นำเข้าที่ถูกขัดจังหวะใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วนำเข้ารายการของรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้องอยู่ในไฟล์ข้อความ (.csv) ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แต่ละรายการที่คุณนำเข้าต้องประกอบด้วยเขตข้อมูลเหล่านี้สาม:ชื่อรายการคำอธิบายของรายการและราคารายการ สร้างบรรทัดแยกต่างหากในไฟล์สำหรับแต่ละรายการที่คุณกำลังนำเข้า โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ไม่มีช่องว่างก่อน หรือ หลังเครื่องหมายจุลภาค ไวยากรณ์นี้จะแสดงอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้

<ชื่อรายการ 1 >, <คำอธิบายสินค้า 1 >, <รายการราคา 1 >

<ชื่อรายการ 2 >, <รายการคำอธิบาย 2 >, <รายการราคา 2 >

คุณยังอาจเพิ่มเขตข้อมูลที่สี่มีทางเลือกสำหรับรายการปริมาณและค่าใด ๆ ในเขตข้อมูลนั้นจะถูกนำเข้า

<ชื่อรายการ 1 >, <คำอธิบายสินค้า 1 >, <รายการราคา 1 >, <สินค้าปริมาณ 1 >

<ชื่อรายการ 2 >, <รายการคำอธิบาย 2 >, <รายการราคา 2 >, <สินค้าปริมาณ 2 >

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×