นำเข้าฐานข้อมูล Access 2.0 ไปยังแฟ้ม Access 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบ Access 2.0 (.mdb), คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูลMicrosoft Office Access 2007 (.accdb)

การนำเข้าฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลตัวในOffice Access 2007 คุณต้องก่อน แปลงฐานข้อมูล โดยใช้ Access เวอร์ชันก่อนหน้า เปิดฐานข้อมูลในAccess 2007 และแปลงฐานข้อมูลลงในรูปแบบAccess 2007 ฐานข้อมูลนั้น

ส่วนต่อไปนี้ในบทความนี้อธิบายวิธีการดำเนินการแต่ละงานเหล่านี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดฐานข้อมูล Access 2.0 ใน Access 2007

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access 2.0

แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 โดยใช้ Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000

เปิดฐานข้อมูล Access 2.0 ในAccess 2007

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 2.0 ในAccess 2007, Access แสดงจำนวนพร้อมท์ที่ เมื่อตาม ลงท้าย ด้วยข้อความที่บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Access 2.0 ฐานข้อมูลนี้

กล่องโต้ตอบ

คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครลงในฐานข้อมูลOffice Access 2007 (.accdb) นำเข้าฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลตัวลงในฐานข้อมูลAccess 2007 คุณแปลงฐานข้อมูล โดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Access ก่อน จาก นั้นเปิดฐานข้อมูลถูกแปลง โดยใช้Access 2007 แล้ว แปลงฐานข้อมูลเป็นฐานAccess 2007 ดูส่วนที่แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 โดยใช้ Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access 2.0

เมื่อคุณนำเข้าวัตถุจากฐานข้อมูลอื่น สำเนาของวัตถุที่คุณนำเข้าจะถูกสร้างขึ้นในฐานข้อมูลปลายทาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access 2.0 คุณเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลลงในก่อน คุณแล้วใช้คำสั่งบนแท็บข้อมูลภายนอก เพื่อดำเนินการกระบวนการนำเข้า ซึ่งรวมถึงการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูล Access 2.0 ลงในฐานข้อมูลOffice Access 2007 (.accdb) เมื่อต้องการนำเข้าฟอร์ม รายงาน และมอดูลตัว คุณแปลงฐานข้อมูล โดยใช้ Access เวอร์ชันก่อนหน้า เปิดฐานข้อมูลถูกแปลงโดยใช้ Access 2007 และแปลงฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูลAccess 2007 แล้ว ดูส่วนที่แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 โดยใช้ Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือก และเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าตาราง แบบสอบถาม หรือแมโครลงใน

 3. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าคลิกAccess รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: แท็บ ข้อมูลภายนอก จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อฐานข้อมูลเปิดอยู่เท่านั้น

 4. ในกล่องข้อความชื่อไฟล์ ของตัวช่วยสร้างรับข้อมูลภายนอก พิมพ์ชื่อของแหล่งฐานข้อมูล หรือคลิกเรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์ แล้วเลือก หรือพิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ

 5. คลิกนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโค ร มอดูลตัวลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ คลิกแท็บแต่ละรายการ และเลือกวัตถุที่คุณต้องการ โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถเฉพาะนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูล Access 2.0

  กล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ

  เมื่อต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือกไว้ ให้คลิกที่วัตถุอีกครั้ง

 7. คลิก ตัวเลือก เพื่อระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตารางต่อไปนี้จะอธิบายวิธีที่ตัวเลือกแต่ละตัวมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการดำเนินการ

องค์ประกอบ

คำอธิบาย

กล่องกาเครื่องหมาย ความสัมพันธ์

นำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เลือก

กล่องกาเครื่องหมาย เมนูและแถบเครื่องมือ

นำเข้าเมนูแบบกำหนดเองใด ๆ และแถบเครื่องมือที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ เมนูและแถบเครื่องมือจะแสดงบนแท็บAdd-ins ที่ มีชื่อ

