้เวอร์ชันเก่ากว่าของWindows)

การตั้งค่าคำอธิบายภาพและคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการพูดขณะนำเสนอ และเลือกภาษาของข้อความคำอธิบายภาพ/คำบรรยายที่จะแสดงผล (นั่นคือ เมื่อคุณต้องการให้มีการแปล) คุณสามารถเลือกไมโครโฟนที่ต้องการใช้ (ถ้ามีไมโครโฟนมากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ) ตำแหน่งแสดงผลของคำบรรยายบนหน้าจอ (ด้านล่างหรือด้านบน และวางทับหรือแยกจากสไลด์) และตัวเลือกการแสดงผลอื่นๆ

 1. ในแท็บ Ribbon ของการนำเสนอสไลด์ ให้เลือก การตั้งค่าคำบรรยาย หรือ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยไม่ต้องออกจากงานนำเสนอของคุณโดยใช้เมนูบริบทการนำเสนอสไลด์หรือมุมมองผู้นำเสนอ เมนู> การตั้งค่าคำบรรยาย > การตั้งค่าเพิ่มเติม  

 2. ใช้ภาษาพูดเพื่อดูภาษาเสียงที่ PowerPoint รู้จัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่เป็นภาษาที่คุณจะพูดในขณะนำเสนอ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกกำหนดเป็นภาษาตั้งค่าที่ตรงกับ ภาษาการแก้ไขใน Office ของคุณ)

 3. ใช้ภาษาคำบรรยาย เพื่อดูรายการภาษาPowerPointที่สามารถแสดงบนหน้าจอเป็นคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่คือภาษาของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็นภาษาเดียวกันเป็นภาษาพูดของคุณ แต่อาจเป็นภาษาอื่น ซึ่งหมายความว่าจะมีการแปลภาษาออกมา 

 4. ในเมนูกตั้งค่าคำบรรยาย ให้กำหนดตำแหน่งของคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย ซึ่งสามารถปรากฏเหนือขอบด้านบนหรือด้านล่างของสไดล์ (วางทับ) หรือสามารถปรากฏขึ้นเหนือด้านบนหรือใต้ด้านล่างของสไลด์ (เทียบชิดขอบ) ค่าเริ่มต้นคือ ข้างล่างสไลด์ 

 5. มีการตั้งค่าลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ได้ โดยคลิกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย > การตั้งค่าเพิ่มเติม (Windows)

  คุณสามารถเปลี่ยนสี ขนาด ความโปร่งใส และลักษณะแบบอักษรของคำบรรยายได้ คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเพื่อปรับปรุงความคมชัด และทำให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น 

เปิดหรือปิดฟีเจอร์ขณะกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณอยู่ในระหว่างการนำเสนอ และต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ ให้คลิกปุ่มตัวสลับคำบรรยายจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งหรือมุมมองผู้นำเสนอบนแถบเครื่องมือด้านล่างสไลด์หลัก:

ในมุมมองการนำเสนอสไลด์:

ปุ่มสลับคำบรรยายในมุมมองการนำเสนอสไลด์ของ PowerPoint

ในมุมมองผู้นำเสนอ:

ปุ่มตัวสลับคำบรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสลับคำบรรยายจากเมนูคลิกขวา หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด J

เมื่อต้องการให้คำบรรยายเริ่มขึ้นพร้อมกับการเริ่มการนำเสนอสไลด์ จาก Ribbon ให้นำทางไปยังการนำเสนอสไลด์ > ใช้คำบรรยายเสมอ เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์นี้สำหรับงานนำเสนอทั้งหมด (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะปิดไว้) จากนั้น ในการนำเสนอสไลด์และมุมมองผู้นำเสนอ การถอดความแบบสดสำหรับคำของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

(ฟีเจอร์นี้ต้องใช้ PowerPoint สำหรับ macOS เวอร์ชัน 16.22.127.0 หรือใหม่กว่า)

การตั้งค่าคำอธิบายภาพและคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการพูดขณะนำเสนอ และเลือกภาษาของข้อความคำอธิบายภาพ/คำบรรยายที่จะแสดงผล (นั่นคือ เมื่อคุณต้องการให้มีการแปล) คุณสามารถเลือกไมโครโฟนที่ต้องการใช้ (ถ้ามีไมโครโฟนมากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ) ตำแหน่งแสดงผลของคำบรรยายบนหน้าจอ (ด้านล่างหรือด้านบน และวางทับหรือแยกจากสไลด์) และตัวเลือกการแสดงผลอื่นๆ

 1. ในแท็บ Ribbon ของการนำเสนอสไลด์ ให้เลือก การตั้งค่าคำบรรยาย

  การตั้งค่าสำหรับคำอธิบายภาพและคำบรรยายจะอยู่บนแท็บการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint
 2. ใช้ภาษาพูดเพื่อดูภาษาเสียงที่ PowerPoint รู้จัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่เป็นภาษาที่คุณจะพูดในขณะนำเสนอ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกกำหนดเป็นภาษาที่ตรงกับภาษาการแก้ไขใน Office ของคุณ)

