นำเข้าหรือคัดลอกรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเป็นฟีเจอร์ที่แสดงคำแนะนำสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลในขณะที่คุณเริ่มพิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้จะเป็นไปได้ที่ตรงกับรายการของชื่อและที่อยู่อีเมลของข้อความอีเมลที่คุณส่ง 

รายการการทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

วิธีการคัดลอกรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณเพิ่มลงใน Outlook ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้Microsoft 365 บัญชีผู้ใช้ Exchange Server หรือบัญชี IMAP (นี่คือชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นๆที่ใช้กันมากที่สุด) จากนั้นรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณ ให้ดูที่คัดลอกรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับคำแนะนำ

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ POP3 (น้อยกว่าปกติแต่มักใช้สำหรับผู้ให้บริการอีเมลของบริษัทอื่นเช่น Comcast, Earthlink และ Verizon) รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่คัดลอกและนำเข้าไฟล์ nk2

ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมีให้เลือกไฟล์>การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถค้นหาชนิดบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ที่นี่

คัดลอกรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อความกล่องจดหมายทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. ออกจาก Outlook แล้วปิด Outlook Web Access หรือ Outlook Web App (OWA) บนเวิร์กสเตชันทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง MFCMAPI จาก http://mfcmapi.codeplex.com

 3. เรียกใช้ mfcmapi

 4. บนเมนูเซสชันให้คลิกการเข้าสู่ระบบ

 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับโปรไฟล์ให้เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกตกลง

 6. ในบานหน้าต่างด้านบนให้ค้นหาบรรทัดที่สอดคล้องกับกล่องจดหมายของคุณแล้วดับเบิลคลิก

 7. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้ขยายคอนเทนเนอร์รากแล้วขยายที่ด้านบนของที่เก็บข้อมูลหรือIPM_SUBTREE

 8. คลิกขวาที่โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าแล้วคลิกเปิดตารางเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การกระทำนี้จะเปิดหน้าต่าง MFCMAPI ใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างๆ

 9. ภายใต้คอลัมน์ชื่อเรื่องให้คลิกขวาที่รายการที่มีชื่อเรื่องIPM การกำหนดค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแล้วคลิกส่งออกข้อความ การกระทำนี้จะเปิดหน้าต่างบันทึกข้อความไปยังไฟล์

 10. ในรายการดรอปดาวน์ให้เลือกไฟล์ MSG (UNICODE)แล้วคลิกตกลง

 11. เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกข้อความแล้วคลิกบันทึก หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งนี้

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อความกล่องจดหมายทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. ออกจาก Outlook แล้วปิด Outlook Web Access หรือ Outlook Web App (OWA) บนเวิร์กสเตชันทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง MFCMAPI จาก http://mfcmapi.codeplex.com

 3. เรียกใช้ mfcmapi

 4. บนเมนูเซสชันให้คลิกการเข้าสู่ระบบ

 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับโปรไฟล์ให้เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกตกลง

 6. ในบานหน้าต่างด้านบนให้ค้นหาบรรทัดที่สอดคล้องกับกล่องจดหมายของคุณแล้วดับเบิลคลิก

 7. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้ขยายคอนเทนเนอร์รากแล้วขยายที่ด้านบนของที่เก็บข้อมูลหรือIPM_SUBTREE

 8. คลิกขวาที่โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าแล้วคลิกเปิดตารางเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การกระทำนี้จะเปิดหน้าต่าง MFCMAPI ใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างๆ

 9. เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันคุณต้องลบข้อความการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะลบ IPM การกำหนดค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติข้อความคุณต้องส่งออกข้อความโดยใช้ขั้นตอนในส่วน "วิธีการส่งออกการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ"

  เมื่อต้องการลบข้อความการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติที่มีอยู่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในคอลัมน์ชื่อเรื่องให้ค้นหารายการที่มีชื่อเรื่องIPM การกำหนดค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

  2. คลิกขวาที่รายการนั้นแล้วคลิกลบข้อความ ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่างลบรายการ

  3. ในรายการดรอปดาวน์ให้เลือกลบถาวร (ลบไปยังการเก็บข้อมูลรายการที่ถูกลบถ้าได้รับการสนับสนุน)แล้วคลิกตกลง

 10. บนเมนูโฟลเดอร์ให้คลิกนำเข้าแล้วคลิกจากผงชูรส

 11. ค้นหาไฟล์ msg ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่11ของกล่องจดหมาย "ส่งออกข้อความการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ" ด้านบนแล้วคลิกตกลง

 12. ในหน้าต่างโหลด MSGที่ปรากฏขึ้นให้เลือกโหลดข้อความลงในโฟลเดอร์ปัจจุบันในรายการสไตล์การโหลดแล้วคลิกตกลง

