นำเข้า และส่งออกข้อมูลธุรกิจใน Business Contact Manager 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกข้อมูลนำเข้า ลงในหรือข้อมูลส่งออก จากBusiness Contact Manager for Outlook 2007

คุณสามารถนำเข้า และส่งออกข้อมูลทางธุรกิจของคุณจาก หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ถูกต้องหรือสื่อแบบถอดได้เช่นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การ์ดหน่วยความจำ USB ซีดี ฟลอปปีดิสก์ ซิปไดรฟ์ หรือเครือข่ายบริษัทใด ๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำเข้าข้อมูล

ส่งออกข้อมูล

ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูลแบบต่อไปนี้จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ และโปรแกรมสำหรับใช้ในBusiness Contact Manager for Outlook:

Business Contact Manager for Outlook ข้อมูล (.bcm)

มีข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส โครงการทางธุรกิจ และข้อมูลประวัติของพวกเขาสื่อสารจากเวอร์ชันก่อนหน้าของBusiness Contact Manager for Outlook

เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าระเบียนทั้งหมด รวมถึงประวัติสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าเฉพาะระเบียนคุณต้องการ เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้เลือกระเบียน เชื่อมโยงของพวกเขาตามลำดับที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกนำเข้า

การกำหนดเองของ business Contact Manager (.bcmx)

รวมข้อมูลจากค่าเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง แบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม เท่านั้นเจ้าของฐานข้อมูล หรือผู้ดูแลระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ของฐานข้อมูลสามารถนำเข้าเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองได้

Microsoft Office Outlook 2007 กับที่ติดต่อ Business Contact Manager บริการอีเมทางการตลาด (.bcm)

สิ่งสำคัญ: การแจ้งเตือนปิดบริการ Microsoft จะหยุดการบริการอีเมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 1 พฤษภาคม 2009 แต่คุณยังคงสามารถใช้บริการจนกว่า 1 พฤษภาคม 2009

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณลงในบริการการตลาดทางอีเมล คุณต้องลงชื่อเข้าสู่บริการบริการการตลาดทางอีเมล ทำตามคำแนะนำบนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก นั้นแล้ว นำเข้าไฟล์ของคุณลงในบริการการตลาดทางอีเมล

หมายเหตุ: ถ้าคุณเคยนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจจาก 1.0 สร้างรายการ (ชื่อเดิมสำหรับบริการการตลาดทางอีเมล), คุณต้องการ ส่งออกเหล่านี้ให้เป็นรูปแบบไฟล์.bcm แล้ว นำเข้าไปยังBusiness Contact Manager for Outlook

ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

รวมข้อมูลในรูปแบบที่ไฟล์ที่มีค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.CSV) (.csv) ซึ่งถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค โดยไม่คำนึงถึงตัวคั่นรายการที่พบในระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ ตัวคั่นรายการจะพบในแผงควบคุม ในภูมิภาคและภาษาบนแท็บตัวเลือกภูมิภาค จัดรูปแบบข้อมูลลงในรูปแบบไฟล์.csv เป็นวิธีหนึ่งของการนำเข้าข้อมูลลงในBusiness Contact Manager for Outlook จากโปรแกรมเช่น Windows Live Mail สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลจาก Windows Live Mail ลงใน Outlook ดูข้อความอีเมลการนำเข้าจาก Windows Live Mail

เมื่อต้องการนำเข้ารายการของผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในรูปแบบไฟล์.csv ใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ประเภทในรายการนำเข้าจะตรงกับค่าในBusiness Contact Manager for Outlook บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ และยืนยันประเภทใดกำลังใช้งาน

การนำเข้ารายการของผลิตภัณฑ์และบริการจากระบบบัญชีของคุณBusiness Contact Manager for Outlook และระบบบัญชีของคุณจะถูกรวมเข้าไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมรายการผลิตภัณฑ์และบริการจากระบบบัญชีของคุณในBusiness Contact Manager for Outlook ดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการรายการใน Business Contact Manager

ฐานข้อมูล access (.mdb, .accdb)

รวมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Access

Excel * เวิร์กบุ๊ก (.xls, .xlsx)

มีไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Excel (น้อย Office 2003)

