นำเข้าหรือลิงก์ไปยังที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อของ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เข้าถึงและ Outlook ได้ทั้งสองโปรแกรมที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการผู้ติดต่อส่วนบุคคล และธุรกิจของคุณ ผลที่ได้ คุณอาจต้องการนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังที่ติดต่อข้อมูลจาก Outlook ไปยัง Access

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการย้อนกลับ (การส่งออกที่ติดต่อจากการเข้าถึงไปยัง Outlook), ให้ดูบทความที่ส่งออกที่ติดต่อในสมุดรายชื่อ Outlook

หมายเหตุ: คุณลักษณะการนำเข้าของ Outlook ในAccess 2007 ไม่ตรงนำเข้าข้อมูลจากรูปแบบแฟ้มOutlook 2007 และOutlook 2007 ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลAccess 2007 ได้โดยตรง โชคดี จึงง่ายต่อการส่งออกที่ติดต่อของ Outlook เป็นแฟ้มข้อความ และจากนั้น นำเข้าแฟ้มนั้นไปยังAccess 2007

นำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังที่ติดต่อ Outlook โดยใช้ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook

นำเข้าที่ติดต่อ โดยใช้แฟ้มข้อความ

นำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังที่ติดต่อ Outlook โดยใช้ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook เมื่อต้องการนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ติดต่อของ Outlook ถ้าคุณนำเข้าข้อมูล Access สร้างสำเนาของข้อมูล Outlook แล้ววางลงในตาราง Access เปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อมูลในโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีผลต่อข้อมูลในโปรแกรมอื่น ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้ตัวเลือกการเชื่อมโยง Access ยังคงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูล Outlook เปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อมูลใน Access จะสะท้อนให้เห็น ใน Outlook และในทางกลับกัน

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/เชื่อมโยงแตกต่างเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Access รุ่นของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับ Access รุ่นของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 สมัครใช้งาน Access รุ่น รุ่นล่าสุดบนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำ & เชื่อมโยง คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากแหล่งข้อมูลอื่น >โฟลเดอร์ Outlook

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำ & เชื่อมโยง คลิกปุ่มเพิ่มเติม เพื่อเป็นรายการของตัวเลือกแบบหล่นลงแล้ว คลิกโฟลเดอร์ของ Outlook

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการนำเข้า คลิกปุ่มเพิ่มเติม เพื่อเป็นรายการของตัวเลือกแบบหล่นลงแล้ว คลิกโฟลเดอร์ของ Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - โฟลเดอร์ Outlook เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกตกลง

  เลือกการนำเข้า ผนวก หรือลิงก์ไปยังโฟลเดอร์ Outlook

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้าง Exchange/Outlook เลือกโฟลเดอร์หรือสมุดรายชื่อที่ประกอบด้วยผู้ติดต่อที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป

  ลิงก์ตัวช่วยสร้างของ Exchange/Outlook

  1. ขยายโฟลเดอร์กล่องจดหมาย ที่ด้านบน

  2. เลือกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยผู้ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยัง Access

  หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแลก เปลี่ยน/Outlook แตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Access และ Outlook ลักษณะดังกล่าว จับภาพหน้าจอข้างต้นอาจไม่ตรงกับตรงกับสิ่งที่คุณเห็นในแอพลิเคชันของคุณ

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าส่วนที่เหลือของตัวช่วยสร้าง

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นวิซาร์ Access นำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณระบุไว้

ด้านบนของหน้า

นำเข้าที่ติดต่อ โดยใช้แฟ้มข้อความ

ถ้าคุณมีปัญหาในการ ใช้ตัวช่วยสร้าง (ตัวอย่างเช่น ถ้าวิซาร์ดการนำเข้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการ), คุณสามารถลองส่งออกผู้ติดต่อจาก Outlook เป็นแฟ้มข้อความแล้ว นำเข้าแฟ้มข้อความนั้นลงใน Access

ขั้นที่ 1: การส่งออกติดต่อของ Outlook ไปยังแฟ้มข้อความ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ใน Outlook:

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการส่งออกแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Outlook รุ่นของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับรุ่นของ Outlook ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2016 หรือ Outlook 2013 บนแท็บแฟ้ม คลิกเปิด & ส่งออก แล้ว คลิ กนำเข้า/ส่งออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2010 คลิกแฟ้ม >ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Outlook คลิกขั้นสูง และภายใต้ส่วนการส่งออก คลิกส่งออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2007 คลิกแฟ้ม >นำเข้า และส่งออก

  หมายเหตุ: สำหรับการสนทนาทั้งหมดในการส่งออกข้อมูล Outlook ดูส่งออก หรือสำรองข้อมูลอีเมล ผู้ ติดต่อ และปฏิทินไปยังแฟ้ม.pst ของ Outlook

 2. Outlook เปิดขึ้นในตัวช่วยสร้างการส่งออกและการนำเข้า

 3. ในตัวช่วยสร้างการส่งออกและการนำเข้าส่งออกไปยังแฟ้ม ที่เลือก และจากนั้น คลิกถัดไป

 4. เลือกแท็บคั่นระหว่างค่า (Windows), และจากนั้น คลิกถัดไป

 5. เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Access และจากนั้น คลิกถัดไป

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม โดยใช้นามสกุลของชื่อแฟ้ม.txt

  หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น Outlook จะบันทึกแฟ้มลงในโฟลเดอร์เอกสารเริ่มต้นของคุณ ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มไปยังตำแหน่งอื่น คลิกเรียกดู และจากนั้น เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

 7. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเสร็จสิ้น

Outlook ส่งออกเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังแฟ้มข้อความ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลติดต่อไปยัง Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล

 2. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/เชื่อมโยงข้อความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Access รุ่นของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับ Access รุ่นของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 สมัครใช้งาน Access รุ่น รุ่นล่าสุดบนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำ & เชื่อมโยง คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากแฟ้ม >แฟ้มข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำ & เชื่อมโยง คลิกแฟ้มข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการนำเข้า คลิกแฟ้มข้อความ

 3. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก – แฟ้มข้อความ คลิกเรียกดู

  เลือกการนำเข้า ผนวก หรือลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

 4. เลือกแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ และจากนั้น คลิกเปิด

 5. เลือกการนำเข้าแหล่งข้อมูลไปยังตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน และจากนั้น คลิกตกลง

 6. ในการตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ เลือกตัวคั่น และจากนั้น คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าตัวเลือก ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:

  ตัวเลือก

  ค่า

  เลือกตัวคั่นที่แยกเขตข้อมูลของคุณ

  แท็บ

  แถวแรกมีชื่อเขตข้อมูล

  เลือก (ตรวจสอบ)

  ตัวบ่งคุณลักษณะข้อความ

  " (อัญประกาศ)

 8. ทำตามคำแนะนำบนหน้าส่วนที่เหลือของตัวช่วยสร้าง

  เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น Access นำเข้าแฟ้มข้อความ

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×