นำเค้าโครงไปใช้กับสไลด์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าคุณนำเค้าโครงสไลด์ไปอย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับ และแก้ไขเค้าโครงนั้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้หรือข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งที่ยึดตามเค้าโครงอัปเดตแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครง ดูเค้าโครงสไลด์คืออะไร?

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  2. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์มาใช้ใหม่

  3. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงไปใช้

  4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกเค้าโครง จากนั้น เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

    เลือกเค้าโครง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×