ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

นำเข้าเนื้อหาจากแอปพลิเคชันอื่นลงใน PowerPoint

คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจากโปรแกรมอื่นๆลงในงานนำเสนอของคุณได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ที่สร้างโดยโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆรวมถึงไฟล์จากโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนการเชื่อมโยงวัตถุและการฝัง (OLE)

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกเนื้อหาได้จากโปรแกรมที่สนับสนุน OLE และติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการดูว่าคุณสามารถแทรกเนื้อหาชนิดใดได้บ้างบนแท็บแทรกในกลุ่มข้อความให้คลิกวัตถุ กล่องแทรกวัตถุจะแสดงรายการชนิดของวัตถุที่คุณสามารถใช้ได้

มีสองวิธีในการแทรกวัตถุเนื้อหาลงในงานนำเสนอ PowerPoint:

 • วัตถุที่เชื่อมโยง    วัตถุที่มีการเชื่อมโยงจะได้รับการอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่นแผนภูมิที่เชื่อมโยงที่สร้างจากข้อมูลใน Microsoft Excel จะถูกเปลี่ยนแปลงถ้าข้อมูล Excel ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ต้นฉบับต้องพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณเพื่อรักษาลิงก์ระหว่างวัตถุที่แทรกและข้อมูลต้นฉบับ ขอแนะนำให้แทรกวัตถุที่เชื่อมโยงถ้าชุดข้อมูลต้นฉบับมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน

 • วัตถุฝังตัว    ข้อมูลต้นฉบับถูกฝังอยู่ในงานนำเสนอ คุณสามารถดูวัตถุฝังตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์งานนำเสนอ วัตถุฝังตัวโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีช่องว่างบนดิสก์มากกว่าวัตถุที่ถูกเชื่อมโยง

 1. ในโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ PowerPoint ให้เลือกและคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการแทรกเป็นวัตถุ

 2. ใน PowerPoint ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้วัตถุปรากฏ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  เลือกวางแบบพิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบการวางแบบพิเศษให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุที่ลิงก์ให้คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัวให้คลิกวาง ในกล่องเป็นให้คลิกที่รายการที่มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร Word ให้คลิกวัตถุเอกสาร Microsoft Word

   หมายเหตุ: ถ้าการเลือกของคุณมีขนาดเล็กมากตัวอย่างเช่นคำสองสามคำจากเอกสาร Word หรือตัวเลขจากเซลล์เวิร์กชีต Excel คุณอาจไม่จำเป็นต้องบันทึกเอกสารนั้นเป็นวัตถุ ในกรณีนี้ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่มีให้ในกล่องเป็นหรือวางเนื้อหาโดยตรง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  เลือกวัตถุ

 3. คลิกสร้างจากไฟล์

  คลิกสร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องไฟล์ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์หรือคลิกเรียกดูเพื่อเลือกจากรายการ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอนที่ถูกคลิกเพื่อดูวัตถุให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพของไอคอนหรือป้ายชื่อเริ่มต้นให้คลิกเปลี่ยนไอคอนแล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน ถ้าคุณต้องการคุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบายภาพได้

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  เลือกวัตถุ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าวัตถุยังไม่มีอยู่ให้คลิกสร้างใหม่ ในกล่องชนิดวัตถุให้คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  • ถ้าวัตถุมีอยู่แล้วให้คลิกสร้างจากไฟล์ ในกล่องไฟล์ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์หรือคลิกเรียกดูเพื่อเลือกจากรายการ ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอนที่ถูกคลิกเพื่อดูวัตถุให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพของไอคอนหรือป้ายชื่อเริ่มต้นให้คลิกเปลี่ยนไอคอนแล้วคลิกไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน ถ้าคุณต้องการคุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบายภาพได้

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรกข้อมูล Excel ลงใน PowerPoint

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×