 3. ใช้ภาษาคำบรรยาย เพื่อดูรายการภาษาPowerPointที่สามารถแสดงบนหน้าจอเป็นคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่คือภาษาของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็นภาษาเดียวกันเป็นภาษาพูดของคุณ แต่อาจเป็นภาษาอื่น ซึ่งหมายความว่าจะมีการแปลภาษาออกมา

 4. ในเมนูกตั้งค่าคำบรรยาย ให้กำหนดตำแหน่งของคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย ซึ่งสามารถปรากฏเหนือขอบด้านบนหรือด้านล่างของสไดล์ (วางทับ) หรือสามารถปรากฏขึ้นเหนือด้านบนหรือใต้ด้านล่างของสไลด์ (เทียบชิดขอบ) ค่าเริ่มต้นคือ ข้างล่างสไลด์

 5. มีการตั้งค่าลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ได้ โดยคลิกที่ การตั้งค่าคำบรรยาย > ค่ากำหนดคำบรรยายของระบบ

  คุณสามารถเปลี่ยนสี ขนาด ความโปร่งใส และลักษณะแบบอักษรของคำบรรยายได้ คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเพื่อปรับปรุงความคมชัด และทำให้ข้อความอ่านได้ง่ายขึ้น 

เปิดหรือปิดฟีเจอร์ขณะกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณอยู่ในระหว่างการนำเสนอ และต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ ให้คลิกปุ่มตัวสลับคำบรรยายจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งหรือมุมมองผู้นำเสนอบนแถบเครื่องมือด้านล่างสไลด์หลัก:

ในมุมมองการนำเสนอสไลด์:

ปุ่มสลับคำบรรยายในมุมมองการนำเสนอสไลด์ของ PowerPoint

ในมุมมองผู้นำเสนอ:

ปุ่มตัวสลับคำบรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ PowerPoint

(ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้กับเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:Microsoft Edge, Google Chrome 33 +, Mozilla Firefox 25 +)

การตั้งค่าคำอธิบายภาพและคำบรรยาย

คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการพูดขณะนำเสนอ และเลือกภาษาของข้อความคำอธิบายภาพ/คำบรรยายที่จะแสดงผล (นั่นคือ เมื่อคุณต้องการให้มีการแปล) อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกตำแหน่งการแสดงผลของคำบรรยายที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

Ribbon แบบง่าย:
การตั้งค่าคำบรรยายใน PowerPoint Online

Ribbon แบบคลาสสิก:
ตัวเลือกสำหรับคำบรรยายและคำอธิบายภาพบน Ribbon แบบคลาสสิกใน PowerPoint Online

 1. (Simplifed Ribbon) บนแท็บ ribbon การนำเสนอสไลด์ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากใช้คำบรรยายเสมอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

  (Ribbon แบบคลาสสิก) จากแท็บ Ribbon มุมมอง เลือกใช้คำบรรยาย จากนั้นคลิกการตั้งค่าคำบรรยายเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

 2. ใช้ภาษาพูดเพื่อดูภาษาเสียงที่ PowerPoint รู้จัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่เป็นภาษาที่คุณจะพูดในขณะนำเสนอ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกกำหนดเป็นภาษาที่ตรงกับภาษาของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ)

 3. ใช้ภาษาคำบรรยาย เพื่อดูรายการภาษาPowerPointที่สามารถแสดงบนหน้าจอเป็นคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ นี่คือภาษาของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้ชมของคุณ (ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะเป็นภาษาเดียวกันเป็นภาษาพูดของคุณ แต่อาจเป็นภาษาอื่น ซึ่งหมายความว่าจะมีการแปลภาษาออกมา) 

 4. ตั้งค่าตำแหน่งของคำอธิบายภาพหรือคำบรรยายที่ต้องการ โดยสามารถให้แสดงผลวางทับที่ขอบด้านบนหรือด้านล่างของไลด์ได้ ค่าเริ่มต้นคือ ด้านล่าง (วางทับ) 

เปิดหรือปิดฟีเจอร์ขณะกำลังนำเสนอ

เมื่อต้องการให้คำบรรยายเริ่มต้นขึ้นเสมอเมื่อมีการนำเสนอสไลด์ให้เลือกมุมมอง>ใช้คำบรรยายเสมอ

ถ้าคุณอยู่ตรงกลางของการนำเสนอและต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ให้คลิกปุ่มใช้คำบรรยายในการนำเสนอสไลด์บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของสไลด์หลัก:

ปุ่มสลับคำบรรยายในมุมมองการนำเสนอสไลด์ของ PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเปิด/ปิด: J

ไมโครโฟนที่แนะนำ

เราขอแนะนำให้ใช้ไมโครโฟนชุดหูฟังเหล่านี้สำหรับการนำเสนอด้วยคำบรรยายแบบสด & คำบรรยาย บางส่วนของไมโครโฟนเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภูมิภาค

