นำเข้า หรือแทรกรูปภาพลงในรูปวาด Visio

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีสองวิธีในการทำงานกับ AutoCAD รูปวาด รูปภาพ ปอาร์ต และไฟล์อื่น ๆ กราฟิกใน Visio: คุณสามารถนำเข้าเหล่านั้นเพื่อเริ่มตัวสร้างรูปวาด Visio หรือคุณสามารถแทรกบุคคลเหล่านี้ลงในแอวาดของ Visio ที่มีอยู่ได้

นำเข้าไฟล์กราฟิกเพื่อเริ่มตัวสร้างรูปวาด Visio

คุณสามารถนำเข้าไฟล์กราฟิกของรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นแบบใหม่ Visio โดยใช้คำสั่งเปิด บนแท็บไฟล์

รูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน:

 • AutoCAD วาดรูปไฟล์ (.dwg, .dxf)

 • บีบอัด Enhanced Metafile (.emz)

 • Enhanced Metafile (.emf)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG File Interchange Format (.jpg)

 • เครือข่ายแบบพกพากราฟิก (.png)

 • วาดกราฟิกเวกเตอร์ปรับสเกลได้ (.svg, .svgz)

 • แท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff)

 • Windows บิตแมป (.bmp, .dib)

 • Windows Metafile (.wmf)

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเวอร์ชันภาษา คุณอาจไม่ได้รับเป็นเหมือนกับผลลัพธ์แบบเดียวกันถ้าคุณนำเข้าไฟล์ที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันภาษาอื่น

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกเปิด แล้ว เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 2. ในกล่องชนิดแฟ้ม คลิกรูปแบบไฟล์ของไฟล์คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบไฟล์ที่มีอยู่ในรายการ Visio ไม่มีตัวกรองไฟล์รูปแบบนั้น ลองบันทึกเอกสารไว้ในรูปแบบ Visio สามารถเปิด

 3. เลือกไฟล์ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

แทรกไฟล์กราฟิกลงในการวาดของ Visio ที่มีอยู่

คุณสามารถแทรก AutoCAD รูปวาด รูปภาพ และปอาร์ตลงในแอวาด โดยใช้คำสั่งบนแท็บแทรก ของ Visio ที่มีอยู่

แทรกรูปวาดที่ AutoCAD

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปวาด CAD

 2. ค้นหาไฟล์ CAD และคลิกเปิด

 3. เมื่อต้องการยอมรับค่าวาด CAD เริ่ม คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ตั้งค่ารูปวาดของ CAD เริ่มต้นได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณแทรก CAD การวาด ได้ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับการตั้งค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าคุณมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในใจ

เมื่อคุณแทรกรูปวาดในรูปแบบ AutoCAD DWG หรือ DXF แทรก spatial มุมมองของวาด CAD ที่บันทึกล่าสุด วาด CAD อาจถูกบันทึกในรูปแบบพื้นที่หรือช่องว่างกระดาษ

 • ช่องว่างแบบ   คือ เวิร์กสเปซรูปวาดหลักที่ CAD drafters สร้างรูปวาด

 • ช่องว่างกระดาษ   คือ พื้นที่ทำงานที่คล้ายคลึงกับของแผ่นกระดาษ ใน CAD ใด drafters สามารถจัดเรียงมุมมองต่าง ๆ ของรูปวาด

รูปต่อไปนี้แสดงรูปวาด DWG ที่บันทึกไว้ในพื้นที่กระดาษ

รูปวาด CAD ที่บันทึกไว้ในพื้นที่ว่างบนกระดาษที่แสดงมุมมองของแบบแปลนเดียวกันสองมุมมอง

รูปวาดที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองviewports ช่องมุมมองถูกวาด CAD สามมิติลงในหน้าต่าง สามารถตั้งค่าช่องแต่ละมุมมองไปยังระดับที่แตกต่างกันหรือมุม

การแทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปภาพ หรือรูปภาพออนไลน์

 2. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้อง การแทรก เลือกไฟล์ แล้ว คลิกเปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์รูปภาพจากแท็บไฟล์ บนแท็บไฟล์ คลิกเปิด เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง ของกราฟิก และ ในรายการแฟ้มชนิด คลิกรูปแบบไฟล์กราฟิกที่คุณต้องการ ค้นหาไฟล์ คลิ กเปิด ไฟล์ส่วนใหญ่ที่คุณนำเข้าลงในรูปวาด Visio เป็นรูปภาพปรากฏเป็นแฟ้ม metafile อย่างไรก็ตาม ไฟล์บิตแมป เช่น.dib, .bmp, .pcx และอื่น ๆ ยังคง บิตแมปในรูปวาด Visio

