นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ .pst ของ Outlook

นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ .pst ของ Outlook

เมื่อแอป Outlook เช่น Outlook 2016 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อย้ายอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทินจากบัญชีอีเมลหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกล่องจดหมาย Office 365 และบัญชี Gmail คุณสามารถเพิ่มทั้งสองบัญชีลงใน Outlook 2016 ได้ จากนั้น คุณสามารถใช้ Outlook 2016 เพื่อส่งออกรายการจากบัญชี Gmail และนำเข้าไปยังกล่องจดหมาย Office 365

วิธีการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินไปยัง Outlook จากไฟล์ .pst

เลือกจากรายการคำแนะนำการนำเข้าต่อไปนี้ เมื่อต้องการสร้างไฟล์ .pst ให้ดูคำแนะนำเพื่อส่งออกข้อมูลอีเมลของคุณจาก Outlook

คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณไปยังแอป Outlook เช่น Outlook 2016 หรือ 2013 ได้ จากนั้น คุณสามารถใช้ Outlook เพื่อย้ายอีเมล ที่ติดต่อ และรายการปฏิทินไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:

 1. เพิ่มบัญชีอีเมล “ต้นทาง” ของคุณไปยัง Outlook ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มบัญชี Gmail ของคุณไปยัง Outlook 2016 รอสักครู่เพื่อให้อีเมลและที่ติดต่อของคุณทั้งหมดแสดงขึ้นมา

 2. เพิ่มบัญชีอีเมล Office 365 ไปยัง Outlook หลังจากที่คุณทำเช่นนี้แล้ว Outlook จะซิงค์กับ Office 365 โดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นเนื้อหาของกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณจะปรากฏใน Outlook

 3. เลือกจาก คำแนะนำการส่งออก เพื่อส่งออกอีเมลของคุณจากบัญชีต้นทางเป็นไฟล์ .pst

  เช่น ถ้าคุณมี Outlook 2010 ให้เลือก “Outlook 2010: ส่งออกรายการ Outlook เป็นไฟล์ .pst”

 4. เลือกจากคำแนะนำนำเข้า (ด้านล่าง) ในบทความนี้เพื่อนำเข้าอีเมลของคุณเป็น Office 365

  เช่น ถ้าคุณมี Office 2016 ให้เลือก “Outlook 2013 และ Outlook 2016: นำเข้ารายการ Outlook จากไฟล์ .pst

  เนื่องจาก Outlook กำลังซิงค์กับบัญชีอีเมล Office 365 ของคุณ เมื่อคุณนำเข้าอีเมลของคุณตามคำแนะนำ อีเมลจะไปยังบัญชีอีเมล Office 365 ของคุณโดยตรง

คำแนะนำเหล่านี้จะถือว่าคุณส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของ Outlook ของคุณจากอินสแตนซ์อื่นของ Outlook แล้ว และในตอนนี้ คุณต้องการนำเข้าข้อมูลไปยัง Outlook 2013, Outlook 2016 หรือกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ

 1. ที่ด้านบน Ribbon ของ Outlook 2016 หรือ 2013 ของคุณ ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้แอป Outlook ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร เพื่อค้นหาเวอร์ชัน Outlook ของคุณและเพื่อไปยังขั้นตอนนำเข้าที่เหมาะสม

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง

  เลือก เปิดและส่งออก จากนั้นเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก นำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 4. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 5. เรียกดูไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับอีเมลและที่ติดต่อ แล้วเลือก ถัดไป

  เลือกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณกำลังนำเข้าเนื้อหาของไฟล์ .pst ของคุณลงในกล่องจดหมาย Office 365 ให้เลือกกล่องจดหมายนั้นที่นี่

  ถ้าคุณไม่ได้นำเข้าลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือก นำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ซึ่งจะนำเข้าข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

  เมื่อต้องการนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกกล่องจดหมายนั้นที่นี่

 8. เลือก เสร็จสิ้น Outlook จะเริ่มนำเข้าเนื้อหาของไฟล์ .pst ของคุณทันที ซึ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อกล่องความคืบหน้าหายไป

  ถ้าคุณกำลังนำเข้าไฟล์.pst ของคุณไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ คุณอาจเห็นข้อความที่พยายามเชื่อมต่อกับ Office 365 ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา แม้แต่ชั่วครู่ เมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็๖ของคุณถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว Outlook จะดำเนินการนำเข้าไฟล์ .pst ต่อ

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการรับเฉพาะอีเมลหรือที่ติดต่อเพียงบางส่วนจากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook จากนั้น ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้ลากแล้วปล่อยอีเมลและที่ติดต่อจากไฟล์ .pst ลงในโฟลเดอร์ Outlook ที่มีอยู่ของคุณ

