นำเข้าคอลเลกชันของตัวดึงข้อมูล RSS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าคอลเลกชันของตัวดึงข้อมูลจริง ๆ Simple Syndication (RSS) จากไฟล์.opml นี่คือวิธีดีเยี่ยมในการใช้คอลเลกชันของตัวดึงข้อมูล RSS จากบุคคลอื่น หรือ จากคอมพิวเตอร์ที่เก่าที่คุณใช้ในการอ่านตัวดึงข้อมูล RSS

  1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  2. คลิก นำเข้าตัวดึงข้อมูล RSS จากไฟล์ OPML จากนั้นคลิก ถัดไป

  3. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ .opml แล้วเปิดไฟล์ขึ้นมา

  4. เลือกตัวดึงข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป ตัวดึงข้อมูล RSS ถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook

หมายเหตุ: เนื้อหาตัวดึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วจะไม่ถูกนำเข้า คุณจะได้รับเฉพาะตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาตัวดึงข้อมูล RSS จาก Outlook เพียงแค่คลิกขวาที่โฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS และเลือกลบโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×