กล่องกาเครื่องหมาย สเปคนำเข้า/ส่งออก

นำเข้าใด ๆ บันทึกนำเข้า หรือส่งออกข้อกำหนดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

กล่องกาเครื่องหมาย กลุ่มบานหน้าต่างนำทาง

นำเข้ากลุ่มใดก็ตามบานหน้าต่างนำทางแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

ปุ่มข้อกำหนดและข้อมูล

นำโครงสร้างและข้อมูลของตารางที่เลือกทั้งหมด

ปุ่มข้อกำหนดเท่านั้น

นำเข้าเฉพาะเขตข้อมูลในตารางที่เลือก แหล่งระเบียนไม่ถูกนำเข้า

ปุ่มเป็นแบบสอบถาม

นำเข้าคิวรีที่เลือกเป็นแบบสอบถาม โปรดจำไว้ในกรณีนี้ การนำเข้าตารางต้นทั้งหมดพร้อมกับคิวรี

ปุ่มเป็นตาราง

นำเข้าคิวรีเป็นตาราง ในกรณีนี้ คุณต้องการนำเข้าตารางต้น

 1. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access คัดลอกข้อมูล และแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใด ๆ ถ้าการดำเนินการประสบความสำเร็จในการนำเข้าข้อมูล หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นสเปคการนำเข้าสำหรับใช้งานในอนาคต ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการบันทึกรายละเอียดการดำเนินการเป็นสเปค

บันทึกสเปคนำเข้า

คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้าเป็นสเปคการนำเข้าเพื่อให้คุณสามารถทำซ้ำการดำเนินการในภายหลังได้ โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลในตัวช่วยสร้าง เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างงานในMicrosoft Office Outlook 2007 เพื่อเตือนคุณเมื่อต้องการเรียกใช้สเปคนำเข้า สำหรับความสะดวกOffice Outlook 2007 งานที่คุณสร้างประกอบด้วยปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกใช้การดำเนินการโดยไม่ต้องเปิดฐานข้อมูล Access เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้Office Outlook 2007 ต้องติดตั้ง และกำหนดค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เลือกบันทึกขั้นตอนการนำเข้า กล่องกาเครื่องหมายเพื่อบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการ

 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อของสเปคนำเข้า หรืออีกทางหนึ่ง ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างงาน Outlook ถ้าคุณต้องการดำเนินการในช่วงเวลาคงที่ เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน

  ซึ่งสร้างเป็นงานOffice Outlook 2007 ที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ข้อกำหนดที่อยู่

 4. คลิก บันทึกการนำข้า

  ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างงาน Outlook, Access จะบันทึกข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการนำเข้า และนำเข้าวัตถุที่คุณระบุ ตอนนี้คุณสามารถรีวิวการนำเข้าตารางและวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาถูกนำเข้าได้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างงาน Outlook และ Outlook ถูกติดตั้ง และกำหนดค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Access เริ่มต้น Outlook ใช้กระบวนงานนี้เพื่อทำตามขั้นตอนที่ติดตาม

หมายเหตุ: ถ้า Outlook ไม่ได้ถูกติดตั้ง Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้า Outlook ไม่ได้ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Outlook จะเริ่มทำงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อกำหนดค่าให้กับ Outlook

 1. ใน Outlook นั้น ให้ตรวจทานและปรับเปลี่ยนการตั้งค่างาน เช่น วันครบกำหนด และ ตัวเตือน

  เมื่อต้องการทำงานเป็นกิจวัตร คลิกกิจวัตร รูปนี้แสดง task scheduler ด้วยการตั้งค่าบางอย่างทั่วไป

  ตัวจัดกำหนดการของงาน Outlook

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกำหนดการงาน Outlook ดูบทความจัดกำหนดการการนำเข้า หรือส่งออก

