เซลล์

นำเข้าหรือส่งออกไฟล์ข้อความ (.txt หรือ .csv)

นำเข้าหรือส่งออกไฟล์ข้อความ (.txt หรือ .csv)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสองวิธีในการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความที่มี Excel: คุณสามารถเปิดได้ใน Excel หรือคุณสามารถนำเข้าข้อมูลนั้นเป็นช่วงข้อมูลจากภายนอก ได้ เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลจาก Excel ไปยังไฟล์ข้อความให้ใช้คำสั่งบันทึกเป็นและเปลี่ยนชนิดไฟล์จากเมนูดรอปดาวน์

มีรูปแบบไฟล์ข้อความที่ใช้กันทั่วไปสองรูปแบบดังนี้

 • ไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น (.txt) ที่อักขระแท็บ (โค้ดอักขระ ASCII 009) โดยทั่วไปจะแยกแต่ละเขตข้อมูลของข้อความ

 • เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างไฟล์ข้อความ (.csv) ที่อักขระเครื่องหมายจุลภาค (,) โดยทั่วไปจะแยกแต่ละเขตข้อมูลของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนอักขระตัวคั่นที่ใช้ในไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่นและ .csv ทั้งสองได้ คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกทำงานในลักษณะที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกได้ถึง๑,๐๔๘,๕๗๖แถวและคอลัมน์๑๖,๓๘๔

นำเข้าไฟล์ข้อความโดยการเปิดไฟล์ใน Excel

คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อความที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมอื่นเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel โดยใช้คำสั่งเปิด การเปิดไฟล์ข้อความใน Excel จะไม่เปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ซึ่งคุณสามารถดูสิ่งนี้ได้ในแถบชื่อเรื่องของ Excel ที่ชื่อของไฟล์จะเก็บนามสกุลของชื่อไฟล์ข้อความ (เช่น .txt หรือ .csv)

 1. ไปที่ไฟล์>เปิดและเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่มีไฟล์ข้อความ

 2. เลือกไฟล์ข้อความในรายการดรอปดาวน์ชนิดไฟล์ในกล่องโต้ตอบเปิด

 3. ค้นหาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ข้อความที่คุณต้องการเปิด

  • ถ้าไฟล์เป็นไฟล์ข้อความ (.txt) Excel จะเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ เมื่อคุณทำขั้นตอนเสร็จแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ ดู:ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคั่นและตัวเลือกขั้นสูง

  • ถ้าไฟล์เป็นไฟล์ .csv Excel จะเปิดไฟล์ข้อความโดยอัตโนมัติและแสดงข้อมูลในเวิร์กบุ๊กใหม่

   หมายเหตุ: เมื่อ Excel เปิดไฟล์ .csv จะใช้การตั้งค่ารูปแบบข้อมูลเริ่มต้นปัจจุบันเพื่อแปลวิธีการนำเข้าแต่ละคอลัมน์ของข้อมูล ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแปลงคอลัมน์เป็นรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความได้ ตัวอย่างเช่นรูปแบบของคอลัมน์ข้อมูลในไฟล์ .csv อาจเป็นวิธีแต่รูปแบบข้อมูลเริ่มต้นของ Excel คือ YMD หรือคุณต้องการแปลงคอลัมน์ของตัวเลขที่มีเลขศูนย์นำหน้าไปใช้กับข้อความเพื่อให้คุณสามารถรักษาเลขศูนย์นำหน้าได้ เมื่อต้องการบังคับให้ Excel เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความคุณสามารถเปลี่ยนนามสกุลของชื่อไฟล์จาก .csv ไปเป็น .txt ก่อนที่คุณจะเปิดหรือคุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อความได้โดยการเชื่อมต่อไปยังไฟล์ข้อความนั้น

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความลงในเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้วเป็นช่วงข้อมูลจากภายนอก ได้

