นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ลงในแอป web Access

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ลงในแอป web Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปไปยังแอป web Access เพื่อให้คุณสามารถแชร์กับเพื่อน ๆ และผู้ร่วมงานในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

ไม่ได้ใช้แอป web Access ได้อย่างไร คุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปได้อย่างไร ในกรณี ดูนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

สิ่งสำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

นำเข้าข้อมูลลงในแอป web Access

ก่อนที่คุณเริ่มต้นใช้งาน ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ต้องพิจารณา:

 • Access จะไม่นำเข้าความสัมพันธ์ของตาราง คอลัมน์จากการคำนวณ กฎการตรวจสอบ ค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา เขตข้อมูลวัตถุ OLE และชนิดข้อมูลดั้งเดิมอื่น ๆ บางอย่างลงใน web app

 • Access จะรักษาการค้นหาไว้ ดังนั้นถ้าคุณมีตารางที่สัมพันธ์กัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์นั้นจะถูกกำหนดโดยการใช้เขตข้อมูลการค้นหาก่อนที่คุณจะนำเข้าตารางลงใน Web App

นอกเหนือจากการเตรียมการเบื้องต้นเหล่านั้นแล้ว ต่อไปนี้เป็นวิธีการนำเข้า

 1. ถ้าคุณได้เริ่มใช้แอป Access web เปิดใน Access (ในเบราว์เซอร์ คลิกการตั้งค่า >ปรับแต่งใน Access ), แล้ว คลิกหน้าแรก >ตาราง

 2. ถ้าหน้า เพิ่มตาราง ไม่แสดง ให้คลิก หน้าแรก > ตาราง

 3. บนหน้าเพิ่มตาราง (สิ่งแรกที่คุณเห็นเมื่อสร้างแอปที่กำหนดเองแบบใหม่), คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากอื่น ๆ ฐานข้อมูล Access เวิร์กบุ๊ก Excel แหล่งข้อมูล ODBC ไฟล์ข้อ ความ/CSV และรายการ SharePoint

  ตัวเลือกสำหรับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่บนหน้า เพิ่มตาราง

 4. ภายใต้สร้างตารางจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คลิกAccess

  การสร้างตารางจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำเข้าจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก Access คลิกตัวเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

 5. กล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access เปิดขึ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access คลิกเรียกดู เลือกบนเดสก์ท็อปฐานข้อมูล Access คุณกำลังนำเข้าจาก และคลิกเปิด

 7. กล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ เปิดขึ้น

  เลือกวัตถุเพื่อนำเข้าในกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ

  หมายเหตุ: เฉพาะคุณสามารถนำเข้าตารางจากฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปได้ลงในแอป web Access คุณไม่สามารถนำเข้าวัตถุชนิดอื่น ๆ

 8. ในกล่องโต้ตอบการนำเข้าวัตถุ บนแท็บตาราง เลือกตารางคุณต้องการนำเข้า

  เมื่อต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือก คลิกวัตถุอีกครั้ง

 9. คลิก ตกลง เพื่อเริ่มขั้นตอนการนำเข้า

  Access นำเข้าข้อมูล และแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใด ๆ

 10. Access แสดงตารางใหม่บนด้านซ้ายของหน้าจอ และสร้างมุมมองเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ ณจุดนี้ สิ่งดีที่สุดเมื่อต้องการทำคือ คลิกหน้าแรก >เปิดใช้แอป ในเบราว์เซอร์ คลิกสร้างตารางและมุมมองเพื่อดูลักษณะที่ปรากฏของทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองเริ่มต้น ปิดเบราว์เซอร์และปรับแต่งใน Access web app

หมายเหตุ: 

 • นำเข้าข้อมูลลงในแอป Access web เสมอสร้างตารางใหม่ ด้วยค่าเริ่มต้นมุมมองรายการและแผ่นข้อมูล

 • คุณไม่สามารถใช้ตัวช่วยการนำเข้าเพื่อผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่แล้วในแอปได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงในตารางใหม่ได้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อคัดลอกและวางข้อมูลลงในตารางเป้าหมาย หรือ

  • ใช้การกระทำ CreateRecord ในแมโครข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลที่นำเข้าไว้ในตารางเป้าหมาย

เคล็ดลับ: สร้างการค้นหาระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่แล้ว เพื่อเริ่มผูกข้อมูลเข้าด้วยกัน ตราบใดที่มุมมองเริ่มต้นของตารางยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนจากต้นฉบับ Access จะเพิ่มตัวควบคุม "ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน" ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณในการเริ่มใช้ข้อมูล

ดำเนินการกับข้อมูลภายนอกที่พร้อมใช้งานในแอป web Access และฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

ตารางนี้แสดงการอ้างอิงด่วนของไฟล์ชนิดใดที่คุณสามารถนำเข้า หรือลิงก์ไปยังแอป web Access หรือฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

แอป web access สามารถนำเข้า …

แอป web access สามารถลิงก์ไป...

ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปสามารถนำเข้า …

ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปสามารถลิงก์ไป...

Microsoft Excel

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว
(อ่านอย่างเดียว)

Microsoft Access

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

ฐานข้อมูล ODBC เช่น SQL Server

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

ไฟล์ (CSV) ค่าที่คั่นด้วยข้อความหรือเครื่องหมายจุลภาค

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว
(เพิ่มระเบียนใหม่เท่านั้น)

รายการ SharePoint

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว
(อ่านอย่างเดียว)

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

XML

จุดสีเขียว

บริการข้อมูล

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว
(อ่านอย่างเดียว)

เอกสาร HTML

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

โฟลเดอร์ Outlook

จุดสีเขียว

จุดสีเขียว

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป ดูนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×