นำเข้ารายการผลิตภัณฑ์หรือบริการตัวช่วยสร้างใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อนำเข้ารายการบริการและผลิตภัณฑ์ จากระบบบัญชี ของคุณหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

เลือกไฟล์เพื่อนำเข้า      พิมพ์เส้นทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์

ตัวเลือก      เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพิ่มรายการต่าง ๆ ในไฟล์นี้ลงในรายการที่มีอยู่      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการในรายการที่มีอยู่

  • แทนรายการที่มีอยู่กับรายการต่าง ๆ ในไฟล์นี้     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนรายการที่มีอยู่กับรายการคุณกำลังนำเข้า

จัดรูปแบบรายการของรายการผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

เมื่อต้องการนำเข้ารายการของข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลต้องอยู่ในไฟล์ข้อความ (.csv) ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แต่ละรายการที่คุณนำเข้าต้องประกอบด้วยเขตข้อมูลเหล่านี้สาม:ชื่อรายการคำอธิบายของรายการ และราคารายการ สร้างบรรทัดแยกต่างหากในไฟล์สำหรับแต่ละรายการที่คุณกำลังนำเข้า โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือตัวคั่นรายการที่พบในแผงควบคุม ในตัวเลือกภาษาและภูมิภาค กล่องโต้ตอบ บนแท็บตัวเลือกภูมิภาค ไม่มีช่องว่างก่อน หรือ หลังเครื่องหมายจุลภาค ไวยากรณ์นี้จะแสดงอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้

<ชื่อรายการ 1 >, <คำอธิบาย 1 >, <ราคาต่อหน่วย 1 >

<ชื่อรายการ 2>, <คำอธิบาย 2>, <ราคาต่อหน่วย 2>

คุณยังอาจเพิ่มเขตข้อมูลที่สี่มีทางเลือกสำหรับรายการปริมาณ และค่าใด ๆ ในเขตข้อมูลนั้นจะถูกนำเข้า

<ชื่อรายการ 1 >, <คำอธิบาย 1 >, <ราคาต่อหน่วย 1 >, <ปริมาณ 1 เริ่มต้น >

<ชื่อรายการ 2>, <คำอธิบาย 2>, <ราคาต่อหน่วย 2>, <เริ่มต้นปริมาณ 2>

ราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณไม่สามารถมีสัญลักษณ์สกุลเงินหรือภายในเครื่องหมายวรรคตอน เช่นช่วงเวลาหรือเครื่องหมายจุลภาค อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ช่วงหรือเครื่องหมายจุลภาค (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ) สำหรับสกุลเงิน ตัวอย่าง:

  • แทนที่จะพิมพ์10000พิมพ์10000

  • แทนที่จะพิมพ์10.000พิมพ์10000

  • แต่คุณสามารถพิมพ์10.50เมื่อคุณกำลังอ้างถึงราคาของ 10 ดอลลาร์ 50 เซนต์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ในแผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค แล้ว บนแท็บตัวเลือกภูมิภาค ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิ กรูปแบบสกุลเงินคุณต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกนำเข้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×