นำเข้าที่ติดต่อ Gmail ไปยัง Outlook

Step 1: ส่งออกที่ติดต่อ Gmail

 1. จากบัญชี Gmail ของคุณ ให้เลือก Gmail >ที่ติดต่อ

 2. เลือก เพิ่มเติม>ส่งออก

 3. เลือกกลุ่มที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก

 4. เลือกรูปแบบการส่งออก Outlook CSV (สำหรับการนำเข้าลงใน Outlook หรือแอปพลิเคชันอื่น)

 5. เลือก ส่งออก

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือก บันทึกเป็น และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกไฟล์

  หมายเหตุ: Google ไม่ส่งออกรูปถ่ายที่ติดต่อของคุณ

เลือกที่ติดต่อที่จะส่งออก แล้วเลือกรูปแบบ csv ของ Outlook เพื่อส่งออกที่ติดต่อ Google

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าที่ติดต่อ Gmail ไปยัง Outlook 2013 หรือ 2016

 1. เลือก ไฟล์ > เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

 2. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

 3. เลือก ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค > ถัดไป

 4. ในกล่อง นำเข้าไฟล์ ให้เรียกดูเพื่อเลือกไฟล์ .csv ที่คุณบันทึกที่ติดต่อ Gmail ของคุณ

 5. เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ Outlook จัดการที่ติดต่อที่ซ้ำกัน > ถัดไป

 6. ในกล่อง เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง เลื่อนขึ้นข้างบนหากจำเป็น แล้วเลือก รายชื่อผู้ติดต่อ โฟลเดอร์ > ถัดไป

 7. เลือก Finish

  Outlook จะนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณไปยัง Outlook

นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon บนเดสก์ท็อปของ Outlook

เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ของ Google ลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกปลายทางเป็น ที่ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 3: ดูที่ติดต่อของคุณใน Outlook

 1. ใน Outlook เลือก สมุดรายชื่อ เลือกชื่อกล่องจดหมายของคุณ และเลือก ที่ติดต่อ

  หลังจากที่คุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ของคุณ คุณจะพบที่ติดต่อเหล่านั้นได้ใน Office 365 โดยการเลือกสมุดรายชื่อ

 2. คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อของคุณในสมุดรายชื่อ

  เมื่อที่ติดต่อ Google Gmail ของคุณถูกนำเข้าลงใน Office 365 คุณจะเห็นที่ติดต่อเหล่านั้นแสดงรายการอยู่ใน สมุดรายชื่อ: ที่ติดต่อ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าที่ติดต่อ Gmail

 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ถ้าคุณพยายามนำเข้าที่ติดต่อมากกว่า 2,000 รายการพร้อมกัน คุณจะเห็นข้อความแสดงผิดพลาด ให้ใช้โปรแกรมเช่น Excel เปิดไฟล์ CSV แยกรายการที่ติดต่อของเป็นไฟล์ .csv ย่อย จากนั้นให้นำเข้าไฟล์ CSV ที่สร้างใหม่ทีละไฟล์

 • ไม่มีที่ติดต่อปรากฏใน Outlook: ถ้าคุณทำขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่มีที่ติดต่อปรากฏใน Outlook ทำต่อไปนี้:

  1. ค้นหาไฟล์ csv ที่ส่งออกจาก Google ชื่อไฟล์เริ่มต้นคือ contacts.csv

  2. ใช้ Excel เปิดไฟล์ CSV ที่ส่งออกจาก Google

  3. ตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดๆ ในไฟล์ CSV หรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆ ในไฟล์ CSV แสดงว่าการส่งออกจาก Google ไม่ทำงาน ในกรณีดังกล่าว:

   1. ลบไฟล์ contacts.csv

   2. ส่งออกที่ติดต่อของคุณจาก Google อีกครั้ง อย่าลืมเลือกส่งออก ที่ติดต่อทั้งหมด หรือกลุ่มที่ติดต่อที่ถูกต้อง

    เลือกที่ติดต่อที่จะส่งออก แล้วเลือกรูปแบบ csv ของ Outlook เพื่อส่งออกที่ติดต่อ Google

   3. หลังจากที่คุณส่งออกที่ติดต่อของคุณ ให้ใช้ Excel เปิดไฟล์ CSV และตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ เมื่อปิดไฟล์ คุณจะได้รับพร้อมท์จาก Excel สองสามครั้งว่า "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการบันทึกในรูปแบบ CSV" ให้เลือก ใช่ทุกครั้ง ถ้าคุณเลือกไม่ ไฟล์จะยุ่งเหยิงและคุณต้องเริ่มต้นขั้นตอนต่างๆ ของไฟล์ contacts.csv อีกครั้ง

   4. ทำขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ contacts.csv ไปยัง Outlook อีกครั้ง

 • ข้อมูลที่ติดต่อไม่ครบถ้วน: หลังจากที่คุณนำเข้าที่ติดต่อแล้ว ถ้าคุณเปิด Outlook และพบว่ามีการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดไม่ครบถ้วน ให้เปิดไฟล์ CSV ด้วย Excel เพื่อดูว่ามีข้อมูลอยู่ที่นั่นหรือไม่

  • คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้ Excel เพิ่มชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่ขาดหาย

  • Outlook กำหนดให้ส่วนหัวของคอลัมน์ต้องอยู่ในแถวแรกดังนั้นห้ามใช้ข้อความอื่นแทน

  • เมื่อบันทึกไฟล์ CSV คุณจะได้รับพร้อมท์จาก Excel สองสามครั้งว่า "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการบันทึกในรูปแบบ CSV" ให้เลือกใช่ทุกครั้ง ถ้าคุณเลือกไม่ ไฟล์จะยุ่งเหยิงและคุณต้องเริ่มต้นขั้นตอนต่างๆ อีกครั้งด้วยการส่งออกรายการจาก Gmail

  • ทำขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ contacts.csv ไปยัง Outlook อีกครั้ง ในขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับพร้อมท์ให้จัดการกับรายการที่ซ้ำกัน โปรดเลือก แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า

ถ้าคุณกำลังนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ลงในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com (หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange ActiveSync อีกหนึ่งรายการ) ใน Outlook 2016 หรือ 2013 ให้ดูที่ นำเข้าที่ติดต่อลงในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×