นำเข้า หรือคัดลอกรายการสมบูรณ์โดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการการทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะที่แสดงข้อเสนอแนะสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ค่าลงไป คำแนะนำเหล่านี้จะเป็นไปได้ที่ตรงกันจากรายการของชื่อและที่อยู่อีเมลจากข้อความอีเมลที่คุณส่ง

รายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ใน Microsoft Outlook 2010 รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะไม่ถูกบันทึกในไฟล์ที่มีนามสกุลของชนิด.nk2 ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติรายการจะถูกบันทึกในขณะนี้ ในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server ของคุณ หรือ ใน ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการคัดลอกรายการสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ (.nk2) จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่โดยใช้บัญชีผู้ใช้อีเมPOP3 หรือ Outlook 2007 คุณต้องการนำเข้าไฟล์

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกไฟล์ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เก่า

 1. เนื่องจากโฟลเดอร์เริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ วิธีง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีให้ ใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Outlookบนเมนูเริ่ม

  • Windows 7    คลิกเริ่ม ถัดจากปิด ปุ่ม ในกล่องค้นหา โปรแกรมและไฟล์ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Outlookจากนั้น กด Enter

   เมนู เริ่ม ของ Windows 7 ที่มีกล่อง ค้นหา

  • Windows Vista    คลิกเริ่ม ถัดจากปุ่มปิด ในกล่องค้นหา พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Outlookจากนั้น กด Enter

   ปุ่ม เริ่ม ของ Windows Vista และกล่อง ค้นหา

  • Windows XP    คลิกเริ่ม คลิกเรียกใช้ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Outlookจากนั้น กด Enter

   ปุ่ม เริ่ม ของ Windows XP และคำสั่ง เรียกใช้

 2. หลังจากที่คุณกด Enter โฟลเดอร์จะบันทึกไฟล์ของคุณรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น นามสกุลของไฟล์จะถูกซ่อนใน Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนว่านามสกุลของไฟล์จะแสดง ในหน้าต่าง Explorer บนเมนูเครื่องมือ (ใน Windows Vista หรือ Windows 7 กดแป้น ALT เพื่อดูเมนูเครื่องมือ ), คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์ บนแท็บมุมมอง ให้เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดไฟล์ที่รู้จัก

 3. คัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ไฟล์มีขนาดเล็ก และสามารถวางบนสื่อแบบถอดได้เช่นการ์ดหน่วยความจำแบบ USB

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกไฟล์ทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ในแผงควบคุม คลิก หรือดับเบิลคลิกที่จดหมาย

  จดหมาย ปรากฏขึ้นในแผงควบคุมตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Microsoft ระบบปฏิบัติการ Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และว่าติดตั้งระบบปฏิบัติการ 32 หรือ 64 บิตหรือเวอร์ชันของ Outlook 2010

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ในแผงควบคุมสำหรับ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏขึ้นหลังจาก Outlook เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

 2. คลิกที่ แสดงโปรไฟล์

 3. ทำให้บันทึกย่อของชื่อโปรไฟล์ คุณจะต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ชนิด.nk2 ให้ตรงกับชื่อเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 4. คัดลอกไฟล์ชนิด.nk2 ลงในคอมพิวเตอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ใน Outlook ที่กำหนดค่าจะถูกบันทึก เนื่องจากโฟลเดอร์นี้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ วิธีง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีให้ ใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Outlookบนเมนูเริ่ม

  • Windows 7    คลิกเริ่ม ถัดจากปิด ปุ่ม ในกล่องค้นหา โปรแกรมและไฟล์ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Outlookจากนั้น กด Enter

  • Windows Vista    คลิกเริ่ม ถัดจากปุ่มปิด ในกล่องค้นหา พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Outlookจากนั้น กด Enter

  • Windows XP    คลิกเริ่ม คลิกเรียกใช้ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Outlookจากนั้น กด Enter

 5. หลังจากไฟล์ถูก coped ไปยังโฟลเดอร์ คลิกขวาไฟล์ คลิกเปลี่ยนชื่อ แล้วเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อโปรไฟล์ที่ปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 3

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้ารายการสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ขณะนี้คุณพร้อมจะเริ่ม Outlook และนำเข้าไฟล์ แต่คุณต้องเริ่ม Outlook ด้วยคำสั่งพิเศษครั้งเดียว

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7    คลิกเริ่ม {รูปภาพ} ถัดจากปิด ปุ่ม ในกล่องค้นหา โปรแกรมและไฟล์ พิมพ์outlook /importnk2จากนั้น กด Enter

  • Windows Vista    คลิกเริ่ม {ภาพ} ถัดจากปุ่มปิด ในกล่องค้นหา พิมพ์outlook /importnk2จากนั้น กด Enter

  • Windows XP    คลิกเริ่ม {ภาพ}, คลิกเรียกใช้ พิมพ์outlook /importnk2จากนั้น กด Enter

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติควรมีรายการจากคอมพิวเตอร์ของคุณตอนนี้เมื่อคุณเรียบเรียงข้อความ และเริ่มพิมพ์ในกล่องการสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง

ด้านบนของหน้า

ใน Outlook 2007 คุณสามารถคัดลอกชื่อและที่อยู่อีเมลในรายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอัปเกรดเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และไม่ต้องการสูญเสียข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถคัดลอกชื่อและที่อยู่อีเมลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเก่าลงในคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

สิ่งสำคัญ: คุณต้องออกจากMicrosoft Outlook ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไปนี้ ชื่อจะถูกรวมไว้ในรายการการทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่เก่าทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows Windows 7 และ Vista     ไปยังไดรฟ์: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

  • Microsoft Windows XP     ไปยังไดรฟ์: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

   หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแฟ้มของคุณ โฟลเดอร์นี้อาจถูกซ่อนไว้

   เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่บน WIndows 7 และ Windows Vista

   1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการปรับเป็นรูปแบบส่วนตัว

    หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองคลาสสิกแผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้ว ไปที่ขั้นตอน d

   3. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

   4. บนแท็บ มุมมอง ภายใต้การตั้งค่า ขั้นสูง ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้เลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

   เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่บน Windows XP

   1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

   3. คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

 2. คลิกขวา name.nk2 โปรไฟล์ แล้ว คลิ กคัดลอก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพื่อสื่อแบบถอดได้ เช่นการ์ดสื่อแบบ USB แล้ว คัดลอกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ หรือคุณสามารถแนบไฟล์ไปกับข้อความอีเมล และส่งข้อความไปยังตัวคุณเอง บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เปิดสิ่งที่แนบมาใน Outlook และบันทึกในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการรวบรวมรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • Windows 7 และ Windows Vista     คลิกขวาที่ใดก็ได้ในไดรฟ์: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook แล้ว คลิ กวาง การบันทึก name.nk2 โปรไฟล์

  • Microsoft Windows XP     คลิกขวาที่ใดก็ได้ในไดรฟ์: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook แล้ว คลิ กวาง การบันทึก name.nk2 โปรไฟล์

 4. ถ้าชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ต่างจากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังจะย้ายแฟ้ม .nk2 คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็นชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ซึ่งกำลังถูกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หลังจากที่คุณคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้าย ณัทธร ชัยนาม.nk2 จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมด้วยชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook เป็น ณัทธร ชัยนาม และคัดลอกแฟ้ม ณัทธร ชัยนาม.nk2 ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้มโดยใช้ชื่อโปรไฟล์ Outlook ที่กำลังใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับการแทนที่แฟ้มที่มีอยู่ ให้คลิก ใช่

 6. เปิด Outlook เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงลงในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×