นำเข้าไฟล์.pst ลงใน Outlook for Mac จาก Outlook สำหรับ Windows

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อช่วยให้คุณสามารถ ถ่ายโอนข้อความและรายการอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เพื่อ Mac, Outlook for Mac สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่สร้างขึ้นใน Outlook สำหรับ Windows

 1. ถ่ายโอนไฟล์.pst จากคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณไปยังเครื่อง mac ของคุณ

 2. ใน Outlook สำหรับ Macไฟล์ เมนู เลือกนำเข้า…

 3. เลือกไฟล์ (.pst) ที่เก็บถาวร Outlook สำหรับ Windows นั้นแล้ว เลือกทำต่อไป

 4. ค้นหาไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เลือกนำเข้า

 5. เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก เสร็จสิ้น

  รายการที่นำเข้าจะปรากฏขึ้นใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถ ถ่ายโอนข้อความและรายการอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เพื่อ Mac, Outlook for Mac สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่สร้างขึ้นใน Outlook สำหรับ Windows

 1. ถ่ายโอนไฟล์.pst จากคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณไปยังเครื่อง mac ของคุณ

 2. ใน Outlook สำหรับ Macไฟล์ เมนู เลือกนำเข้า…

 3. เลือกไฟล์ (.pst) ที่เก็บถาวร Outlook สำหรับ Windows นั้นแล้ว เลือกทำต่อไป

 4. ค้นหาไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เลือกนำเข้า

 5. เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก เสร็จสิ้น

  รายการที่นำเข้าจะปรากฏขึ้นใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

การนำเข้าไฟล์ .pst จาก Outlook สำหรับ Windows

เพื่อช่วยให้คุณโอนย้ายข้อความและ รายการ อื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ไปยังคอมพิวเตอร์ Macintosh ได้ Outlook for Mac สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่สร้างขึ้นใน Outlook for Windows ได้

 1. ถ่ายโอนไฟล์ .pst ลงในคอมพิวเตอร์ Macintosh ของคุณ

 2. บนเมนู ไฟล์ ของ Outlook for Mac ให้คลิก นำเข้า

 3. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook แล้วคลิกลูกศรขวา

 4. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook for Windows แล้วคลิกลูกศรขวา

 5. ระบุตำแหน่งไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก นำเข้า

 6. เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

  รายการที่นำเข้าจะปรากฏขึ้นใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

หมายเหตุ: Outlook for Mac สามารถนำเข้าได้เฉพาะไฟล์ .pst ที่ยึดตาม Unicode เท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลสำหรับ Outlook (สำหรับ Windows) 2003 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์ .pst ที่จัดรูปแบบเป็น ANSI หรือที่เรียกว่าไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook 97-2002 คือ รูปแบบโฟลเดอร์ส่วนบุคคลมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลใน Outlook สำหรับ Windows ในเวอร์ชัน 97-2002 ไม่สามารถนำเข้ารูปแบบไฟล์นี้ลงใน Outlook for Mac ได้ ถ้าคุณมีไฟล์ .pst ที่จัดรูปแบบเป็น ANSI เวอร์ชันที่เก่ากว่า จะไม่มีกระบวนการแบบอัตโนมัติเพื่อแปลงไฟล์นั้นเป็นรูปแบบไฟล์ที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ใน Microsoft Outlook สำหรับ Windows 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แล้วนำเข้ารายการจากไฟล์ที่เก่ากว่าไปยังไฟล์ใหม่ได้ จากนั้นคุณสามารถนำเข้าไฟล์ .pst ใหม่ลงใน Outlook for Mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างไฟล์ .pst และการนำเข้ารายการ ให้ดูวิธีใช้สำหรับ Outlook สำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณ

เปิดไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst หรือ .olm)

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูลของ Outlook สำหรับ Windows (.pst) หรือ Outlook for Mac Data File (.olm) ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้สามารถมีข้อมูลของชนิดรายการหลายชนิดจำนวนมากได้ ไฟล์ข้อมูล Outlook มักจะถูกใช้เป็นที่เก็บถาวรหรือเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

