นำเข้า vCard ลงในที่ติดต่อ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำเข้าจำนวนมาก ติดต่อได้กี่รายการจาก iCloud ไปยัง Outlook โปรดดูนำเข้าที่ติดต่อจาก iCloud (ไฟล์.vcf vCard) ไปยัง Outlook

เมื่อบุคคลอื่นส่งคุณ Vcard (นามบัตรเสมือนที่โปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่รู้จัก), ต่อไปนี้คือ วิธีการบันทึกรายการที่ติดต่อของคุณOutlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows ถ้าคุณได้ส่งออกที่ติดต่อของคุณจาก iCloud ไปยังไฟล์ vCard คุณสามารถนำเข้าลงใน Outlook ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

นำเข้า vCard จากข้อความอีเมล Outlook

เมื่อต้องการบันทึก vCard ที่คุณได้รับเป็นสิ่งที่แนบมาให้เป็นที่ติดต่อใหม่ ให้เพิ่ม vCard ทีละรายการลงในรายการที่ติดต่อ Outlook

  1. ในเนื้อหาของข้อความอีเมล ให้คลิกขวาที่ vCard นั้น แล้วคลิก เพิ่มไปยังที่ติดต่อ Outlook

    หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลที่ติดต่อ

  2. ในหน้าต่างที่ติดต่อ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับ vCard แต่ละรายการในข้อความ

นำเข้า vCard จากโปรแกรมจดหมายอื่น

  1. ในโปรแกรมอีเมลอื่น ให้เปิดข้อความอีเมล แล้วคลิก vCard ที่แนบมา

  2. ถ้าคุณถูกถามว่าจะเปิดหรือบันทึก vCard ให้เลือกเปิด

    เคล็ดลับ: ถ้ามี Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว vCard จะเปิดในหน้าต่าง Outlook เนื่องจากนามสกุลของชื่อไฟล์ .vcf จะสัมพันธ์กับ Outlook

  3. คลิก บันทึกแล้วปิด

นำเข้าที่ติดต่อจากสเปรดชีต

ถ้ามีผู้ส่งที่ติดต่อในไฟล์.csv คุณจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกการนำเข้าและเพื่อเพิ่มเหล่านั้น โปรแกรมอีเมลหลายโปรแกรมสามารถนำเข้า และส่งออกไฟล์.csv เรียนรู้วิธีการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlookจาก Excel หรือแหล่งข้อมูลอื่น

หมายเหตุ: เมื่อคุณได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องส่งออกที่ติดต่อจากเครื่องเก่าของคุณก็ได้ถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft Exchange Server ที่ติดต่อจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดค่า Outlook ในเครื่องใหม่

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ vCard และที่ติดต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ vCard และการทำงานและการเพิ่มที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×