นำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

Outlook มีตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ CSV

 1. ที่ด้านบน Ribbon ของ Outlook 2013 หรือ 2016 ของคุณ ให้เลือก ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook 2016 หรือ 2013 ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคำแนะนำในการนำเข้าสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016
 2. เลือก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง!

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ pst Outlook ให้เลือก ไฟล์ จากนั้นเลือก เปิดและส่งออก แล้วเลือก นำเข้า/ส่งออก

 3. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก - นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง

 4. เลือก ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค และเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการส่งออก Outlook - เลือกไฟล์ CSV

 5. ในกล่อง นำเข้าไฟล์ ให้เรียกดูไฟล์ที่ติดต่อของคุณ แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเลือก

  เรียกดูไฟล์ CSV ที่ติดต่อ แล้วเลือกวิธีการจัดการกับที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 6. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้ Outlook ดำเนินการกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน:

  • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณอยู่แล้ว Outlook จะละทิ้งข้อมูลที่มีสำหรับที่ติดต่อนั้น และใช้ข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อในไฟล์ที่ติดต่อของคุณสมบูรณ์หรือทันสมัยกว่าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook

  • อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook จะสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน โดยที่ติดต่อหนึ่งมีข้อมูลต้นฉบับจาก Outlook และอีกที่ติดต่อหนึ่งมีข้อมูลที่นำเข้าจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถรวมข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นได้ในภายหลังเพื่อลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน นี่เป็นตัวเลือกเริ่มต้น

  • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน   ถ้าที่ติดต่ออยู่ใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook จะเก็บข้อมูลที่มีสำหรับที่ติดต่อนั้น และละทิ้งข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook สมบูรณ์หรือทันสมัยกว่าข้อมูลในไฟล์ที่ติดต่อของคุณ

 7. คลิก ถัดไป

 8. ในกล่อง เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง เลื่อนขึ้นข้างบนหากจำเป็น แล้วเลือก รายชื่อผู้ติดต่อ โฟลเดอร์ > ถัดไป ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่อยู่ภายใต้บัญชีอีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับที่ติดต่อ

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ของ Google ลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกปลายทางเป็น ที่ติดต่อ

 9. เลือก Finish

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มการโยกย้าย

  Outlook จะเริ่มการนำเข้าที่ติดต่อของคุณทันที คุณจะทราบได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกล่องความคืบหน้าการนำเข้าปิดลง

 10. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ทางด้านล่างของ Outlook ให้เลือกไอคอน บุคคล

  เลือกไอคอนบุคคลที่ด้านล่างของหน้า

ถ้าคุณมีกล่องจดหมาย Office 365 คุณสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต เหมือนกับที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Facebook, Gmail หรือ Amazon คีย์ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเช่นนี้:

Ribbon มีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อคุณมี Outlook บนเว็บ

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อของคุณไปยังกล่องจดหมาย Office 365 คุณจะต้องใช้ Outlook 2016, 2013, 2010 หรือ 2007 เมื่อคุณเปิดใช้ Outlook คุณจะเห็น “ไฟล์” ที่มุมซ้ายบน

ลักษณะของ Ribbon ใน Outlook 2016 เป็นอย่างไร

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อไปยังบัญชีอีเมล Office 365:

 1. ส่งออกที่ติดต่อของคุณจากบริการอีเมล “แหล่งข้อมูล” ของคุณ:

  • บริการอีเมลส่วนใหญ่จะส่งออกที่ติดต่อเป็นรูปแบบ CSV ดูคำแนะนำสำหรับบริการอีเมลของคุณ: Gmail, Outlook.com/Hotmail, iCloud, Yahoo, Mozilla หรือ ไปที่เว็บไซต์สำหรับบริการอีเมลของคุณเพื่อดูคำแนะนำ

  • ถ้าคุณเพิ่มบัญชีอีเมลแหล่งข้อมูลของคุณลงใน Outlook คุณสามารถใช้ Outlook เพื่อส่งออกที่ติดต่อเป็น CSV หรือรูปแบบ .pst

 2. เพิ่มบัญชีอีเมล Office 365 ไปยัง Outlook

  Outlook จะซิงค์กับกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ หลังจากสักครู่ คุณจะเห็นสำเนาของอีเมลและที่ติดต่อของคุณใน Outlook

 3. ใช้คำแนะนำการนำเข้าในหน้านี้สำหรับ Outlook 2016, 2013 หรือ 2010 เพื่อนำเข้าไฟล์ CSV หรือไฟล์ .pst ที่มีที่ติดต่อของคุณ

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดู วิธีการรับ Outlook สำหรับเดสก์ท็อปของคุณ

 1. ที่ด้านบนของ Ribbon ของ Outlook ของคุณ ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  ถ้า Ribbon ของคุณไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ที่มุมซ้ายบน แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook 2010 ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันใด เพื่อดูคำแนะนำในการนำเข้าสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

  ใน Outlook 2010 ให้เลือกแท็บ ไฟล์

 2. เลือก เปิด > นำเข้า ซึ่งจะเริ่มต้นตัวช่วยสร้าง!

  เลือก เปิด แล้วเลือก นำเข้า

 3. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป

  เลือกนำเข้าจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น

 4. เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ CSV ให้เลือก ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Windows)

  เลือกนำเข้า .pst

 5. เลือก เรียกดู แล้วเลือกไฟล์ .csv ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วเลือก ถัดไป

  หมายเหตุ: 

  • ภายใต้ ตัวเลือก ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลที่นำเข้าแทนที่รายการที่ซ้ำกันใน Outlook ให้เลือกทำเช่นนั้น มิฉะนั้น ให้เลือก ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

  • เลือกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการนำเข้ารายการ เลือก ตัวกรอง ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น เลือกแท็บ ตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะอีเมลที่อ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์บนสุด ซึ่งมักจะเป็น โฟลเดอร์ส่วนบุคคลไฟล์ข้อมูล Outlook หรือที่อยู่อีเมลของคุณ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

  เลือกตัวกรอง ถ้าคุณต้องการนำเข้าเฉพาะบางอีเมลเท่านั้น

 7. รวมโฟลเดอร์ย่อย จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่ถูกเลือกจะถูกนำเข้า

 8. การเลือกเริ่มต้นของ นำเข้ารายการไปที่โฟลเดอร์เดียวกันใน จะตรงกับโฟลเดอร์จากไฟล์ที่นำเข้าไปที่โฟลเดอร์ใน Outlook ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ใน Outlook โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้น

 9. เลือก เสร็จสิ้น Outlook จะเริ่มนำเข้าข้อมูลของคุณทันที คุณจะทราบได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกล่องความคืบหน้าปิดลง

 10. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ที่ด้านล่างของแถบนำทาง Outlook ให้เลือกที่ติดต่อ

  เมื่อต้องการดูที่ติดต่อของคุณ ให้เลือก “ที่ติดต่อ” ที่ด้านล่างของเมนูการนำทาง Outlook

ไม่ทำงานใช่หรือไม่

ดู แก้ไขปัญหาในการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าและส่งออกอีเมล Outlook ที่ติดต่อ และปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×