นำเข้า หรือคัดลอกรายการสมบูรณ์โดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการการทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะที่แสดงข้อเสนอแนะสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ค่าลงไป คำแนะนำเหล่านี้จะเป็นไปได้ที่ตรงกันจากรายการของชื่อและที่อยู่อีเมลจากข้อความอีเมลที่คุณส่ง

รายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

วิธีการคัดลอกรายการที่ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้เพิ่มไปยัง Outlook ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Office 365 บัญชีผู้ใช้ Exchange Server หรือบัญชีผู้ใช้ IMAP (เป็นชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมอื่น ๆ โดยทั่วไป), รายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณ ดูการคัดลอกรายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับคำแนะนำ

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ POP3 (น้อยกว่าทั่วไป แต่มักจะใช้สำหรับผู้ให้บริการอีเมลของบริษัทอื่นเช่น Comcast, Earthlink และ Verizon), รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณถูกเก็บไว้ในแฟ้มที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูคัดลอกและนำเข้าไฟล์ชนิด.nk2

ถ้าคุณไม่ทราบว่าชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี เลือกไฟล์ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถค้นหาชนิดของบัญชีผู้ใช้ต่อไปนี้

คัดลอกรายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อความในกล่องจดหมายทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. ออกจาก Outlook จากนั้น ปิด Outlook Web Access หรือ Outlook Web App (OWA) บนสเตทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ

 2. ดาวน์โหลด และติดตั้ง MFCMAPI จาก http://mfcmapi.codeplex.com

 3. เรียกใช้ mfcmapi.exe

 4. บนเมนูเซสชัน คลิกเข้าสู่ระบบ

 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับโปรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. ในบานหน้าต่างด้านบน ค้นหาบรรทัดที่สอดคล้องกับกล่องจดหมายของคุณ แล้ว ดับเบิลคลิก

 7. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ขยายคอนเทนเนอร์ราก แล้ว ขยายด้านบนสุดของที่เก็บข้อมูล หรือIPM_SUBTREE

 8. คลิกขวาที่โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า แล้ว คลิ กเปิดเกี่ยวข้องเนื้อหาตาราง การกระทำนี้เปิดหน้าต่าง MFCMAPI ใหม่ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ

 9. ภายใต้คอลัมน์เรื่อง คลิกขวารายการที่มีชื่อเรื่องIPM Configuration.Autocomplete แล้ว คลิกส่งออกข้อความ การกระทำนี้เปิดหน้าต่างบันทึกไฟล์ข้อความเมื่อต้องการ

 10. ในรายการดรอปดาวน์ เลือกข่าวสารเกี่ยวกับไฟล์ (UNICODE), แล้ว คลิ กตกลง

 11. เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกข้อความ แล้ว คลิ กบันทึก หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งนี้

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อความในกล่องจดหมายทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. ออกจาก Outlook จากนั้น ปิด Outlook Web Access หรือ Outlook Web App (OWA) บนสเตทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ

 2. ดาวน์โหลด และติดตั้ง MFCMAPI จาก http://mfcmapi.codeplex.com

 3. เรียกใช้ mfcmapi.exe

 4. บนเมนูเซสชัน คลิกเข้าสู่ระบบ

 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับโปรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. ในบานหน้าต่างด้านบน ค้นหาบรรทัดที่สอดคล้องกับกล่องจดหมายของคุณ แล้ว ดับเบิลคลิก

 7. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ขยายคอนเทนเนอร์ราก แล้ว ขยายด้านบนสุดของที่เก็บข้อมูล หรือIPM_SUBTREE

 8. คลิกขวาที่โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า แล้ว คลิ กเปิดเกี่ยวข้องเนื้อหาตาราง การกระทำนี้เปิดหน้าต่าง MFCMAPI ใหม่ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ

 9. เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกัน คุณต้องลบข้อความทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ก่อนที่จะลบ IPM ข้อความ Configuration.Autocomplete คุณต้องการส่งออกข้อความ โดยใช้ขั้นตอนในส่วน "วิธีการส่งออกแคทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ"

  เมื่อต้องการลบข้อความที่มีอยู่ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในคอลัมน์เรื่อง ค้นหารายการที่มีชื่อเรื่องIPM Configuration.Autocomplete

  2. คลิกขวารายการ แล้ว คลิ กลบข้อความลบรายการ หน้าต่างเปิดขึ้น

  3. ในรายการดรอปดาวน์ เลือกลบถาวร (ลบเพื่อเก็บข้อมูลของรายการที่ถูกลบถ้าได้รับการสนับสนุน), แล้ว คลิ กตกลง

 10. บนเมนูโฟลเดอร์ คลิกนำเข้า แล้ว คลิ กจากข่าวสารเกี่ยวกับ

 11. ค้นหาไฟล์.msg ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 11 ของการ "ส่งข้อความในกล่องจดหมายทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ" ด้านบน นั้นแล้ว คลิกตกลง

