นำเข้าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ SAP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธี การบันทึกเวิร์กสเปซงานเวิร์กโฟลว์เป็นเทมเพลต แล้ว นำเข้าเทมเพลไปยังคอลเลกชันไซต์อื่น

เวิร์กสเปซของงานเวิร์กโฟลว์คือ ไซต์ SharePoint ที่โฮสต์งานทั้งหมดสำหรับชนิดของงานเวิร์กโฟลว์ SAP คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา ทั้งหมดหลังจากกำหนดเองและการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถบันทึกพื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์เป็นเทมเพลต และปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต

สิ่งสำคัญ: ดำเนินการขั้นตอนในกระบวนงานต่อไปนี้ คุณต้องการดูแลไซต์คอลเลกชันบนไซต์คอลเลกชันที่เวิร์กโฟลว์รากอยู่นี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกเทมเพลเวิร์กโฟลว์

อัปโหลดเทมเพลเวิร์กโฟลว์ไปยังไซต์ใหม่

นำเข้าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ SAP

บันทึกเทมเพลเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถบันทึกเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ โดยการทำงานกับตัวเลือกใน SharePoint Designer 2013 หรือ SharePoint Server กระบวนงานนี้อธิบายถึงวิธีการบันทึกเทมเพล โดยใช้ SharePoint Server

เมื่อต้องการบันทึกเทมเพลเวิร์กโฟลว์ โดยใช้ SharePoint Server ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เรียกดูไปยังพื้นที่ทำงานเวิร์กโฟลว์ คลิกไอคอนการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในกลุ่มการกระทำในไซต์ คลิกบันทึกไซต์เป็นเทมเพลต

 3. บนหน้าบันทึกเป็นเทมเพลต ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับไฟล์เทมเพลต ในกล่องชื่อเทมเพลต และคำอธิบายเทมเพลต พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับเทมเพล
  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นเทมเพลต

 4. ตรวจสอบว่า ไม่ได้เลือกกล่องรวมเนื้อหา

 5. คลิกตกลง เพื่อยอมรับการตั้งค่า และการบันทึกเทมเพลในแกลเลอรีโซลูชัน
  SharePoint Server หน้าต่างข้อมูลแสดงในขณะนั้นประมวลผลการร้องขอนี้ และแสดงข้อความแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นการกระบวนการ

 6. ในหน้าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกลิงก์แกลเลอรีโซลูชันการจัดการเทมเพลตใหม่ในแกลเลอรีโซลูชัน

 7. ในแกลเลอรีโซลูชัน คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลด

 8. ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดไฟล์ คลิกบันทึก
  แม่แบบถูกบันทึกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์

ด้านบนของหน้า

อัปโหลดเทมเพลเวิร์กโฟลว์ไปยังไซต์ใหม่

 1. คัดลอกแบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อสภาพแวดล้อมเป้าหมายการ

 2. ไประดับไซต์รากของไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการใช้แม่แบบใหม่

 3. จากโฮมเพจของไซต์ระดับราก คลิกไอคอนการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 4. ในหน้าการตั้งค่าไซต์ ในกลุ่มแกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ คลิกแก้ไข เพื่อเปิดหน้าโซลูชันของแกลเลอรีโซลูชัน

 5. บนแท็บโซลูชัน คลิกอัปโหลดโซลูชัน

 6. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเอกสาร คลิกการเรียกดู เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด

 7. เลือกชื่อของไฟล์แม่แบบที่คุณต้องการอัปโหลด แล้ว คลิ กเปิด

 8. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเอกสาร ตรวจสอบว่า กล่องเลือกไฟล์ แสดงชื่อไฟล์และเส้นทางที่คุณต้องการอัปโหลด จากนั้น คลิกตกลง โต้ตอบแกลเลอรีโซลูชันเปิดใช้งานโซลูชัน เปิดขึ้น

 9. ในกล่องโต้ตอบแกลเลอรีโซลูชันเปิดใช้งานโซลูชัน คลิกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานเทมเพล และกลับไปยังหน้าโซลูชัน

ขณะนี้คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างไซต์เวิร์กโฟลว์ที่ใช้เทมเพลตที่คุณอัปโหลด

ด้านบนของหน้า

นำเข้าเทมเพลเวิร์กโฟลว์ SAP

 1. ไปไซต์รากของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการให้เก็บเวิร์กโฟลว์ใหม่

 2. คลิกไอคอนการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: ไซต์รากเวิร์กโฟลว์คือ ไซต์ที่มีฟีเจอร์Duet Enterprise-เวิร์กโฟลว์ SAP ที่เปิดใช้งาน

 3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในกลุ่มกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ SAP คลิกนำเข้าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ SAP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 4. บนหน้านำเข้าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ SAP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในบานหน้าต่างการเลือกเทมเพลต คลิกแท็บกำหนดเอง

 5. เลือกชื่อของเทมเพลเวิร์กโฟลว์ที่คุณบันทึกไว้

 6. ในบานหน้าต่างชนิดเนื้อหาภายนอก ใส่งานเวิร์กโฟลว์ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกปุ่มเรียกดูเอนทิตี แล้วเลือกงานเวิร์กโฟลว์ ออกจากรายการ คลิกปุ่มเอนทิตีกาเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบชื่อ

 7. ในบานหน้าต่างเปิดใช้งานวัน ระบุเวลาคุณต้อง Duet Enterprise เพื่อเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์

 8. คลิก เปิดใช้งาน

 9. ในกล่องแม่แบบถูกนำเข้าเรียบร้อยแล้ว คลิกตกลง

เวิร์กสเปซจะถูกสร้างขึ้นเพื่อโฮสต์งานทั้งหมดสำหรับชนิดของงานเวิร์กโฟลว์ SAP ก่อนที่คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อรับ และจัดการงาน business SAP คุณต้องให้ผู้ใช้เข้ากับชนิดของงานเวิร์กโฟลว์ SAP ถ้าเทมเพลเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ถูกใช้ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องการประกาศเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าและวิธีการประกาศเวิร์กโฟลว์ ดูที่การสร้างเวิร์กโฟลว์ SAP บนไซต์ Duet Enterprise

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×