เมื่อต้องการใช้ Office 2003 เพื่อเปิดเอกสารที่สร้างขึ้น โดยใช้ 2007 ระบบรูปแบบไฟล์ Office เช่น.xslx ดาวน์โหลด Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint 2007 รูปแบบไฟล์จากเว็บไซต์ Microsoft

ข้อมูลต่อไปนี้ให้คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับส่วนหัวของคอลัมน์ที่ควรใช้ใน Excel * นอกจากนี้ ลองขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้อื่น โดยการเยี่ยมชม Business Contact Manager for Outlook อภิปราย กลุ่ม (microsoft.public.outlook.bcm)

หมายเหตุ: 

 • อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ในสเปรดชีต Excel * ควรมีส่วนหัวของคอลัมน์เช่นเมือง

 • แถวส่วนหัวของคอลัมน์ต้องแถวแรกในกระดาษคำนวณ ค่าสำหรับบางอย่างของส่วนหัวของคอลัมน์ที่สามารถเป็นค่าว่าง ตัวอย่างเช่นชื่อ <ว่าง> ถนนเมือง

 • รวมข้อมูลใด ๆ ที่อยู่เหนือแถวส่วนหัวของคอลัมน์

 • แมปส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อให้ตรงกับป้ายผนึกกับระเบียน Business Contact Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมปเขตข้อมูล ดูที่แมปเขตข้อมูลใน Business Contact Manager

* แบบสแตนด์อโลนรุ่นMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager สามารถใช้ได้กับ Excel 2007 หรือ Excel 2003

ที่ติดต่อ outlook (.pst)

มีที่ติดต่อในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Outlook (.pst)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดลอก หรือย้ายติดต่อแต่ละรายการลงในBusiness Contact Manager for Outlook ดูคัดลอกหรือย้ายแต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook ลงในตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

หมายเหตุ: ที่ติดต่อ outlook จะแยกต่างหากจากที่ติดต่อทางธุรกิจ นำเข้า คัดลอก หรือย้ายติดต่อของ Outlook ลงในBusiness Contact Manager for Outlook สร้างระเบียนไม่ซ้ำกัน แยกต่างหากในBusiness Contact Manager for Outlook ที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์กับระเบียนติดต่อ Outlook เปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นจาก Outlook ติดต่อจะแสดงผล ในระเบียนติดต่อ Outlook หรือในทางกลับกัน

ยอดขายของไมโครซอฟท์ลูกค้าเป้าหมาย (.bcm)

มีเป้าหมายยอดขายของ Microsoft ไฟล์จากเวอร์ชันก่อนหน้าของBusiness Contact Manager for Outlook

ACT ! (.dbf, .pad)

ACT ! แอปพลิเคชันต้องได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณสามารถเริ่มการนำเข้าข้อมูลจากแอ ACT ! ไฟล์รูปแบบ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใช้เครื่องมือการแปลงของการแปลงชนิดไฟล์นี้ลงในรูปแบบไฟล์ Business Contact Manager ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูล

หมายเหตุ: ACT ! เวอร์ชันรวม ACT ! ACT 2007/9 ! 2006/8, ACT ! ACT 2005/7 ! ACT 2003/6 ! 2000/5, ACT ! 4 ดาวน์โหลด และติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Office 2007ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนสำหรับการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจาก ACT ! 2007/9 และที่ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับ ACT ! 2006/8 รุ่นสแตนด์อโลนของMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager รวมการสนับสนุนนี้ Business Contact Manager for Outlook รุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้นสามารถแปลง ACT ! ข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา ACT

QuickBooks (.iif)

สามารถนำเข้าไฟล์ในรูปแบบ.iff จาก QuickBooks รุ่นใดก็ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกใช้เครื่องมือการแปลงของการแปลงชนิดไฟล์นี้ลงในรูปแบบไฟล์ Business Contact Manager ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูล

ไฟล์ชนิดอื่น ๆ

ที่ติดต่อทางธุรกิจจากโปรแกรมเช่น Outlook Express คุณสามารถนำเข้าลงในBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าสามารถแปลงข้อมูลลงในไฟล์ (.csv) ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตรวจสอบวิธีใช้สำหรับโปรแกรมคุณต้องการนำเข้าข้อมูล

