นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Outlook

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Outlook

Access และ Outlook คือสองโปรแกรมที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการที่ติดต่อส่วนบุคคลและทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นคุณอาจต้องการนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลที่ติดต่อจาก Outlook ไปยัง Access

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการย้อนกลับ (ส่งออกที่ติดต่อจาก Access ไปยัง Outlook) ดูบทความ ส่งออกที่ติดต่อไปยังสมุดรายชื่อ Outlook

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การนำเข้าของ Outlook ใน Access 2007 ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลโดยตรงจากรูปแบบไฟล์ Outlook 2007 และ Outlook 2007 ไม่สามารถส่งออกข้อมูลโดยตรงไปยังฐานข้อมูล Access 2007 ได้ โชคดีที่การส่งออกที่ติดต่อของ Outlook เป็นไฟล์ข้อความทำได้ง่าย จากนั้นนำเข้าไฟล์นั้นลงใน Access 2007

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อของ Outlook โดยการใช้ ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook

นำเข้าที่ติดต่อโดยการใช้ไฟล์ข้อความ

นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อของ Outlook โดยใช้ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook

คุณสามารถใช้ ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook เพื่อนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลที่ติดต่อของ Outlook ได้ ถ้าคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาของข้อมูล Outlook และใส่ในตาราง Access การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในโปรแกรมใดๆ ไม่มีผลต่อข้อมูลในโปรแกรมอื่น ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้ตัวเลือกลิงก์ Access จะยังคงลิงก์กับข้อมูล Outlook เอาไว้ และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใน Access จะปรากฏใน Outlook ด้วย และในทางกลับกันเช่นกัน

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ลิงก์จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันล่าสุดของการสมัครใช้งาน Office 365 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ > จากแหล่งข้อมูลอื่น > โฟลเดอร์ Outlook

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ คลิกปุ่ม เพิ่มเติม เพื่อดรอปดาวน์รายการตัวเลือก แล้วคลิก โฟลเดอร์ Outlook

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า คลิกปุ่ม เพิ่มเติม เพื่อดรอปดาวน์รายการตัวเลือก แล้วคลิก โฟลเดอร์ Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก - โฟลเดอร์ Outlook เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  เลือกเพื่อนำเข้า ผนวก หรือลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ Outlook

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook เลือกโฟลเดอร์หรือสมุดที่อยู่ที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

  ลิงก์ตัวช่วยสร้างของ Exchange/Outlook

  1. ขยายโฟลเดอร์ กล่องจดหมาย ด้านบน

  2. เลือกโฟลเดอร์ที่มีที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าลงใน Access

  หมายเหตุ: ลักษณะของลิงก์ตัวช่วยสร้างของ Exchange/Outlook จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access และ Outlook ของคุณ ดังนั้น สกรีนช็อตข้างต้นอาจไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นในแอปพลิเคชันของคุณทุกอย่าง

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าที่เหลือของตัวช่วยสร้าง

หลังจากที่ทำตามตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น Access จะนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลติดต่อที่คุณระบุ

ด้านบนของหน้า

นำเข้าที่ติดต่อโดยการใช้ไฟล์ข้อความ

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้ตัวช่วยสร้าง (เช่น ถ้าตัวช่วยสร้างไม่นำเข้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการ) คุณสามารถลองส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook เป็นไฟล์ข้อความ และนำเข้าไฟล์ข้อความนั้นลงใน Access

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกที่ติดต่อ Outlook เป็นไฟล์ข้อความ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Outlook:

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการส่งออกจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Outlook ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013 บนแท็บ ไฟล์ คลิก เปิดและส่งออก แล้วคลิก นำเข้า/ส่งออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2010 ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook คลิก ขั้นสูง จากนั้นที่ใต้ส่วน ส่งออก ให้คลิก ส่งออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2007 คลิก ไฟล์ > นำเข้าและส่งออก

  หมายเหตุ: สำหรับการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูล Outlook ดู ส่งออก หรือสำรองข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินไปยังไฟล์ .pst ของ Outlook

 2. Outlook เปิด ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก เลือก ส่งออกไปที่ไฟล์ แล้วเลือก ถัดไป

 4. เลือก แบ่งแท็บค่าที่ต่างกัน (Windows) แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Access แล้วคลิก ถัดไป

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ ใช้นามสกุล .txt

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เอกสารเริ่มต้นของคุณ ถ้าคุณต้องการบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่น คลิก เรียกดู แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์นั้น

 7. ในหน้าต่อไปของตัวช่วยสร้าง คลิก เสร็จสิ้น

Outlook จะส่งออกเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังไฟล์ข้อความ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลที่ติดต่อลงใน Access

 1. เปิดระบุฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการนำเข้ารายการลงไป

 2. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำส่งออก/ลิงก์จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันล่าสุดของ Office 365 ที่มีการสมัครใช้งาน บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ คลิก แหล่งข้อมูลใหม่ > จากไฟล์ > ไฟล์ข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access, 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ คลิก ไฟล์ข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า คลิก ไฟล์ข้อความ

 3. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก – ไฟล์ข้อความ ให้คลิก เรียกดู

  เลือกเพื่อนำเข้า ผนวก หรือลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

 4. เลือกไฟล์ที่คุณสร้างในกระบวนการก่อนหน้านี้ จากนั้นคลิก เปิด

 5. เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

 6. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ เลือก ตัวคั่น แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้การตั้งค่าตัวเลือกดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:

  ตัวเลือก

  ค่า

  เลือกตัวคั่นที่แยกเขตข้อมูลของคุณ

  แท็บ

  แถวแรกประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล

  เลือก (เลือก)

  ตัวระบุข้อความ

  " (เครื่องหมายอัญประกาศคู่)

 8. ทำตามคำแนะนำบนหน้าที่เหลือของตัวช่วยสร้าง

  เมื่อทำตามตัวช่วยสร้างเสร็จ Access จะนำเข้าไฟล์ข้อความ

  สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีนำเข้าข้อมูลลงใน Access จากไฟล์ข้อความ ดู นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×