ด้านบนของหน้า

นำเข้าไฟล์กราฟิกเพื่อเริ่มตัวสร้างรูปวาด Visio

คุณสามารถนำเข้าไฟล์กราฟิกของรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นแบบใหม่ Visio โดยใช้คำสั่งเปิด บนเมนูไฟล์

รูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน:

 • AutoCAD วาดรูปไฟล์ (.dwg, .dxf)

 • บีบอัด Enhanced Metafile (.emz)

 • Enhanced Metafile (.emf)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG File Interchange Format (.jpg)

 • กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (.png)

 • วาดกราฟิกเวกเตอร์ปรับสเกลได้ (.svg, .svgz)

 • แท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff)

 • Windows บิตแมป (.bmp, .dib)

 • Windows Metafile (.wmf)

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเวอร์ชันภาษา คุณอาจไม่ได้รับเป็นเหมือนกับผลลัพธ์แบบเดียวกันถ้าคุณนำเข้าไฟล์ที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันภาษาอื่น

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องชนิดแฟ้ม คลิกรูปแบบไฟล์ของไฟล์คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบไฟล์ที่มีอยู่ในรายการ Visio ไม่มีตัวกรองไฟล์รูปแบบนั้น ลองบันทึกเอกสารไว้ในรูปแบบ Visio สามารถเปิด

 3. เลือกไฟล์ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

แทรกไฟล์กราฟิกลงในการวาดของ Visio ที่มีอยู่

คุณสามารถแทรก AutoCAD รูปวาด รูปภาพ และภาพตัดปะลงในการวาด โดยใช้คำสั่งบนเมนูแทรก ของ Visio ที่มีอยู่

แทรกรูปวาด AutoCAD ที่

 1. บนเมนูแทรก คลิกรูปวาด CAD

 2. ค้นหาไฟล์ CAD และคลิกเปิด

 3. เมื่อต้องการยอมรับการตั้งค่ารูปวาดของ CAD เริ่มต้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ตั้งค่ารูปวาดของ CAD เริ่มต้นได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณแทรก CAD การวาด ได้ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับการตั้งค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าคุณมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในใจ

เมื่อคุณแทรกรูปวาดในรูปแบบ AutoCAD DWG หรือ DXF แทรก spatial มุมมองของวาด CAD ที่บันทึกล่าสุด การวาด CAD อาจถูกบันทึกในรูปแบบพื้นที่หรือช่องว่างกระดาษ

 • ช่องว่างแบบ   คือ เวิร์กสเปซรูปวาดหลักที่ CAD drafters สร้างรูปวาด

 • ช่องว่างกระดาษ   คือ พื้นที่ทำงานที่คล้ายคลึงกับของแผ่นกระดาษ ใน CAD ใด drafters สามารถจัดเรียงมุมมองต่าง ๆ ของรูปวาด

รูปต่อไปนี้แสดงรูปวาด DWG ที่บันทึกไว้ในพื้นที่กระดาษ

รูปวาด CAD ที่บันทึกไว้ในพื้นที่ว่างบนกระดาษที่แสดงมุมมองของแบบแปลนเดียวกันสองมุมมอง

รูปวาดที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองviewports ช่องมุมมองถูกวาด CAD สามมิติลงในหน้าต่าง สามารถตั้งค่าช่องแต่ละมุมมองไปยังระดับที่แตกต่างกันหรือมุม

แทรกรูปภาพจากไฟล์กราฟิก

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้อง การแทรก คลิกไฟล์รูปภาพ แล้ว คลิกเปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์รูปภาพจากแท็บไฟล์ บนแท็บไฟล์ คลิกเปิด ในรายการแฟ้มชนิด คลิกรูปแบบไฟล์กราฟิกคุณต้องการ แล้ว ค้นหาไฟล์ คลิกเปิด ไฟล์ส่วนใหญ่ที่คุณนำเข้าลงในรูปวาด Visio เป็นรูปภาพปรากฏเป็นแฟ้ม metafile อย่างไรก็ตาม ไฟล์บิตแมป เช่น.dib, .bmp, .pcx และอื่น ๆ ยังคง บิตแมปในรูปวาด Visio

แทรกคลิปอาร์ต

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก คลิปอาร์ต

 2. ในปอาร์ต บานหน้าต่างงาน ในกล่องค้นหา พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายคลิปอาร์ตที่คุณต้องการ

 3. คลิก ไป

  เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 4. ในรายการผลลัพธ์ คลิปอาร์ตเพื่อทำการแทรก