นำเข้าไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก

 2. คลิกนำเข้าไฟล์ แล้ว คลิ กถัดไป

 3. เลือกชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า แล้ว คลิ กถัดไป

  ถ้าคุณเลือก ACT ! (.dbf .pad) หรือรูปแบบ QuickBooks (.iif):

  หมายเหตุ: ACT ! เวอร์ชันรวม ACT ! ACT 2007/9 ! 2006/8, ACT ! ACT 2005/7 ! ACT 2003/6 ! 2000/5, ACT ! 4 ดาวน์โหลด และติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Office 2007ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนสำหรับการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจาก ACT ! 2007/9 และที่ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับ ACT ! 2006/8 รุ่นสแตนด์อโลนของMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager รวมการสนับสนุนนี้ Business Contact Manager for Outlook รุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้นสามารถแปลง ACT ! ข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา ACT
  นำเข้าข้อมูลธุรกิจจาก QuickBooks รุ่นทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุน

  1. คลิกแปลงข้อมูล การแปลงข้อมูลของคุณลงในการจัดรูปแบบไฟล์ Business Contact Manager ฟังก์ชันเครื่องมือนี้เช่นตัวช่วยสร้างเพื่อช่วยให้คุณนำเข้าชนิดไฟล์เหล่านี้

  2. ในเครื่องมือการแปลงข้อมูล คลิกถัดไป

  3. เลือกโปรแกรมที่สร้างข้อมูลที่คุณต้องการแปลง คลิ กถัดไป

  4. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการแปลง คลิ กถัดไป

  5. ทำตามคำแนะนำในเครื่องมือการแปลงข้อมูล

   สำหรับความช่วยเหลือด้วยหน้าในตัวช่วยสร้าง คลิกวิธีใช้ บนหน้านั้น

  6. เมื่อการแปลงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ คลิกปิด เพื่อออกจากเครื่องมือการแปลงข้อมูล และกลับไปยังตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก

 4. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก

  สำหรับความช่วยเหลือด้วยหน้าในตัวช่วยสร้าง คลิกปุ่มวิธีใช้ บนหน้านั้น

ส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับใช้ในแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นได้ โดยการแปลงเป็นรูปแบบต่อไปนี้:

ข้อมูล business Contact Manager (.bcm)

ซึ่งสามารถรวมบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส โครงการทางธุรกิจ และข้อมูลประวัติของพวกเขาสื่อสารจากเวอร์ชันก่อนหน้าของBusiness Contact Manager for Outlook

คุณสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการรายการในBusiness Contact Manager for Outlook พร้อมกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ในการจัดรูปแบบไฟล์.bcm ได้ โดยการใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก ผลิตภัณฑ์และบริการรายการไม่สามารถส่งออกเป็นรูปแบบไฟล์.csv และไม่สามารถส่งออกโดยไม่ขึ้นกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

การกำหนดเองของ business Contact Manager (.bcmx)

ชนิดไฟล์นี้ประกอบด้วยเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองและข้อมูล

ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

ชนิดไฟล์นี้มีข้อมูลที่มีการส่งออกจากBusiness Contact Manager for Outlook เป็นรูปแบบ.csv และถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค โดยไม่คำนึงถึงตัวคั่นรายการที่พบบนระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ ตัวคั่นรายการในแผงควบคุม ในตัวเลือกภาษาและภูมิภาค กล่องโต้ตอบ บนแท็บตัวเลือกภูมิภาค ได้

ไม่สามารถส่งออกข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และบริการรายการ โดยใช้รูปแบบไฟล์ไฟล์ที่มีค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.CSV) (.csv) รายการของผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลสามารถนำเข้านั้นอยู่ในรูปแบบไฟล์.csv

เคล็ดลับ: ส่งออกไปยัง Excel เมื่อต้องการส่งออกที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ไปยัง Excel ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งออกข้อมูลธุรกิจ ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก คลิกค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) สามารถเปิดไฟล์.csv ที่ส่งออก โดยใช้ Excel

ส่งออกข้อมูลธุรกิจ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก

 2. คลิกส่งไฟล์ แล้ว คลิ กถัดไป

 3. เลือกชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการส่งออกไปยัง แล้ว คลิ กถัดไป