ข้อมูลการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะถูกนำเข้าจาก IPM การกำหนดค่า Autocomplete_รหัสเลขฐานสิบหก<> msg ที่พื้นที่ที่สำรองไว้<โค้ดเลขฐานสิบหก> แสดงสตริงที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรที่ยาวนาน

คัดลอกและนำเข้าไฟล์ nk2

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกไฟล์ที่ทำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า

 1. เนื่องจากโฟลเดอร์เริ่มต้นคือโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์คือการใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Outlookในกล่องค้นหาของ Windows (หรือเรียกดู C:\Users\ชื่อผู้ใช้\users\ \appdata\roaming\microsoft\outlook)

 2. ในโฟลเดอร์ Outlook ให้ค้นหาไฟล์รายการที่ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ (nk2) ของคุณ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นนามสกุลไฟล์จะถูกซ่อนไว้ใน Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงว่าจะแสดงส่วนขยายของไฟล์ในหน้าต่าง Explorer บนเมนูเครื่องมือ(ใน windows 7 หรือ windows Vista ให้กดแป้น ALT เพื่อดูเมนูเครื่องมือ) คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์ บนแท็บมุมมองให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดไฟล์ที่รู้จัก

 3. คัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ไฟล์มีขนาดเล็กและสามารถวางบนสื่อที่ถอดออกได้เช่นหน่วยความจำแบบ USB

ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกไฟล์ที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ในแผงควบคุมให้คลิกหรือคลิกสองครั้งที่จดหมาย

  จดหมายจะปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งของแผงควบคุมที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือกและว่าระบบปฏิบัติการ๓๒หรือ๖๔หรือเวอร์ชันของ Outlook ๒๐๑๐ติดตั้งอยู่หรือไม่

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏหลังจากที่มีการเริ่ม Outlook เป็นครั้งแรก

 2. คลิกแสดงโปรไฟล์

 3. จดชื่อของโพรไฟล์ คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ nk2 ให้ตรงกับชื่อในภายหลัง

 4. คัดลอกไฟล์ nk2 ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ในโฟลเดอร์ที่มีการบันทึกการกำหนดค่า Outlook เนื่องจากโฟลเดอร์เริ่มต้นคือโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์คือการใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Outlookในกล่องค้นหาของ Windows (หรือเรียกดู C:\Users\ชื่อผู้ใช้\users\ \appdata\roaming\microsoft\outlook)

 5. หลังจากที่ไฟล์ถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ให้คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อโปรไฟล์ที่ปรากฏในขั้นตอนที่3

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้ารายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเริ่ม Outlook และนำเข้าไฟล์แล้วแต่คุณต้องเริ่ม Outlook ด้วยคำสั่งพิเศษเพียงครั้งเดียว

 • พิมพ์outlook/importnk2ในกล่องค้นหาของ Windows แล้วกด Enter

ในตอนนี้รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติควรมีรายการจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณเมื่อคุณเขียนข้อความและเริ่มพิมพ์ในกล่องถึงสำเนาถึงหรือสำเนาลับถึง

ด้านบนของหน้า

ใน Outlook ๒๐๐๗คุณสามารถคัดลอกชื่อและที่อยู่อีเมลในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังอัปเกรดเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่และไม่ต้องการสูญเสียข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติคุณสามารถคัดลอกชื่อและที่อยู่อีเมลจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณได้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องออกจาก Microsoft Outlook ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการต่อไปนี้ ชื่อจะรวมอยู่ในรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

คัดลอกไฟล์การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า

 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณให้ไปที่ไดรฟ์: \ user\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  หมายเหตุ: โฟลเดอร์นี้อาจถูกซ่อนอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไฟล์ของคุณ

 2. คลิกขวาที่ชื่อโปรไฟล์ nk2 แล้วคลิกคัดลอก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังสื่อที่ถอดออกได้เช่น USB media stick แล้วคัดลอกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ หรือคุณสามารถแนบไฟล์ลงในข้อความอีเมลและส่งข้อความถึงตัวคุณเองได้ บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้เปิดสิ่งที่แนบมาใน Outlook แล้วบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเติมข้อมูลรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในไดรฟ์: \ user\AppData\Local\Microsoft\Outlook แล้วคลิกวางเพื่อบันทึกชื่อโปรไฟล์ nk2

 4. ถ้าชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Outlook แตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังย้ายไฟล์ nk2 คุณต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ที่กำลังใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หลังจากที่คุณคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณย้าย Kim Akers nk2 จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่มีชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ของ Kim Akers และคุณคัดลอกไฟล์ Kim Akers nk2 ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยชื่อโปรไฟล์ Outlook ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับการแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ให้คลิกใช่

 6. เปิด Outlook เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×