ด้านบนของหน้า

นำเข้าไฟล์กราฟิกเพื่อเริ่มตัวสร้างรูปวาด Visio

คุณสามารถนำเข้าไฟล์กราฟิกของรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นแบบใหม่ Visio โดยใช้คำสั่งเปิด บนเมนูไฟล์

รูปแบบไฟล์กราฟิกต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน:

 • AutoCAD วาดรูปไฟล์ (.dwg, .dxf)

 • บีบอัด Enhanced Metafile (.emz)

 • Enhanced Metafile (.emf)

 • Graphics Interchange Format (GIF)

 • JPEG File Interchange Format (.jpg)

 • กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา (.png)

 • วาดกราฟิกเวกเตอร์ปรับสเกลได้ (.svg, .svgz)

 • แท็กรูปแบบไฟล์ (.tif, .tiff)

 • Windows บิตแมป (.bmp, .dib)

 • Windows Metafile (.wmf)

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเวอร์ชันภาษา คุณอาจไม่ได้รับเป็นเหมือนกับผลลัพธ์แบบเดียวกันถ้าคุณนำเข้าไฟล์ที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันภาษาอื่น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องชนิดแฟ้ม คลิกรูปแบบไฟล์ของไฟล์คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบไฟล์ที่มีอยู่ในรายการ Visio ไม่มีตัวกรองไฟล์สำหรับรูปแบบที่ ลองบันทึกเอกสารไว้ในรูปแบบ Visio สามารถเปิด

 3. เลือกไฟล์ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

แทรกไฟล์กราฟิกลงในแอวาดของ Visio ที่มีอยู่

คุณสามารถแทรก AutoCAD รูปวาด รูปภาพ และภาพตัดปะลงในการวาด โดยใช้คำสั่งบนเมนูแทรก ของ Visio ที่มีอยู่

แทรกรูปวาดที่ AutoCAD

 1. บนเมนูแทรก คลิกรูปวาด CAD

 2. ค้นหาไฟล์ CAD และคลิกเปิด

 3. เมื่อต้องการยอมรับค่าวาด CAD เริ่ม คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ตั้งค่ารูปวาดของ CAD เริ่มต้นได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณแทรก CAD การวาด ได้ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับการตั้งค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าคุณมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในใจ

เมื่อคุณแทรกรูปวาดในรูปแบบ AutoCAD DWG หรือ DXF แทรก spatial มุมมองของวาด CAD ที่บันทึกล่าสุด วาด CAD อาจถูกบันทึกในรูปแบบพื้นที่หรือช่องว่างกระดาษ

 • รูปแบบพื้นที่   คือ หลักวาดพื้นที่ทำงานที่ CAD drafters สร้างรูปวาด

 • ช่องว่างกระดาษ   คือ พื้นที่ทำงานที่คล้ายคลึงกับของแผ่นกระดาษ ใน CAD ใด drafters สามารถจัดเรียงมุมมองต่าง ๆ ของรูปวาด

รูปต่อไปนี้แสดงรูปวาด DWG ที่บันทึกไว้ในพื้นที่กระดาษ

รูปวาด CAD ที่บันทึกไว้ในพื้นที่ว่างบนกระดาษที่แสดงมุมมองของแบบแปลนเดียวกันสองมุมมอง

รูปวาดที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองviewports ช่องมุมมองจะต่างลงในวาด CAD สามมิติ สามารถตั้งค่าช่องแต่ละมุมมองไปยังระดับที่แตกต่างกันหรือมุม

แทรกรูปภาพจากไฟล์กราฟิก

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากไฟล์

 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพคุณต้อง การแทรก คลิกไฟล์รูปภาพ แล้ว คลิกเปิด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดไฟล์รูปภาพจากเมนูไฟล์ บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด ในรายการแฟ้มชนิด คลิกรูปแบบไฟล์กราฟิกคุณต้องการ แล้ว ค้นหาไฟล์ คลิกเปิด ไฟล์ส่วนใหญ่ที่คุณนำเข้าลงในรูปวาด Visio เป็นรูปภาพปรากฏเป็นแฟ้ม metafile อย่างไรก็ตาม ไฟล์บิตแมป เช่น.dib, .bmp, .pcx และอื่น ๆ ยังคง บิตแมปในรูปวาด Visio

แทรกคลิปอาร์ต

 1. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่รูปภาพ แล้ว คลิ กภาพตัดปะ

 2. ในปอาร์ต บานหน้าต่างงาน ในกล่องค้นหา พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายคลิปอาร์ตที่คุณต้องการ

 3. คลิก ไป

  เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 4. ในรายการผลลัพธ์ คลิปอาร์ตเพื่อทำการแทรก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×