  คุณยังสามารถรวมประวัติการสื่อสารทั้งหมดในไฟล์ที่ส่งออก ประวัติมีบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง ติดต่อทางธุรกิจ และข้อความอีเมล คุณยังระบุตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของไฟล์ที่คุณส่งออก

 4. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก

  สำหรับความช่วยเหลือในขณะที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์หน้าในตัวช่วยสร้าง คลิกปุ่มวิธีใช้ บนหน้านั้น

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งออกที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ระเบียนเดียว ดูหัวข้อการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกข้อมูลธุรกิจใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งการอัปเดฐานข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Business Contact Manager อื่น ทำต่อไปนี้:

 1. สำรองฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ ข้อมูลจากอื่น หรือฐานข้อมูลต้นฉบับจะถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้ด้วย

  วิธีการ

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กจัดการฐานข้อมูล

  2. บนแท็บการสำรอง/คืนค่า คลิกสำรองฐานข้อมูล

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองฐานข้อมูลของคุณ ดูสำรองข้อมูล Business Contact Manager ตามค่าเริ่มต้น ใน Windows XP สำเนาสำรองของฐานข้อมูลถูกบันทึกไปยัง: C:\Documents and Settings\<ชื่อผู้ใช้ >\My Documents\My Business\Backups ใน Windows Vista สำเนาสำรองของฐานข้อมูลถูกบันทึกไปยัง: \Documents\My Business\Backups<ชื่อผู้ใช้ >C:\Users\

 2. เลือกฐานข้อมูลต้นฉบับ แหล่งฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการนำเข้าลงในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

  วิธีการ

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล

  2. คลิกสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

   เลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เลือกตามค่าเริ่มต้น

  3. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง (หรือชื่อคอมพิวเตอร์) ของแหล่งฐานข้อมูล แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

   หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลต้นฉบับถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ฐานข้อมูลต้องแชร์ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้

  4. เลือกชื่อของแหล่งฐานข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

 3. ส่งออกแหล่งฐานข้อมูล

  วิธีการ

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก

  2. คลิกส่งไฟล์ แล้ว คลิ กถัดไป

  3. เลือกข้อมูล Business Contact Manager (.bcm), แล้ว คลิ กถัดไป

  4. เลือกส่งออกทุกสิ่งทุกอย่าง หรือสิ่งที่คุณต้องการส่งออก จากนั้น คลิกถัดไป ของข้อมูล

  5. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ที่ส่งออก และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ส่งออกประวัติ และผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 4. หลังจากที่ส่งออกของคุณเสร็จเรียบร้อย คืนค่าฐานข้อมูลต้นฉบับ

  วิธีการ

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กจัดการฐานข้อมูล

  2. บนแท็บการสำรอง/คืนค่า คลิกคืนค่าฐานข้อมูล และทำตามคำแนะนำ

 5. นำเข้าแหล่งฐานข้อมูล โดยไม่มีรายการที่ซ้ำกัน

  วิธีการ

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กนำเข้า และส่งออก

  2. คลิกนำเข้าไฟล์ แล้ว คลิ กถัดไป

  3. เลือกข้อมูล Business Contact Manager (.bcm)

  4. เรียกดูไฟล์ต้นฉบับที่คุณไว้ก่อนหน้านี้สร้าง เลือกรายการที่ซ้ำกันอัปเด และเลือกว่าจะรวมรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารหรือกำหนดเอง

  หมายเหตุ: 

  • นำเข้า หรือส่งออกข้อมูลทางธุรกิจไปยัง หรือ จากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่ไม่ได้เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลและชนิดบางอย่างจะไม่แปลงได้

  • ก่อนที่คุณเริ่มการนำเข้า สำรองข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook ของคุณ กระบวนการนำเข้าไม่สามารถย้อนกลับ ยกเว้น โดยการลบข้อมูลนำเข้าด้วยตนเองได้

  • เมื่อต้องการนำเข้ารายการผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้เครื่องมือการนำเข้า ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

  • ก่อนที่คุณเริ่มการส่งออก สำรองไฟล์ส่งออกของคุณ ไม่สามารถย้อนกลับกระบวนการส่งออก ยกเว้น โดยการลบข้อมูลที่ถูกส่งด้วยตนเองได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×