 1. บนเมนู ไฟล์ ของ Outlook for Mac ให้คลิก นำเข้า

 2. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook แล้วคลิกลูกศรขวา

 3. เลือกชนิดไฟล์ข้อมูล แล้วคลิกลูกศรขวา

 4. ระบุตำแหน่งไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก นำเข้า

 5. เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

  รายการที่นำเข้าจะปรากฏขึ้นใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

  หมายเหตุ: Outlook for Mac สามารถนำเข้าได้เฉพาะไฟล์ .pst ที่ยึดตาม Unicode เท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลสำหรับ Outlook (สำหรับ Windows) 2003 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์ .pst ที่จัดรูปแบบเป็น ANSI หรือที่เรียกว่าไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook 97-2002 คือ รูปแบบโฟลเดอร์ส่วนบุคคลมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลใน Outlook สำหรับ Windows ในเวอร์ชัน 97-2002 ไม่สามารถนำเข้ารูปแบบไฟล์นี้ลงใน Outlook for Mac ได้ ถ้าคุณมีไฟล์ .pst ที่จัดรูปแบบเป็น ANSI เวอร์ชันที่เก่ากว่า จะไม่มีกระบวนการแบบอัตโนมัติเพื่อแปลงไฟล์นั้นเป็นรูปแบบไฟล์ที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ใน Microsoft Outlook สำหรับ Windows 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แล้วนำเข้ารายการจากไฟล์ที่เก่ากว่าไปยังไฟล์ใหม่ได้ จากนั้นคุณสามารถนำเข้าไฟล์ .pst ใหม่ลงใน Outlook for Mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างไฟล์ .pst และการนำเข้ารายการ ให้ดูวิธีใช้สำหรับ Outlook สำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณ

เปิดรายการ Entourage จากการเก็บถาวรหรือเวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถนำเข้ารายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และเหตุการณ์จาก Entourage 2004, Entourage 2008 หรือ Entourage 2008, Web Services Edition คุณยังสามารถนำเข้าจากที่เก็บถาวรของ Entourage ซึ่งมีนามสกุล .rge ได้ด้วย

 1. บนเมนู ไฟล์ ของ Outlook for Mac ให้คลิก นำเข้า

 2. คลิก ข้อมูล Entourage จากที่เก็บถาวรหรือเวอร์ชันก่อนหน้า คลิกลูกศรขวา แล้วทำตามคำแนะนำ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณใช้ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange กับ Entourage รายการทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ Exchange จะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange หลังจากขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ กฎหรือกำหนดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Exchange จะต้องถูกกำหนดค่าใหม่ใน Outlook

  • ถ้าคุณนำเข้ารายการจาก Entourage 2004 หรือ Entourage 2008 ข้อมูลประเภทสำหรับรายการในบัญชีผู้ใช้ Exchange จะไม่ถูกนำเข้าไปยัง Outlook อย่างไรก็ตาม ด้วย Entourage 2008, Web Services Edition ข้อมูลประเภทจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange

  • Outlook ไม่รวมศูนย์กลางโครงการ ถ้าคุณใช้ศูนย์กลางโครงการใน Entourage แล้ว นำเข้าข้อมูล Entourage ของคุณใน Outlook ความสัมพันธ์ของศูนย์กลางโครงการจะถูกแปลงเป็นประเภท ตัวอย่าง ถ้าคุณรายการ เพิ่มลงในโครงการที่มีชื่อว่า "ค้นคว้ากระดาษ" ใน Entourage รายการเหล่านี้จะกำหนดประเภทที่เรียกว่า "ค้นคว้ากระดาษ" ใน Outlook

  • มุมมองแบบกำหนดเอง การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลเวลาการเดินทางของเหตุการณ์จาก Entourage จะไม่ถูกนำเข้าลงใน Outlook เหตุการณ์ Outlook จะไม่รวมข้อมูลเวลาการเดินทางใดๆ

ย้ายรายการจากโฟลเดอร์เก็บถาวรไปยังโฟลเดอร์อื่นใน Outlook

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ย้าย แล้วคลิก เลือกโฟลเดอร์

 3. ในกล่องค้นหา ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายรายการไป และคลิก ย้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกรายการจากโฟลเดอร์เก็บถาวรไปยังโฟลเดอร์อื่นใน Outlook คุณสามารถลากรายการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางการคัดลอก

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อมูลลงใน Outlook

นำเข้า iCal หรือรายการของสมุดรายชื่อลงใน Outlook

ส่งออกหรือเก็บถาวรรายการ Outlook ด้วยตนเอง

เก็บถาวรหรือสำรองรายการ Outlook โดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×