 2. คลิก บันทึกแล้วปิด

  เมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลจำเพาะ ณวันใหม่กว่า เปิดงานใน Outlook และบนแท็บงาน ในกลุ่มMicrosoft Office Access คลิก การเรียกใช้การนำเข้า รูปปุ่ม

 3. ใน Access ให้ตรวจทานตารางและวัตถุอื่นๆ ที่นำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและวัตถุทั้งหมดได้รับการคัดลอกแล้ว

ด้านบนของหน้า

แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 โดยใช้ Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000

คุณสามารถแปลงฐานข้อมูล Access 2.0 Access 2000 หรือ Access 2002-2003 รูปแบบไฟล์ โดยใช้หนึ่งใน Access เวอร์ชันแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ โดยที่คุณซื้อรุ่นของ Access และติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ ตัวแปลง Access 2.0 จะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถูกติดตั้ง หรือคุณจะต้องดาวน์โหลดจาก Microsoft Office Online

เวอร์ชัน

เข้าถึงตัวแปลง 2.0

Microsoft Office Access 2003

ดาวน์โหลด และติดตั้งตัวแปลง 2.0 Access สำหรับ Access 2003 คลิกการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้ หรือ ถ้าลิงก์จะไม่พร้อมใช้งาน ค้นหาตัวแปลงบนศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

Microsoft Access 2002

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์

Microsoft Access 2000

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์

คุณควรแปลงไฟล์ Access 2.0 Access 2000 หรือ Access 2002 - รูปแบบไฟล์.mdb 2003 คุณสามารถใช้Access 2007 เพื่อแปลงผลของไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์Access 2007 แล้ว ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

Microsoft Office Access 2003   

 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งตัวแปลง 2.0 Access สำหรับ Access 2003

 2. เริ่มต้น Access 2003

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด แล้ว คลิ กชื่อไฟล์สำหรับฐานข้อมูล Access 2.0 ที่คุณต้องการแปลง

  กล่องโต้ตอบการแปลง/เปิดฐานข้อมูล ปรากฏขึ้น

 4. เลือกแปลงฐานข้อมูล แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในการแปลงฐานข้อมูลลงใน กล่องโต้ตอบ ใส่ชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

  คุณอาจเห็นข้อความให้ข้อมูลที่มีคำเตือนว่า คุณจะไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลถูกแปลงใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้น คลิกตกลง

  ไฟล์ถูกบันทึกไว้ใน Access 2000 หรือ Access 2002-2003 ไฟล์รูปแบบ

 6. เริ่ม Access 2007

 7. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 8. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือก และเปิดฐานข้อมูลถูกแปลง

 9. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแปลง

 10. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ใส่ชื่อไฟล์สำหรับไฟล์Access 2007 หรือยอมรับชื่อไฟล์ที่ได้รับ แล้ว คลิ กบันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์Access 2007

Microsoft Access 2002 หรือ Access 2000   

 1. เริ่มต้น Access 2000 หรือ Access 2002

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด แล้ว คลิ กชื่อไฟล์สำหรับฐานข้อมูล Access 2.0 ที่คุณต้องการแปลง

  กล่องโต้ตอบการแปลง/เปิดฐานข้อมูล ปรากฏขึ้น

 3. เลือกการแปลงฐานข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. เมื่อแปลงฐานข้อมูลลงใน กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ใส่ชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

  คุณอาจเห็นข้อความให้ข้อมูลที่มีคำเตือนว่า คุณจะไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลถูกแปลงใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้น คลิกตกลง

  บันทึกแฟ้มในรูปแบบไฟล์ที่คุณระบุไว้ซึ่งนั่นคือ Access 2000 หรือ Access 2002

 5. เริ่ม Access 2007

 6. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 7. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือก และเปิดฐานข้อมูลถูกแปลง

 8. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแปลง

 9. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ใส่ชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มAccess 2007 หรือได้รับการยอมรับ นั้นแล้ว คลิกบันทึก

  ไฟล์ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์Access 2007

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×