นำเข้า หรือส่งออกไฟล์ (.txt หรือ.csv) ข้อความ

นำเข้า หรือส่งออกไฟล์ (.txt หรือ.csv) ข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีสองวิธีในการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความกับ Excel: คุณสามารถเปิดใน Excel หรือคุณสามารถนำเข้าเป็นแอช่วงข้อมูลจากภายนอก เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลจาก Excel ไปยังไฟล์ข้อความ ใช้คำสั่งบันทึกเป็น และเปลี่ยนแปลงชนิดแฟ้มจากเมนูดรอปดาวน์

รูปแบบแฟ้มข้อความที่ใช้ทั่วไปมีสองรูปแบบ คือ

 • แฟ้มข้อความที่มีตัวคั่น (.txt) ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้อักขระ TAB (อักขระ ASCII โค้ด 009) คั่นแต่ละเขตข้อมูลของข้อความ

 • แฟ้มข้อความค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (.csv) ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้อักขระจุลภาค (,) คั่นแต่ละเขตข้อมูลของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนอักขระตัวคั่นที่ใช้ทั้งในแฟ้มข้อความแบบที่มีตัวคั่นและแฟ้มข้อความ .csv การทำเช่นนี้อาจจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกเป็นไปตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกได้มากถึง 1,048,576 แถวและ 16,384 คอลัมน์

นำเข้าแฟ้มข้อความด้วยการเปิดแฟ้มใน Excel

คุณสามารถเปิดแฟ้มข้อความที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมอื่นเป็นสมุดงาน Excel ด้วยการใช้คำสั่ง เปิด การเปิดแฟ้มข้อความใน Excel จะไม่เปลี่ยนรูปแบบของแฟ้ม — คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้ในแถบชื่อเรื่องของ Excel ซึ่งชื่อของแฟ้มจะคงนามสกุลของแฟ้มข้อความเอาไว้ (เช่น .txt หรือ .csv)

 1. ไปที่ไฟล์ >เปิด

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเปิด

 2. เลือกไฟล์ข้อความ จากกล่องโต้ตอบเปิด

 3. ให้ค้นหาและคลิกสองครั้งที่แฟ้มข้อความที่คุณต้องการเปิด

  • ถ้าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ข้อความ (.txt), Excel เริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ เมื่อคุณทำตามขั้นตอน คลิกเสร็จสิ้น การดำเนินการนำเข้า

  • ดู:นำเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นสูงและตัวคั่น

  • ถ้าแฟ้มเป็นแฟ้ม .csv โปรแกรม Excel จะแปลงแฟ้มข้อความโดยอัตโนมัติแล้วแสดงข้อมูลในสมุดงานใหม่

   หมายเหตุ: เมื่อ Excel เปิดไฟล์.csv นั้นใช้เริ่มต้นข้อมูลรูปแบบการตั้งค่าปัจจุบันในการตีความวิธีการนำเข้าแต่ละคอลัมน์ของข้อมูล ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแปลงคอลัมน์เป็นรูปแบบข้อมูลที่ต่างกัน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ตัวอย่างเช่น รูปแบบของคอลัมน์ข้อมูลในไฟล์.csv อาจ MDY แต่รูปแบบข้อมูลเริ่มต้นของ Excel YMD หรือคุณต้องการแปลงคอลัมน์ของตัวเลขที่ประกอบด้วยเลขศูนย์นำหน้าลงในข้อความเพื่อให้คุณสามารถเก็บเลขศูนย์นำหน้า ไว้ เมื่อต้องการบังคับให้ Excel เพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนนามสกุลจากไฟล์.csv เพื่อ.txt ก่อนที่คุณเปิดสมุดงาน หรือคุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อความ ด้วยการเชื่อมต่อไป

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความไปยังแผ่นงานที่มีอยู่โดยเป็นช่วงข้อมูลจากภายนอกได้

 1. คลิกเซลล์ที่ซึ่งคุณต้องการนำข้อมูลจากแฟ้มข้อความมาวาง

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากข้อ ความ/CSV

  รับ และแปลงตัวเลือกบนแท็บข้อมูล

 3. ค้นหาและคลิกสองครั้งที่แฟ้มข้อความที่คุณต้องการนำเข้า

  ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม บนหน้าใด ๆ ของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้าง เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง คลิกเสร็จสิ้น การดำเนินการนำเข้า

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้ปฏิบัติดังนี้

  • คลิก คุณสมบัติ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบและเค้าโครง และการฟื้นฟูสำหรับข้อมูลที่นำเข้า

  • ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกไว้ ให้คลิก แผ่นงานที่มีอยู่

   • เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลไปที่มุมบนซ้ายของแผ่นงานใหม่ ให้คลิกแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

  Excel จะวางช่วงข้อมูลภายนอกในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ

ถ้า Excel แปลงคอลัมน์ของข้อมูลเพื่อจัดรูปแบบที่คุณต้อง คุณสามารถแปลงข้อมูลหลังจากที่คุณนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลขและแปลงวันซึ่งเก็บเป็นข้อความให้เป็นวัน

คุณสามารถแปลงแผ่นงาน Excel ไปยังแฟ้มข้อความได้โดยใช้คำสั่ง บันทึกเป็น

 1. ไปที่ไฟล์ >บันทึกเป็น

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 2. กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มข้อความสำหรับแผ่นงาน

  • ตัวอย่างเช่น คลิก ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ) หรือ CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

  • หมายเหตุ: รูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนชุดฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยรูปแบบไฟล์ข้อความแตกต่างกัน ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

 4. ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มข้อความใหม่นี้ แล้วคลิก บันทึก

 5. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณทราบว่าเฉพาะแผ่นงานปัจจุบันเท่านั้นจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มใหม่ ถ้าคุณมั่นใจว่าแผ่นงานปัจจุบันเป็นแผ่นงานที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้มข้อความ ให้คลิก ตกลง คุณสามารถบันทึกแผ่นงานอื่นเป็นแฟ้มข้อความแยกกันโดยทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแผ่นงานแต่ละแผ่น

 6. กล่องโต้ตอบที่สองจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณทราบว่าแผ่นงานของคุณอาจมีคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบแฟ้มข้อความ ถ้าคุณสนใจเฉพาะการบันทึกข้อมูลแผ่นงานในแฟ้มข้อความใหม่ ให้คลิก ใช่ ถ้าคุณไม่มั่นใจและต้องการทราบเพิ่มเติมว่าคุณลักษณะใดของ Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบแฟ้มข้อความ ให้คลิก วิธีใช้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ ดูบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่น

ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความเพื่อนำเข้าแฟ้มข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนตัวคั่นที่ใช้สำหรับแฟ้มข้อความที่ใช้ตัวคั่นจากอักขระแท็บ เป็นอักขระอื่นในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการจัดการตัวคั่นที่เรียงต่อกันได้ เช่น เครื่องหมายอัญประกาศที่เรียงต่อกัน

ดู:นำเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นสูงและตัวคั่น

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา

 3. พิมพ์ตัวคั่นใหม่ในกล่อง ตัวคั่นรายการ

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนอักขระตัวคั่นรายการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว โปรแกรมทั้งหมดจะใช้อักขระใหม่เป็นตัวคั่นรายการ คุณสามารถเปลี่ยนอักขระกลับไปเป็นอักขระเริ่มต้นได้โดยทำตามขั้นตอนเดิม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัด Excel และแป้นฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×