นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV, HTML หรือข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก นำเข้า

  2. ในกล่องโต้ตอบนำเข้า คลิกตัวเลือกสำหรับชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า แล้ว คลิ กนำเข้า

  3. ในกล่องโต้ตอบเลือกไฟล์ ค้นหา และคลิก CSV, HTML หรือไฟล์ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นช่วงข้อมูลภายนอก และ แล้ว คลิกรับข้อมูล

  4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยนำของข้อความ ซึ่งคุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการแบ่งข้อความลงในคอลัมน์และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกเสร็จสิ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล คลิกคุณสมบัติ เพื่อตั้งค่าข้อกำหนดคิวรี การรีเฟรชควบคุม และตัวเลือกเค้าโครงข้อมูลของข้อมูลภายนอกที่คุณกำลังนำเข้า เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล

  6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

นำเข้าข้อมูลไปยังแผ่นงานปัจจุบัน

คลิกแผ่นงานที่มีอยู่ แล้ว คลิ กตกลง

นำเข้าข้อมูลไปยังแผ่นงานใหม่

คลิกแผ่นงานใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

Excel เพิ่มแผ่นงานใหม่ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ และวางช่วงข้อมูลภายนอกที่มุมซ้ายบนของแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงหรือคุณสมบัติของข้อมูลนำเข้าเมื่อใดก็ บนเมนูข้อมูล ชี้ไปที่รับข้อมูลภายนอก นั้นแล้ว คลิกแก้ไขการนำเข้าข้อความ หรือคุณสมบัติของช่วงข้อมูล ถ้าคุณเลือกแก้ไขการนำเข้าข้อความ เลือกไฟล์ที่คุณนำเข้าแรก และทำการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลภายนอกในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ด้วยการเลือกคุณสมบัติช่วงข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าข้อกำหนดคิวรี ตัวควบคุมการรีเฟรช และตัวเลือกเค้าโครงข้อมูลของข้อมูลภายนอก

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×