ถ้าคุณคิดว่าไฟล์ .pst ของคุณเสียหาย ให้ดู ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

คำแนะนำเหล่านี้จะถือว่าคุณส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของ Outlook ของคุณจากอินสแตนซ์อื่นของ Outlook แล้ว และในตอนนี้ คุณต้องการนำเข้าข้อมูลไปยัง Outlook 2010 หรือกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ

 1. ทางด้านบนของ Ribbon ของ Outlook ของคุณ ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook เวอร์ชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร เพื่อค้นหาเวอร์ชัน Outlook ของคุณและเพื่อไปยังขั้นตอนนำเข้าที่เหมาะสม

  ใน Outlook 2010 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก เปิด > นำเข้า ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง

  เลือก เปิด แล้วเลือก นำเข้า

 3. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น แล้วคลิก ถัดไป

  เลือกนำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น

 4. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

  เลือกนำเข้า .pst

 5. เลือก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วเลือก ถัดไป

  หมายเหตุ: 

  • ภายใต้ ตัวเลือก ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลที่นำเข้าแทนที่รายการที่ซ้ำกันใน Outlook ให้เลือกทำเช่นนั้น มิฉะนั้น ให้เลือก ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

  • เลือกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 7. ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการนำเข้ารายการ เลือก ตัวกรอง ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น เลือกแท็บ ตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะอีเมลที่อ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์บนสุด ซึ่งมักจะเป็น โฟลเดอร์ส่วนบุคคลไฟล์ข้อมูล Outlook หรือที่อยู่อีเมลของคุณ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

  เลือกตัวกรอง ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น

 8. รวมโฟลเดอร์ย่อย จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่ถูกเลือกจะถูกนำเข้า

 9. เลือกหนึ่งในตัวเลือกปลายทาง:

  • นำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน - จะนำเข้าข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

  • นำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์เดียวกันใน - จะนำเข้าข้อมูลลงในโฟลเดอร์ปลายทางที่มีชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ต้นทาง เช่น จากกล่องจดหมายเข้าไปยังกล่องจดหมายเข้า ถ้าไม่มีโฟลเดอร์อยู่ใน Outlook โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้น

 10. เลือก เสร็จสิ้น Outlook จะเริ่มนำเข้าข้อมูลของคุณทันที คุณจะทราบได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกล่องความคืบหน้าปิดลง

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการรับเฉพาะอีเมลหรือที่ติดต่อเพียงบางส่วนจากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook จากนั้น ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้ลากแล้วปล่อยอีเมลและที่ติดต่อจากไฟล์ .pst ลงในโฟลเดอร์ Outlook ที่มีอยู่ของคุณ

ถ้าคุณคิดว่าไฟล์ .pst ของคุณเสียหาย ให้ดู ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

คำแนะนำเหล่านี้จะถือว่าคุณส่งออกรายการ Outlook 2007 ของคุณเป็นไฟล์สำรองแล้ว และในตอนนี้ คุณต้องการคืนค่ารายการเหล่านั้น หรือ คุณต้องการนำเข้าลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ

 1. ที่ด้านบน Ribbok ของ Outlook 2007 ของเรา ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook เวอร์ชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร เพื่อค้นหาเวอร์ชัน Outlook ของคุณและเพื่อไปยังขั้นตอนนำเข้าที่เหมาะสม

  ใน Outlook 2007 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก นำเข้าและส่งออก ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง

  เลือก นำเข้าและส่งออก

 3. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้คลิก นำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น แล้วคลิก ถัดไป

 4. คลิก ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ที่จะนำเข้า

  หมายเหตุ: ภายใต้ ตัวเลือก ขอแนะนำให้คุณคลิก ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน นอกจากคุณจะต้องการข้อมูลที่นำเข้าเพื่อแทนที่หรือทำสำเนารายการที่อยู่ใน Outlook แล้ว

 6. คลิก ถัดไป

 7. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 8. ตั้งค่าตัวเลือกในการนำเข้ารายการ โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

  • โฟลเดอร์บนสุด ซึ่งมักจะเป็น โฟลเดอร์ส่วนบุคคล หรือที่อยู่อีเมลของคุณ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

  • รวมโฟลเดอร์ย่อย จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่ถูกเลือกจะถูกนำเข้า

 9. เลือกหนึ่งในตัวเลือกปลายทาง:

  • นำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน - จะนำเข้าข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

