นำเข้าชุดคำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในขณะที่คุณสามารถสร้างออกจากข้อตกลงด้วยตนเองในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำและชุดคำ คุณมีตัวเลือกการจำนวนมากนำคำในชุด โดยใช้การจัดรูปแบบพิเศษคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (*.csv) ไฟล์ค่าที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ คำทั้งหมด นำเข้าชุดคำอาจสะดวกยิ่งกว่าสร้างเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยเฉพาะถ้าคุณวางแผนที่จะพัฒนา และปรับปรุงคำของคุณตั้งค่าก่อนที่จะใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ metadata ที่มีการจัดการใน SharePoint Server 2010 รวมถึงภาพรวมของบางคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้ ดูที่บทนำสู่ metadata ใน SharePoint Server 2010 ที่มีจัดการ

สำหรับขั้นตอนในการนำเข้าชุดคำนั้นมีอยู่ด้วยกันสามขั้นตอน

 1. ดาวน์โหลดสำเนาของไฟล์นำเข้า

 2. กรอกไฟล์นำเข้ากับค่าชุดคำของคุณ

 3. นำเข้าชุดคำ

ดาวน์โหลดสำเนาของแฟ้มนำเข้า

ในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของแฟ้มค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งคุณสามารถใช้ในการคอมไพล์คำในชุดคำของคุณได้

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

 3. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เลือกแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการที่คุณต้องการ ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

 4. เลือกแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการในบานหน้าต่างมุมมองแบบทรีทางด้านซ้าย

 5. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ในส่วน การนำเข้าตัวอย่าง ให้คลิก ดูแฟ้มนำเข้าตัวอย่าง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก บันทึก และเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มนั้น

ด้านบนของหน้า

ป้อนค่าชุดคำของคุณลงในแฟ้มนำเข้า

แต่ละไฟล์นำเข้าสามารถประกอบด้วยชุดคำเดียวกัน ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถจัดเรียงในลำดับชั้นที่มีความลึกเจ็ดระดับ ถ้าคุณต้องการนำเข้าชุดคำหลาย คุณจะต้องสร้างไฟล์สำหรับแต่ละชุดคำ ก่อนที่คุณกรอกไฟล์นำเข้า คุณจะต้องแก่ตกใจบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการจัดกลุ่ม metadata ขององค์กรของคุณลงในข้อตกลงและชุดคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนเนื้อหาของชุดคำของคุณ ดูที่การวางแผนคำและชุดคำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อนำเข้าชุดคำ ดูการวางแผนเพื่อนำเข้าข้อมูล metadata ที่มีการจัดการ

 1. เปิดแฟ้มนำเข้าตัวอย่างที่คุณดาวน์โหลดแล้ว

 2. ศึกษาแฟ้มนั้นเพื่อให้คุ้นเคยกับลำดับชั้นของชุดคำ

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มทำการเพิ่มคำของคุณลงในแฟ้มแล้ว ให้ลบแถวทั้งหมดยกเว้นแถวแรก แล้วป้อนข้อมูลสำหรับคำที่คุณต้องการใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์สำหรับการป้อนค่าสำหรับคำชุดรวมถึงวิธีการกรอกไฟล์ ดูรูปแบบไฟล์สำหรับการป้อนค่า metadata ที่มีการจัดการ

ด้านบนของหน้า

นำเข้าชุดคำ

คุณต้องมีอย่างน้อยจัดการกลุ่มการจัดการสิทธิ์ในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำเพื่อนำเข้าชุดคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ metadata ที่มีการจัดการ ดูที่การจัดการสิทธิ์และบทบาทสำหรับคำชุด

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

 3. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เลือกแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการที่คุณต้องการทำงานกับ

 4. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบทรีทางด้านซ้าย ให้ขยายกลุ่มเพื่อค้นหากลุ่มที่คุณต้องการนำเข้าชุดคำ

 5. ชี้ไปที่กลุ่ม คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก นำเข้าชุดคำ

 6. ในกล่องโต้ตอบ การนำเข้าชุดคำ ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้มนำเข้าที่คุณได้ปรับปรุงด้วยค่าของชุดคำแล้ว จากนั้นคลิก เปิด

 7. ในกล่องโต้ตอบ การนำเข้าชุดคำ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×