นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลใน Excel for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บางครั้งคุณอาจต้องการข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ ภายนอก ของ Excel เช่น ในฐานข้อมูล ในกรณีนี้ ให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกก่อน จากนั้นคุณสามารถทำงานด้วยข้อมูลนั้นได้

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลภายนอกได้ แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูล

ถ้าแหล่งข้อมูลเป็น ฐานข้อมูล SQL

 1. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก คิวรีฐานข้อมูลใหม่

 2. คลิก SQL Server ODBC

 3. กล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล SQL Server ODBC จะปรากฎขึ้น รับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ แล้วพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบ คลิก เชื่อมต่อ เมื่อเสร็จสิ้น

 4. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้างๆ เซิร์ฟเวอร์เพื่อดูฐานข้อมูล

 5. คลิกลูกศรข้างๆ ฐานข้อมูลที่คุณต้องการ

 6. จากนั้นคลิกชื่อของตารางที่คุณต้องการ

 7. ถ้าต้องการดูตัวอย่างว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้คลิก เรียกใช้

 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะนำข้อมูลไปยัง Excel ให้คลิก นำข้อมูลกลับ

 9. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้เลือกที่ที่คุณต้องการเปิดข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในแผ่นงานที่มีอยู่ แผ่นงานใหม่ หรือใน PivotTable จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้าแหล่งข้อมูลไม่ใช่ ฐานข้อมูล SQL

ถ้าคุณต้องการใช้ผู้ใช้ภายนอกแหล่งนั่นคือnotฐานข้อมูล SQL (ตัวอย่างเช่น FileMaker Pro) คุณจะต้องมีโปรแกรมควบคุม Open Database Connectivity (ODBC) ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง mac ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมจะพร้อมใช้งานบนเว็บเพจนี้ เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการใช้ข้อมูล:

 1. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก คิวรีฐานข้อมูลใหม่

 2. คลิก จากฐานข้อมูล

 3. เพิ่มแหล่งข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้างๆ เซิร์ฟเวอร์เพื่อดูฐานข้อมูล

 5. คลิกลูกศรข้างๆ ฐานข้อมูลที่คุณต้องการ

 6. จากนั้นคลิกชื่อของตารางที่คุณต้องการ

 7. ถ้าต้องการดูตัวอย่างว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้คลิก เรียกใช้

 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะนำข้อมูลไปยัง Excel ให้คลิก นำข้อมูลกลับ

 9. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้เลือกที่ที่คุณต้องการเปิดข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในแผ่นงานที่มีอยู่ แผ่นงานใหม่ หรือใน PivotTable จากนั้นคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

โปรแกรมควบคุม ODBC ที่เข้ากันได้กับ Excel for Mac

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server คุณต้องมีโปรแกรมควบคุม ODBC ที่เข้ากันได้กับ Microsoft Query ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมควบคุม ODBC เข้ากันได้จะพร้อมใช้งานจากผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโปรแกรมควบคุม ODBC ที่เข้ากันได้กับ Excel for Mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ดูวิธีใช้แบบสอบถามของ Microsoft

 1. บนเมนูข้อมูล ชี้ไปที่รับข้อมูลภายนอก แล้ว คลิ กแบบสอบถามฐานข้อมูลใหม่

 2. ใช้ Microsoft Query เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และสร้างแบบสอบถาม เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกส่งกลับข้อมูล เพื่อนำเข้าข้อมูลลงใน Excel

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และการใช้ Microsoft Query ดูวิธีใช้แบบสอบถามของ Microsoft

 3. ในกล่องโต้ตอบการส่งกลับค่าข้อมูลภายนอกไปยัง Microsoft Excel เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เลือกข้อกำหนดคิวรี ตัวควบคุมตัวเลือกเค้าโครงข้อมูล และการรีเฟรช

คลิก คุณสมบัติ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคิวรีพารามิเตอร์

คลิกพารามิเตอร์

ส่งกลับข้อมูลภายนอกไปยังแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

คลิกแผ่นงานที่มีอยู่ บนแผ่นงานของคุณ คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางมุมซ้ายบนของช่วงข้อมูลภายนอก แล้ว คลิ กตกลง

ส่งกลับข้อมูลภายนอกไปยังแผ่นงานใหม่

คลิกแผ่นงานใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

Excel เพิ่มแผ่นงานใหม่ไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ และวางช่วงข้อมูลภายนอกที่มุมซ้ายบนของแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

การสร้าง PivotTable โดยใช้ข้อมูลภายนอก

คลิกPivotTable แล้ว คลิ กตกลง

หมายเหตุ: 

 • Excel 2011 for Mac ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล OLAP หรือ OLE DB

 • ตามค่าเริ่มต้น Excel for Mac ใช้ตารางเพื่อนำเข้าข้อมูล เมื่อต้องการปิด ใช้งาน ตารางเมื่อนำเข้าข้อมูล ในกล่องโต้ตอบการส่งกลับค่าข้อมูลภายนอกไปยัง Microsoft Excel คลิกคุณสมบัติ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ตาราง

 • ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกคุณต้องการเข้าถึงไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลของฐานข้อมูลสำหรับรหัสผ่าน สิทธิ์ผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อ

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อมูลจาก FileMaker Pro

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV, HTML หรือไฟล์ข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×