นำเข้าเนื้อหาจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ลงใน PowerPoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ ลงในงานนำเสนอของคุณ ซึ่งรวมถึงไฟล์ที่สร้าง โดยอื่น ๆ โปรแกรม Microsoft Office ตลอดจนแฟ้มจากโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน Object Linking and Embedding (OLE)

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกเนื้อหาเฉพาะจากโปรแกรมที่สนับสนุน OLE และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดูเนื้อหาชนิดใดคุณสามารถแทรก บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกวัตถุ ในกล่องแทรกวัตถุ รายการชนิดของวัตถุคุณสามารถใช้

มีสองวิธีในการแทรกวัตถุเนื้อหาลงในงานนำเสนอ PowerPoint:

 • วัตถุที่เชื่อมโยง    วัตถุที่เชื่อมโยงจะถูกอัปเดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิมีการเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นจากข้อมูลใน Microsoft Excel ถูกเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลใน Excel ไฟล์ต้นฉบับต้องมีอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเมื่อต้องการรักษาลิงก์ระหว่างวัตถุแทรกไว้และข้อมูลต้นฉบับของคุณ แทรกวัตถุที่เชื่อมโยงได้ถ้าชุดข้อมูลต้นฉบับมีขนาดใหญ่ หรือซับซ้อน

 • วัตถุฝังตัว    ข้อมูลต้นฉบับจะฝังอยู่ในงานนำเสนอ คุณสามารถดูวัตถุฝังตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์งานนำเสนอ โดยทั่วไปแล้ววัตถุฝังตัวจำเป็นต้องมีเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถเพิ่มเติมกว่าวัตถุที่ลิงก์

 1. ในโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก PowerPoint เลือก และคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการแทรกเป็นวัตถุ

 2. ใน PowerPoint คลิกที่คุณต้องการให้วัตถุปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  เลือกวางแบบพิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็นคลิกรายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร Word คลิกMicrosoft Word เอกสารวัตถุ

   หมายเหตุ: ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีขนาดเล็กมาก ตัวอย่างเช่น สองสามคำจากเอกสาร Word หรือตัวเลขจากเซลล์แผ่นงาน Excel คุณอาจไม่มีการบันทึกเป็นวัตถุ ในกรณีนี้ คลิกตัวเลือกในกล่องเป็น หนึ่ง หรือวางเนื้อหาโดยตรง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  เลือกวัตถุ

 3. คลิกสร้างจากไฟล์

  คลิกสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอนที่คลิกเมื่อต้องการดูวัตถุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกไอคอนเปลี่ยน และจากนั้น คลิกที่ไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบายภาพ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  เลือกวัตถุ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าวัตถุไม่มีอยู่แล้ว คลิกสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  • ถ้าวัตถุมีอยู่แล้ว คลิกสร้างจากไฟล์ ในกล่องไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอนที่คลิกเมื่อต้องการดูวัตถุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกไอคอนเปลี่ยน และจากนั้น คลิกที่ไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบายภาพ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×