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลจากไฟล์ข้อความ

 2. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มรับข้อมูลภายนอกให้คลิกจากข้อความ/CSV

  รับตัวเลือกการแปลง & บนแท็บข้อมูล

 3. ค้นหาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ข้อความที่คุณต้องการนำเข้า

  ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม บนหน้าใดๆของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้าง เมื่อคุณทำขั้นตอนต่างๆในตัวช่วยสร้างเสร็จแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์

 4. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูลให้ทำดังต่อไปนี้:

  • หรือคลิกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการรีเฟรชการจัดรูปแบบและเค้าโครงสำหรับข้อมูลที่นำเข้า

  • ภายใต้คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใดให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณเลือกให้คลิกเวิร์กชีตที่มีอยู่

   • เมื่อต้องการส่งกลับข้อมูลไปยังมุมบนซ้ายของเวิร์กชีตใหม่ให้คลิกเวิร์กชีตใหม่

 5. คลิก ตกลง

  Excel จะใส่ช่วงข้อมูลภายนอกในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ

ถ้า Excel ไม่ได้แปลงคอลัมน์ของข้อมูลเป็นรูปแบบที่คุณต้องการคุณสามารถแปลงข้อมูลหลังจากที่คุณนำเข้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลขและแปลงวันที่ที่จัดเก็บเป็นข้อความเป็นวันที่

คุณสามารถแปลงเวิร์กชีต Excel เป็นไฟล์ข้อความได้โดยใช้คำสั่งบันทึกเป็น

 1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องบันทึกเป็นชนิดให้เลือกรูปแบบไฟล์ข้อความสำหรับเวิร์กชีต

  • ตัวอย่างเช่นคลิกข้อความ (แท็บที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) หรือCSV (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)

  • หมายเหตุ: รูปแบบที่แตกต่างกันสนับสนุนการตั้งค่าฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ข้อความที่แตกต่างกันให้ดูที่รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

 4. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ข้อความใหม่แล้วคลิกบันทึก

 5. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นแจ้งเตือนคุณว่าเฉพาะเวิร์กชีตปัจจุบันเท่านั้นที่จะถูกบันทึกลงในไฟล์ใหม่ ถ้าคุณแน่ใจว่าเวิร์กชีตปัจจุบันเป็นไฟล์ข้อความที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ข้อความให้คลิกตกลง คุณสามารถบันทึกเวิร์กชีตอื่นเป็นไฟล์ข้อความแยกต่างหากได้โดยการทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่น

 6. กล่องโต้ตอบที่สองจะปรากฏขึ้นเตือนคุณว่าเวิร์กชีตของคุณอาจมีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ข้อความ ถ้าคุณสนใจเฉพาะในการบันทึกข้อมูลเวิร์กชีตลงในไฟล์ข้อความใหม่ให้คลิกใช่ ถ้าคุณไม่แน่ใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ข้อความให้คลิกวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่นๆให้ดูที่บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่น

ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความเพื่อนำเข้าไฟล์ข้อความคุณสามารถเปลี่ยนตัวคั่นที่ใช้สำหรับไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่นจากอักขระแท็บไปยังอักขระอื่นในขั้นตอนที่2ของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความได้ ในขั้นตอนนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีที่ตัวคั่นที่ติดต่อกันได้เช่นเครื่องหมายอัญประกาศที่อยู่ติดกันจะถูกจัดการ

ดู:ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคั่นและตัวเลือกขั้นสูง

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. เปิดกล่องโต้ตอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา

 3. พิมพ์ตัวคั่นใหม่ในกล่องตัวคั่นรายการ

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ:  หลังจากที่คุณเปลี่ยนอักขระตัวคั่นรายการสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วโปรแกรมทั้งหมดจะใช้อักขระใหม่เป็นตัวคั่นรายการ คุณสามารถเปลี่ยนอักขระกลับไปเป็นอักขระเริ่มต้นได้โดยทำตามขั้นตอนเดียวกัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×