นำเข้าจากไฟล์ข้อความ (Database Compare)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเรียกใช้การเปรียบเทียบระหว่างสองแฟ้มฐานข้อมูล Access ความต้องการเปรียบเทียบฐานข้อมูล Microsoft เพื่อเปิดไฟล์เหล่านั้นเบื้องใน Access และไฟล์เหล่านั้นอาจไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ถ้าองค์กรของคุณใช้รหัสผ่านจำนวนมากเพื่อป้องกันไฟล์ คุณอาจต้องการสร้างรายการของรหัสผ่านใหม่เหล่านี้ในไฟล์ข้อความ นำเข้าไฟล์ แล้ว เพื่อให้เปรียบเทียบฐานข้อมูลสามารถสแกนรายการของรหัสผ่านเพื่อค้นหาขั้นตอนที่ทำงานกับไฟล์ได้รับการป้องกัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรหัสผ่านก่อนที่คุณไปบน อ่านจัดการรหัสผ่านที่ใช้ในการเปิดไฟล์สำหรับการเปรียบเทียบ

วิธีง่ายที่สุดในการสร้างไฟล์ข้อความหนึ่งได้ โดยใช้ Notepad การบันทึกไฟล์ที่ มีนามสกุลไฟล์*.txt (เช่นรหัสผ่าน.txt) รหัสผ่านและคำอธิบาย (เลือกได้) จะคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค และมีไม่มีระยะห่างหลังเครื่องหมายจุลภาค จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายไม่มีใบเสนอราคา (") ล้อมรอบคำอธิบาย ใส่รหัสผ่านเพิ่มเติมบนบรรทัดใหม่ ดังนี้ (บางมีคำอธิบาย และบุคคลอื่นไม่):

รายการรหัสผ่านในไฟล์ แผ่นจดบันทึก

โปรดจำไว้ว่ารหัสผ่านไม่จำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์กับไฟล์นั้น ๆ รายการรหัสผ่านได้เพียงแค่รายการที่อ่าน Database Compare จนกว่าจะพบรหัสผ่านที่ทำงานกับไฟล์ที่จะพยายามเปิด

  1. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการรหัสผ่าน คลิกนำเข้า

    ตัวจัดการรหัสผ่าน

  2. เรียกดูไฟล์ข้อความของคุณ ให้คลิก เปิด แล้วคลิก ตกลง


ถ้าคุณได้ใส่คำอธิบายสำหรับรหัสผ่าน คำอธิบายจะปรากฏภายใต้ คำอธิบายรหัสผ่าน ถ้ารหัสผ่านมีเครื่องหมายจุลภาค คุณจะไม่สามารถนำเข้าได้เนื่องจากเครื่องหมายจุลภาคจะถูกมองเป็นตัวคั่นระหว่างรหัสผ่านและคำอธิบายของรหัสผ่านนั้น ถ้าคุณมีรหัสผ่านที่มีเครื่องหมายจุลภาค คุณจะต้องใส่ด้วยตนเองในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่าน ด้วยการคลิก เพิ่ม

การเพิ่มรหัสผ่านด้วยตนเอง


หลังจากคุณเสร็จสิ้นการนำเข้ารหัสผ่านของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไฟล์ข้อความไว้หรือไม่ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ได้ในภายหลัง แต่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกไฟล์ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับที่คุณทำกับรหัสผ่านใดๆ ที่คุณจดหรือบันทึกไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×