ไมโครโฟน

สภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนใช่ไหม

ระยะไกลใช่ไหม

Jabra ๙๓๐

มี

มี 1

การลักลอบ Jabra

มี

มี 1

JPL-x-x 500

มี

มี 1

Mpow ขากรรไกร V 4.1

ไม่ใช่

ไม่มี2

ตะ Mpow Pro

มากกระบวน

ไม่มี2

ไมโครโฟนหน้าจอของโรเจอร์ SF

โรเจอร์ Digimaster X

มี

มี 3

แซม Stage XPD2

มากกระบวน

ใช่4

ชุดหูฟังที่แนะนำสำหรับทีม Microsoft

1 สูงสุด๓๐๐ฟุต/90 เมตร
2สูงสุด10ฟุต/3 เมตร
3ขึ้นอยู่กับ๖๐ฟุต/18 เมตร
4สูงสุด๑๐๐ฟุต/30 เมตร

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณเห็นปัญหาในคำอธิบายภาพหรือคำบรรยายให้ลองพูดมากขึ้นโดยเจตนา

 • พยายามหลีกเลี่ยงหรือกำจัดเสียงรบกวนของพื้นหลังที่อาจรบกวนเสียงของคุณ

 • คำอธิบายภาพ & คำบรรยายจะขึ้นอยู่กับบริการการสั่งการด้วยเสียงบนระบบคลาวด์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

ภาษาพูดสนับสนุนคำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสด (การป้อนด้วยเสียง)

ภาษาพูดหลายภาษาสนับสนุนเมื่อมีการป้อนด้วยเสียงสำหรับคำอธิบายภาพและคำบรรยายใน PowerPoint for Office 365 ภาษาที่ถูกทำเครื่องหมายเป็น แสดงตัวอย่าง ได้รับการนำเสนอออกมาก่อนที่จะมีการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ และโดยทั่วไปจะมีความถูกต้องน้อยลง ซึ่งจะปรับปรุงดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ภาษาที่สนับสนุนอย่างสมบูรณ์

ภาษาแสดงตัวอย่าง*

จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

อาหรับ

อังกฤษ (แคนาดา)

อังกฤษ (ออสเตรเลีย)

อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

อังกฤษ (อินเดีย)

อังกฤษ (สหรัฐ)

ฝรั่งเศส (แคนาดา)

ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)

ฮินดี

เยอรมัน (เยอรมัน)

ญี่ปุ่น

อิตาลี (อิตาลี)

เกาหลี

สเปน (สเปน)

โปรตุเกส (บราซิล)

รัสเซีย

สเปน (เม็กซิโก)

* "ภาษาแสดงตัวอย่าง" ยังไม่สามารถสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ การรู้จำภาษาเหล่านี้ของเราจะปรับปรุงดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ภาษาบนหน้าจอสนับสนุนคำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสด (การป้อนด้วยข้อคสวาม)

PowerPoint for Office 365 สามารถแสดงผลคำอธิบายภาพหรือคำบรรยายบนหน้าจอในมากกว่า 60 ภาษาได้:

แอฟริกานส์

เกาหลี

อาหรับ

ลัตเวีย

บังคลา

ลิทัวเนีย

บอสเนีย

มาลากาซี

บัลแกเรีย

มลายู

กวางตุ้ง (ดั้งเดิม)

มอลตา

คาตาลัน

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

จีนประยุกต์

เปอร์เซีย

จีนดั้งเดิม

โปแลนด์

โครเอเชีย

โปรตุเกส

เช็ก

เกเรตาโร โอโตมี

เดนมาร์ก

โรมาเนีย

ดัตช์

รัสเซีย

อังกฤษ

ซามัว

เอสโตเนีย

เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

ฟิจิ

เซอร์เบีย (ละติน)

ฟิลิปปินส์

สโลวัก

ฟินแลนด์

สโลวีเนีย

ฝรั่งเศส

สเปน

เยอรมัน

สวีเดน

กรีก

ตาฮิตี

เฮติครีโอล

ทมิฬ

ฮิบรู

เตลูกู

ฮินดี

ไทย

ม้งขาว

ตองกา

ฮังการี

ตุรกี

ไอซ์แลนด์

ยูเครน

อินโดนีเซีย

อูรดู

อิตาลี

เวียดนาม

ญี่ปุ่น

เวลส์

สวาฮีลี

ยูคาเทค มายา

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสด

คำอธิบายภาพและคำบรรยายแบบสดของ PowerPoint เป็นฟีเจอร์เพิ่มขีดความสามารถบนระบบคลาวด์ใน Office 365 และได้รับการสนับสนุนโดยบริการเสียงพูดของ Microsoft การเปล่งเสียงพูดของคุณจะถูกส่งไปยัง Microsoft เพื่อมอบบริการนี้สำหรับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้ Office ทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นเพื่อคุณ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

ฟีเจอร์การเข้าถึงในการเล่นวิดีโอบน PowerPoint

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เพิ่มคำอธิบายภาพหรือคำบรรยายที่ปิดใน PowerPoint ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×