นำเข้าข้อมูลไปยัง ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าของคุณที่ติดต่อ บริษัท และข้อตกลงจากสเปรดชีต Excel ซึ่งอาจมีประโยชน์เป็นพิเศษถ้าคุณกำลังย้ายจากโซลูชันการจัดการที่ติดต่อที่มีอยู่ไปยัง Outlook ลูกค้า Manager

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

ไฟล์ .CSV คือ ไฟล์ตัวคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ Excel สามารถอ่านได้ ถ้าคุณมีข้อมูลเก็บไว้ในสเปรดชีต Excel คุณสามารถเลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น และบันทึกไฟล์ของคุณเป็นไฟล์ .CSV

 1. เลือกปุ่มเพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทาง Outlook จากนั้น เลือกเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานมุมมองรายละเอียดของผู้จัดการลูกค้าของ Outlook
  OLKNavPane_C3_201792317423

 2. เลือกแท็บที่ติดต่อถ้าคุณต้องการนำเข้าที่ติดต่อบริษัทแท็บถ้าคุณต้องการนำเข้าบริษัท หรือเกี่ยวข้องแท็บถ้าคุณต้องการนำเข้าที่เกี่ยวข้อง

 3. เพียงครั้งเดียวในแท็บเกี่ยวข้อง เลือกนำเข้าด้านบนของตาราง
  Imp_C3_2017923175526

 4. เลือก เรียกดู... เพื่อเลือกไฟล์ .CSV

 5. เลือก ถัดไป เพื่ออนุญาตให้ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook วิเคราะห์ไฟล์ของคุณ ซึ่งทำให้ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook สามารถตรวจสอบว่า สามารถนำเข้าไฟล์ได้

 6. แมปคอลัมน์ในไฟล์ .CSV กับเขตข้อมูลในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook เช่น คุณสามารถแมปเขตข้อมูลเมืองของไฟล์ .CSV กับเขตข้อมูลเมืองของที่อยู่ทางธุรกิจในตัวจัดการลูกค้าใน Outlook

 7. เลือกถัดไป และเลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับรายการที่ซ้ำกัน

  เราระบุรายการเป็นไม่ซ้ำโดยยึดตามต่อไปนี้:

  • ที่ติดต่อทางธุรกิจระบุเป็นซ้ำถ้าพวกเขาประกอบด้วยอีเมลเดียวกัน

  • บริษัทระบุเป็นซ้ำถ้าชื่อประกอบด้วยชื่อเดียวกัน

  • ข้อตกลงจะถูกระบุเป็นซ้ำถ้าชื่อประกอบด้วยชื่อเดียวกัน

 8. เลือก ถัดไป อีกครั้ง เพื่ออนุญาตให้ตัวจัดการลูกค้าใน Outlook ตรวจสอบไฟล์ของคุณ แล้วเลือก เริ่มนำเข้า

 9. กระบวนการนำเข้าทำงานในเบื้องหลัง และคุณสามารถเห็นความคืบหน้าบนด้านล่างของหน้าจอ

 10. เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ การแจ้งให้ทราบที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงข้อมูลสรุปของระเบียนนำเข้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager หรือต้องการเรียกดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ให้ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Outlook Customer Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×