นำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินใน Outlook.com

คุณสามารถนำเข้าปฏิทินหรือสมัครใช้งานปฏิทิน ที่รวมถึงการรับปฏิทินจากโปรแกรมอื่นๆ เมื่อคุณนำเข้าปฏิทิน iCal ลงใน Outlook.com คุณสามารถนำเข้าเหตุการณ์จากไฟล์ .ics ไปยังปฏิทินที่มีอยู่ หรือสมัครใช้งานปฏิทินออนไลน์และรับการอัปเดตอัตโนมัติ (ซึ่งเรียกว่าการสมัครใช้งาน ICS หรือการสมัครใช้งาน iCal) คุณสามารถนำเข้าปฏิทินจากเว็บไซต์หรือโปรแกรมปฏิทินที่สนับสนุนรูปแบบไฟล์ .ics เช่น Apple iCal, Google ปฏิทิน และ Mozilla Lightning

คุณสามารถค้นหารายการของ iCal จากอินเทอร์เน็ตได้ ดังเช่นที่พบใน iCalShare.com เว็บไซต์สำหรับโรงละคร ทีมกีฬา และโรงเรียนมักจะมีลิงก์ "เพิ่มไปยังปฏิทิน" ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลด iCal ได้ Bing ยังมีคำแนะนำสำหรับปฏิทินใน Outlook.com ใน Outlook.com แบบคลาสสิก ให้เลือก ปฏิทินที่น่าสนใจ ในแถบนำทางปฏิทิน ใน Outlook.com รุ่นเบต้า ให้เลือก ค้นหาปฏิทิน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

หมายเหตุ: ไมโครซอฟท์ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องหรือเนื้อหาของปฏิทินของบริษัทอื่นใดๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนนำเข้าหรือสมัครใช้งานปฏิทินของบริษัทอื่นใดๆ

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าหรือเวอร์ชันคลาสสิกอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .ics ปฏิทินของคุณจะไม่รีเฟรชเหตุกาณ์ที่นำเข้า แม้ว่าเจ้าของปฏิทินจะอัปเดตก็ตาม

 1. ค้นหาปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ .ics

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 3. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก ค้นหาปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่ม ค้นหาปฏิทิน

 5. ภายใต้ นำเข้าปฏิทิน ให้เลือก จากไฟล์

  สกรีนช็อตของการนำเข้าจากตัวเลือกไฟล์

 6. ภายใต้ นำเข้าจากไฟล์ ให้เลือก เรียกดู เลือกไฟล์ .ics จากนั้นเลือก เปิด

 7. ภายใต้ นำเข้าไปยัง เลือกปฏิทินที่คุณต้องการนำเข้าไฟล์ จากนั้นเลือก นำเข้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณสมัครใช้งาน iCal ปฏิทินของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติถ้า iCal มีการอัปเดต ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก ค้นหาปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่ม ค้นหาปฏิทิน

 4. ภายใต้ นำเข้าปฏิทิน ให้เลือก จากเว็บ

  สกรีนช็อตของการนำเข้าจากตัวเลือกเว็บ

 5. ภายใต้ ลิงก์ไปยังปฏิทิน ให้พิมพ์ URL สำหรับปฏิทินที่ลิงก์

 6. ภายใต้ ชื่อปฏิทิน ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับปฏิทิน

 7. เลือก นำเข้า

คุณสามารถดูวันหยุดราชการและวันเกิดของที่ติดต่อของคุณใน Outlook.com ได้โดยไม่ต้องนำเข้าปฏิทินอื่นๆ เมื่อต้องการดูวันเกิดและวันหยุด:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้เลือก ปฏิทิน

 3. ภายใต้ ปฏิทิน ให้เลือก วันเกิด หรือ วันหยุด

คุณยังสามารถติดตามวันหยุดเพิ่มเติมจากประเทศอื่นได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก ค้นหาปฏิทิน

 2. เลือก วันหยุด แล้วเลือกปฏิทินที่คุณต้องการสมัครใช้งาน

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .ics ปฏิทินของคุณจะไม่รีเฟรชเหตุกาณ์ที่นำเข้า แม้ว่าเจ้าของปฏิทินจะอัปเดตก็ตาม

 1. ค้นหาปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ .ics

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 3. ทางด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก ปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทินที่ด้านล่างของหน้า

 4. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก เพิ่มปฏิทิน > จากไฟล์

  สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่มปฏิทิน

 5. เลือก เรียกดู เลือกไฟล์ .ics แล้วเลือก เปิด

 6. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ปฏิทิน แล้วเลือกปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์

 7. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อคุณสมัครใช้งาน iCal ปฏิทินของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติถ้า iCal มีการอัปเดต ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. ทางด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก ปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทินที่ด้านล่างของหน้า

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก เพิ่มปฏิทิน > จากอินเทอร์เน็ต

  สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่มปฏิทิน

 4. ในกล่อง ลิงก์ไปยังปฏิทิน ให้พิมพ์หรือคัดลอกแล้ววาง URL ของปฏิทิน

 5. ในกล่อง ชื่อปฏิทิน ให้ใส่ชื่อปฏิทินที่ลิงก์

 6. เลือก บันทึก

คุณสามารถดูวันหยุดราชการและวันเกิดของที่ติดต่อของคุณใน Outlook.com ได้โดยไม่ต้องนำเข้าปฏิทินอื่นๆ เมื่อต้องการดูวันเกิดและวันหยุด:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. ภายใต้ ปฏิทินของคุณ ให้เลือก วันเกิด หรือ วันหยุด

  สกรีนช็อตของปฏิทินสำหรับวันเกิดและวันหยุด

ความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและการสมัครใช้งานปฏิทิน

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ .ics คุณจะได้รับสแนปช็อตของเหตุการณ์ในปฏิทินในเวลาที่นำเข้า ปฏิทินของคุณจะไม่รีเฟรชเหตุการณ์ที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าเจ้าของปฏิทินจะอัปเดตก็ตาม นี่เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มเหตุการณ์ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลงในปฏิทินที่มีอยู่แล้วของคุณ เช่น ตารางน้ำขึ้นน้ำลง หรือปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรมของดวงจันทร์

การสมัครใช้งานปฏิทินออนไลน์ iCal จะเชื่อมต่อปฏิทินออนไลน์กับปฏิทินของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เจ้าของ iCal ที่คุณได้สมัครใช้งานเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ Outlook.com จะอัปเดตปฏิทินของคุณ นี่คือวิธีที่ดีในการติดตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น เวลาฉายภาพยนตร์ หรือปฏิทินโรงเรียน

หมายเหตุ: การอัปเดตนี้อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง แม้ว่าการอัปเดตจะเกิดขึ้นทุกๆ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

สร้าง แก้ไข หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com

ค้นหาปฏิทินของคุณใน Outlook.com

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook.com

พิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×