นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ด้วย Power Query คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Power Query (ยกเว้น Microsoft Access) ด้วยการเรียกใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายในโดยตรงกับฐานข้อมูลโดยใช้ Power Query แทนที่จะต้องสร้างคิวรีของคุณโดยใช้ส่วนติดต่อ Power Query ซึ่งช่วยให้คุณใช้แบบสอบถามที่ส่งกลับผลลัพธ์ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี โดยไม่ต้องสร้างแบบสอบถามโดยใช้ส่วนติดต่อ Power Query ฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการนำเข้าข้อมูลโดยใช้คิวรีที่ซับซ้อนให้คุณอาจต้องการ หรือเรียนรู้วิธีการสร้างใหม่โดยใช้ส่วนติดต่อ Power Query

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : แบบสอบถามฐานข้อมูลภายในมีไว้เพื่อสามารถ effecting ไม่ใช่ด้านข้าง อย่างไรก็ตาม Power Query ไม่แน่ใจว่า คิวรีจะมีผลต่อฐานข้อมูล ถ้าคุณเรียกใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลดั้งเดิมเขียน โดยผู้ใช้อื่น คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณกำลังตระหนักถึงแบบสอบถามที่จะประเมิน ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ

Power Query ให้คุณระบุแบบสอบถามฐานข้อมูลภายในของคุณในกล่อง คำสั่ง SQL ในขณะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในตัวอย่างนี้ เราจะนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน กระบวนงานดังกล่าวจะเหมือนกันสำหรับส่วนที่เหลือของฐานข้อมูลที่สนับสนุนโดย Power Query

 1. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้ Power Query ใน ribbon บนแท็บPOWER QUERY เลือกจากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server

  รับข้อมูลภายนอกจากฐานข้อมูล
 2. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูล Microsoft SQL ให้ทำดังนี้

  1. ระบุ เซิร์ฟเวอร์ และ ฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อจากที่ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน

  2. ขยาย คำสั่ง SQL เพื่อแสดงกล่องที่คุณสามารถพิมพ์หรือคัดลอกแบบสอบถามฐานข้อมูลภายในของคุณได้ หลังจากระบุแบบสอบถาม ให้คลิก ตกลง

   เรียกใช้คิวรีฐานข้อมูลภายใน

 3. ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นครั้งแรก กล่องโต้ตอบถัดไปจะพร้อมท์ให้คุณเลือกโหมดการรับรองความถูกต้องในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เลือกโหมดการรับรองความถูกต้องที่เหมาะสมแล้วทำต่อไป

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล (เซิร์ฟเวอร์/ฐานข้อมูล) ที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อได้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ร้องขอการเข้าถึง เซิร์ฟเวอร์/ฐานข้อมูล ถ้ามีการระบุข้อมูลการร้องขอการเข้าถึงไว้ใน Power BI สำหรับแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ให้ดูที่ ร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายใน

 4. ข้อมูลถูกส่งกลับใน ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เป็นผลลัพธ์ของการเรียกใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน จัดรูปแบบข้อมูลตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก นำไปใช้แล้วปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและนำเข้าข้อมูลลงในแผ่นงาน

  ตัวแก้ไขคิวรี

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×