  • นำเข้ารายการลงในโฟลเดอร์เดียวกันใน - จะนำเข้าข้อมูลลงในโฟลเดอร์ปลายทางที่มีชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ต้นทาง เช่น จากกล่องจดหมายเข้าไปยังกล่องจดหมายเข้า ถ้าไม่มีโฟลเดอร์อยู่ใน Outlook โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้น

 10. คลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรับเฉพาะบางรายการจากไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) คุณสามารถเปิดไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ดังกล่าว จากนั้น ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้ลากแล้วปล่อยอีเมลและที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ของไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ลงในโฟลเดอร์ Outlook ที่มีอยู่ของคุณ

ฉันควรส่งออก/นำเข้าไฟล์ .pst เมื่อใด

ไฟล์ .pst จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกหรือสำรองข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินเป็นไฟล์ .pst ของ Outlook นี่คือเวลาที่คุณควรส่งออก/นำเข้าไฟล์ .pst:

 • คุณต้องการย้ายอีเมลจากบัญชีอีเมลหนึ่งไปยังอีกบัญชีอีเมลหนึ่ง

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบัญชีอีเมล Yahoo เก่า jakobsol77@yahoo.com และคุณต้องการย้ายอีเมลไปยังบัญชีอีเมล Office 365 jakobsol78@contoso.com

  การใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถ เพิ่ม ทั้งสองบัญชีไปยัง Outlook ได้ รอสักครูเพื่อให้อีเมลของคุณแสดงขึ้น (อาจใช้เวลานานหากคุณมีอีเมลเป็นจำนวนมาก) จากนั้นใช้ Outlook เพื่อส่งออกอีเมลจากบัญชี Yahoo ของคุณเป็นไฟล์ .pst สุดท้าย ให้นำเข้าไฟล์ .pst ไปยังบัญชี Office 365 ของคุณ

 • คุณกำลังย้ายจากพีซีไปยังพีซี คุณกำลัยย้ายอีเมลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งที่มี Outlook ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่มี Outlook

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณมี Outlook 2007 และคุณเพิ่งได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มี Outlook 2016 ให้ส่งออกข้อมูลอีเมลของคุณจาก Outlook 2007 และนำเข้า (ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้) ข้อมูลไปยัง Outlook 2016

 • คุณกำลังย้ายจากพีซีไปยัง Mac เช่น เมื่อคุณย้ายอีเมลของคุณจาก Outlook บนพีซีและ นำเข้า ไปยัง Outlook 2016 บน Mac

 • ถ้าคุณต้องการเพียงย้ายหรือสำรองข้อมูลที่ติดต่อของคุณ (ที่อยู่อีเมล) คุณไม่จำเป็นต้องทำการส่งออก/นำเข้า .pst ดู ส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook แทน ซึ่งจะอธิบายวิธีการส่งออก (ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นสำเนา) ที่ติดต่อของคุณไปยังไฟล์.csv แล้วคุณสามารถนำเข้าไปยัง Outlook, Gmail หรือผู้ให้บริการอีเมลรายอื่น

 • ถ้าคุณต้องการรับเฉพาะบางอีเมลหรือที่ติดต่อจากไฟล์ .pst ให้เปิดไฟล์ .pst แล้วลากและปล่อยอีเมลลงในโฟลเดอร์ Outlook ปัจจุบัน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถปิดไฟล์ .pst อีกครั้ง

ข้อมูลอะไรที่จะถูกนำเข้า

ไฟล์ .pst จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกหรือสำรองข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินเป็นไฟล์ .pst ของ Outlook Outlook จะทำให้สำเนาของอีเมลของคุณเป็นไฟล์ .pst

 • เมื่อ Outlook ส่งออกอีเมลเป็นไฟล์ .pst จะส่งออกสิ่งที่แนบมาต่างด้วย ดังนั้น เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .pst คุณจะเห็นสิ่งที่นบมาของคุณ

 • Outlook จะไม่ส่งออกเมตาดาต้า เช่น คุณสมบัติของโฟลเดอร์ (การตั้งค่ามุมมอง สิทธิ์ และการเก็บถาวรอัตโนมัติ) กฎสำหรับข้อความ และรายชื่อผู้ส่งที่บล็อก ดังนั้น ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ถูกนำเข้า

 • เมื่อ Outlook ส่งออกอีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลปฏิทินเป็น .pst โปรแกรมจะสร้างสำเนาข้อมูล ซึ่งจะไม่มีอะไรถูกลบออกจาก Outlook คุณจะยังคงเห็นและมีสิทธิ์เข้าถึงอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินของคุณใน Outlook

ไม่ทำงานใช่หรือไม่

ดู แก้ไขปัญหาการนำเข้าไฟล์ .pst ของ Outlook สำหรับรายการปัญหาและวิธีแก้ไขทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×