นำเข้าและส่งออก

นำเข้าและส่งออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

นำเข้าวัตถุฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access ปัจจุบัน

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel

นำเข้าและลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SQL Azure - Access 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในรายการ SharePoint

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจาก dBASE

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานขายเท่านั้นสำหรับเวอร์ชันสมัครใช้งานการเข้าถึงใน Sku เหล่านี้: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 และ Office 365 Enterprise E5 เท่านั้น

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจาก Dynamics 365เท่านั้นสำหรับเวอร์ชันสมัครใช้งานการเข้าถึงใน Sku เหล่านี้: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 และ Office 365 Enterprise E5 เท่านั้น

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Outlook

ลิงก์ไปยังบริการข้อมูล

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ลงในแอป Access web - Access 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

นำเข้าฐานข้อมูล Access 2.0 และ Access 95 ลงในเวอร์ชันปัจจุบัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×