นำเข้าเนื้อหาลงใน Sway

ใน Sway คุณสามารถนำเนื้อหาจากเอกสารและไฟล์ที่มีอยู่ของคุณมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการนำเข้าเนื้อหาดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ ตาราง และกราฟจากเอกสารของคุณ และรวมกับเนื้อหาหรือสื่อเพิ่มเติม Sway สามารถนำเข้าเนื้อหาจากเอกสาร Word, งานนำเสนอ PowerPoint และไฟล์ Adobe PDF (Portable Document Format)

คุณสามารถสร้าง Sway ใหม่จากเอกสารหรือไฟล์ที่นำเข้า หรือคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาของเอกสารหรือไฟล์ลงใน Sway ที่มีอยู่

สร้าง Sway ใหม่จากเอกสารหรือไฟล์

 1. ถ้าจำเป็น ให้ลงชื่อเข้าใช้ Sway

 2. บนหน้าจอ My Sways ให้คลิก นำเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้นำทางไปยังเอกสารหรือไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า เลือก แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ Sway ใช้ที่การประมวลผลเนื้อหาที่นำเข้าจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของไฟล์ที่เลือก

 4. เมื่อเนื้อหาปรากฏขึ้นบน Storyline ของ Sway ของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูวิธีการที่ Sway จัดรูปแบบเนื้อหาที่นำเข้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ตามที่คุณต้องการบน Storyline หรือคลิก Remix เพื่อให้ Sway นำการออกแบบต่างๆ ไปใช้

นำเข้าเอกสารหรือไฟล์ลงใน Sway ที่มีอยู่

 1. ถ้าจำเป็น ให้เปิด Sway ที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา

 2. บนแถบนำทางด้านบน ให้คลิก แทรก

 3. บนเมนู แนะนำ ที่ปรากฎขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก OneDrive เพื่อแทรกเอกสารหรือไฟล์ที่เลือกจากบัญชี OneDrive ของคุณ

  • คลิก อัปโหลด เพื่อแทรกเอกสารหรือไฟล์ที่เลือกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

  หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ Sway ใช้ที่การประมวลผลเนื้อหาที่นำเข้าจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของไฟล์ที่เลือก

 4. เมื่อเนื้อหาปรากฏขึ้นบน Storyline ของ Sway ของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูวิธีการที่ Sway จัดรูปแบบเนื้อหาที่นำเข้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ตามที่คุณต้องการบน Storyline หรือคลิก Remix เพื่อให้ Sway นำการออกแบบต่างๆ ไปใช้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×