นำเข้า หรือส่งออกไฟล์ (.txt หรือ.csv) ข้อความ

นำเข้า หรือส่งออกไฟล์ (.txt หรือ.csv) ข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสองวิธีในการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความกับ Excel: คุณสามารถเปิดใน Excel หรือคุณสามารถนำเข้าเป็นแอช่วงข้อมูลจากภายนอก เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลจาก Excel ไปยังไฟล์ข้อความ ใช้คำสั่งบันทึกเป็น และเปลี่ยนแปลงชนิดแฟ้มจากเมนูดรอปดาวน์

รูปแบบแฟ้มข้อความที่ใช้ทั่วไปมีสองรูปแบบ คือ

 • แฟ้มข้อความที่มีตัวคั่น (.txt) ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้อักขระ TAB (อักขระ ASCII โค้ด 009) คั่นแต่ละเขตข้อมูลของข้อความ

 • แฟ้มข้อความค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (.csv) ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้อักขระจุลภาค (,) คั่นแต่ละเขตข้อมูลของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนอักขระตัวคั่นที่ใช้ทั้งในแฟ้มข้อความแบบที่มีตัวคั่นและแฟ้มข้อความ .csv การทำเช่นนี้อาจจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกเป็นไปตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกได้มากถึง 1,048,576 แถวและ 16,384 คอลัมน์

นำเข้าแฟ้มข้อความด้วยการเปิดแฟ้มใน Excel

คุณสามารถเปิดแฟ้มข้อความที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมอื่นเป็นสมุดงาน Excel ด้วยการใช้คำสั่ง เปิด การเปิดแฟ้มข้อความใน Excel จะไม่เปลี่ยนรูปแบบของแฟ้ม — คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้ในแถบชื่อเรื่องของ Excel ซึ่งชื่อของแฟ้มจะคงนามสกุลของแฟ้มข้อความเอาไว้ (เช่น .txt หรือ .csv)

 1. ไปที่ไฟล์ >เปิด

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเปิด

 2. เลือกไฟล์ข้อความ จากกล่องโต้ตอบเปิด

 3. ให้ค้นหาและคลิกสองครั้งที่แฟ้มข้อความที่คุณต้องการเปิด

  • ถ้าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ข้อความ (.txt), Excel เริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ เมื่อคุณทำตามขั้นตอน คลิกเสร็จสิ้น การดำเนินการนำเข้า

  • ดู:ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นสูงและตัวคั่น

  • ถ้าแฟ้มเป็นแฟ้ม .csv โปรแกรม Excel จะแปลงแฟ้มข้อความโดยอัตโนมัติแล้วแสดงข้อมูลในสมุดงานใหม่

   หมายเหตุ: เมื่อ Excel เปิดไฟล์.csv นั้นใช้เริ่มต้นข้อมูลรูปแบบการตั้งค่าปัจจุบันในการตีความวิธีการนำเข้าแต่ละคอลัมน์ของข้อมูล ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแปลงคอลัมน์เป็นรูปแบบข้อมูลที่ต่างกัน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ตัวอย่างเช่น รูปแบบของคอลัมน์ข้อมูลในไฟล์.csv อาจ MDY แต่รูปแบบข้อมูลเริ่มต้นของ Excel YMD หรือคุณต้องการแปลงคอลัมน์ของตัวเลขที่ประกอบด้วยเลขศูนย์นำหน้าลงในข้อความเพื่อให้คุณสามารถเก็บเลขศูนย์นำหน้า ไว้ เมื่อต้องการบังคับให้ Excel เพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนนามสกุลจากไฟล์.csv เพื่อ.txt ก่อนที่คุณเปิดสมุดงาน หรือคุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อความ ด้วยการเชื่อมต่อไป

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความไปยังแผ่นงานที่มีอยู่โดยเป็นช่วงข้อมูลจากภายนอกได้

 1. คลิกเซลล์ที่ซึ่งคุณต้องการนำข้อมูลจากแฟ้มข้อความมาวาง

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากข้อ ความ/CSV

  รับ และแปลงตัวเลือกบนแท็บข้อมูล

 3. ค้นหาและคลิกสองครั้งที่แฟ้มข้อความที่คุณต้องการนำเข้า

  ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม บนหน้าใด ๆ ของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้าง เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง คลิกเสร็จสิ้น การดำเนินการนำเข้า

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้ปฏิบัติดังนี้

  • คลิก คุณสมบัติ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบและเค้าโครง และการฟื้นฟูสำหรับข้อมูลที่นำเข้า

  • ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกไว้ ให้คลิก แผ่นงานที่มีอยู่

   • เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลไปที่มุมบนซ้ายของแผ่นงานใหม่ ให้คลิกแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

  Excel จะวางช่วงข้อมูลภายนอกในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ

ถ้า Excel แปลงคอลัมน์ของข้อมูลเพื่อจัดรูปแบบที่คุณต้อง คุณสามารถแปลงข้อมูลหลังจากที่คุณนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลขและแปลงวันซึ่งเก็บเป็นข้อความให้เป็นวัน

คุณสามารถแปลงแผ่นงาน Excel ไปยังแฟ้มข้อความได้โดยใช้คำสั่ง บันทึกเป็น

 1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็น

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 2. กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มข้อความสำหรับแผ่นงาน

  • ตัวอย่างเช่น คลิก ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ) หรือ CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

  • หมายเหตุ: รูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนชุดฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยรูปแบบไฟล์ข้อความแตกต่างกัน ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

 4. ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มข้อความใหม่นี้ แล้วคลิก บันทึก

 5. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณทราบว่าเฉพาะแผ่นงานปัจจุบันเท่านั้นจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มใหม่ ถ้าคุณมั่นใจว่าแผ่นงานปัจจุบันเป็นแผ่นงานที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้มข้อความ ให้คลิก ตกลง คุณสามารถบันทึกแผ่นงานอื่นเป็นแฟ้มข้อความแยกกันโดยทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแผ่นงานแต่ละแผ่น

 6. กล่องโต้ตอบที่สองจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณทราบว่าแผ่นงานของคุณอาจมีคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบแฟ้มข้อความ ถ้าคุณสนใจเฉพาะการบันทึกข้อมูลแผ่นงานในแฟ้มข้อความใหม่ ให้คลิก ใช่ ถ้าคุณไม่มั่นใจและต้องการทราบเพิ่มเติมว่าคุณลักษณะใดของ Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบแฟ้มข้อความ ให้คลิก วิธีใช้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ ดูบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่น

ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความเพื่อนำเข้าแฟ้มข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนตัวคั่นที่ใช้สำหรับแฟ้มข้อความที่ใช้ตัวคั่นจากอักขระแท็บ เป็นอักขระอื่นในขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการจัดการตัวคั่นที่เรียงต่อกันได้ เช่น เครื่องหมายอัญประกาศที่เรียงต่อกัน

ดู:นำเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นสูงและตัวคั่น

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. เปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา

 3. พิมพ์ตัวคั่นใหม่ในกล่อง ตัวคั่นรายการ

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนอักขระตัวคั่นรายการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว โปรแกรมทั้งหมดจะใช้อักขระใหม่เป็นตัวคั่นรายการ คุณสามารถเปลี่ยนอักขระกลับไปเป็นอักขระเริ่มต้นได้โดยทำตามขั้นตอนเดิม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×