 12. ในหน้าต่างข่าวสารเกี่ยวกับโหลด ที่ปรากฏขึ้น เลือกข้อความโหลดลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ในรายการสไตล์โหลด แล้ว คลิกตกลง

ข้อมูลที่ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะถูกนำเข้าจาก IPM .Msg Configuration.Autocomplete_ <รหัสเลขฐานสิบหก> ตำแหน่งพื้นที่ที่สำรองไว้ <รหัสเลขฐานสิบหก> แสดงสตริงข้อความยาวของตัวเลขและตัวอักษร

Coy และนำเข้าไฟล์ชนิด.nk2

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกไฟล์ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เก่า

 1. เนื่องจากโฟลเดอร์เริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ วิธีง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีการ ใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Outlookใน Windows กล่องค้นหา (หรือ เรียกดูเพื่อ C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook)

 2. ในโฟลเดอร์ Outlook ค้นหารายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ (.nk2) ไฟล์ของคุณ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น นามสกุลของไฟล์จะถูกซ่อนใน Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนว่านามสกุลของไฟล์จะแสดง ในหน้าต่าง Explorer บนเมนูเครื่องมือ (ใน Windows Vista หรือ Windows 7 กดแป้น ALT เพื่อดูเมนูเครื่องมือ ), คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์ บนแท็บมุมมอง ให้เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดไฟล์ที่รู้จัก

 3. คัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ไฟล์มีขนาดเล็ก และสามารถวางบนสื่อแบบถอดได้เช่นการ์ดหน่วยความจำแบบ USB

ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกไฟล์ทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ในแผงควบคุม คลิก หรือดับเบิลคลิกที่จดหมาย

  จดหมาย ปรากฏขึ้นในแผงควบคุมตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Microsoft ระบบปฏิบัติการ Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และว่าติดตั้งระบบปฏิบัติการ 32 หรือ 64 บิตหรือเวอร์ชันของ Outlook 2010

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏหลังจากที่มีการเริ่ม Outlook เป็นครั้งแรก

 2. คลิก แสดงโปรไฟล์

 3. ทำให้บันทึกย่อของชื่อโปรไฟล์ คุณจะต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ชนิด.nk2 ให้ตรงกับชื่อเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 4. คัดลอกไฟล์ชนิด.nk2 ลงในคอมพิวเตอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ใน Outlook ที่กำหนดค่าจะถูกบันทึก เนื่องจากโฟลเดอร์เริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ วิธีง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีการ ใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Outlookใน Windows กล่องค้นหา (หรือ เรียกดูเพื่อ C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook)

 5. หลังจากไฟล์ถูก coped ไปยังโฟลเดอร์ คลิกขวาไฟล์ คลิกเปลี่ยนชื่อ แล้วเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อโปรไฟล์ที่ปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้ารายการสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ขณะนี้คุณพร้อมจะเริ่ม Outlook และนำเข้าไฟล์ แต่คุณต้องเริ่ม Outlook ด้วยคำสั่งพิเศษครั้งเดียว

 • พิมพ์outlook /importnk2ในกล่อง Windowsค้นหา จากนั้น กด Enter

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติควรมีรายการจากคอมพิวเตอร์ของคุณตอนนี้เมื่อคุณเรียบเรียงข้อความ และเริ่มพิมพ์ในกล่องการสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง

ด้านบนของหน้า

ใน Outlook 2007 คุณสามารถคัดลอกชื่อและที่อยู่อีเมลในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอัปเกรดเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และไม่ต้องการสูญเสียข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถคัดลอกชื่อและที่อยู่อีเมลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเก่าลงในคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ: คุณต้องออกจากMicrosoft Outlook ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไปนี้ ชื่อจะถูกรวมไว้ในรายการการทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่เก่าทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณเก่า ไปยังไดรฟ์: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไฟล์ โฟลเดอร์นี้อาจถูกซ่อนไว้

 2. คลิกขวา name.nk2 โปรไฟล์ แล้ว คลิ กคัดลอก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังสื่อแบบถอดได้ เช่นการ์ดสื่อแบบ USB แล้ว คัดลอกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ หรือคุณสามารถแนบไฟล์ไปกับข้อความอีเมล และส่งข้อความไปยังตัวคุณเอง บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เปิดสิ่งที่แนบมาใน Outlook และบันทึกในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คลิกขวาที่ใดก็ได้ในไดรฟ์: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook แล้ว คลิ กวาง การบันทึก name.nk2 โปรไฟล์

 4. ถ้าชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook จะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังย้ายไฟล์ชนิด.nk2 คุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ด้วยชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หลังจากที่คุณคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้าย Kim Akers.nk2 จากคอมพิวเตอร์ต้นฉบับมีชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ของ Kim Akers และคุณคัดลอกไฟล์ Kim Akers.nk2 ไปคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ มีชื่อโปรไฟล์ Outlook ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ คลิกใช่

 6. เปิด Outlook เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงลงในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×