นำเข้าข้อความจากไฟล์อื่นลงในสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Publisher คุณมีตัวเลือกอื่นสำหรับการนำเข้าข้อความลงในสิ่งพิมพ์ ตัวเลือกที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณต้องการนำเข้า และสิ่งที่คุณต้องการดำเนินการกับข้อความหลังจากที่มีการนำเข้า

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

นำเข้าข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิจากเอกสารสร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น

คัดลอก และวางข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิ

แปลงเอกสาร Microsoft Office Word ลงในสิ่งพิมพ์ Publisher

นำเข้าในเอกสาร Word

นำเข้าข้อความทั้งหมดจากไฟล์ที่สร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น

แทรกไฟล์

สร้างชุดของป้ายชื่อที่อยู่ ไปรษณียบัตร หรือสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน

ใช้จดหมายเวียนเพื่อนำเข้าข้อมูล

นำเข้าตารางข้อความจากโปรแกรมที่ใช้ Windows Microsoft ลงในตารางใน Publisher

คัดลอก และวางข้อความของตาราง

คัดลอก และวางข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิ

 1. เปิดไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อความหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. เลือกข้อความ

 3. คลิกขวาข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิ แล้ว คลิ กคัดลอก

 4. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแทรกข้อความหรือแผนภูมิ

 5. คลิกขวาที่คุณต้องการแทรกข้อความ แล้ว คลิ กวาง

  กล่องข้อความใหม่ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณวางปรากฏในสิ่งพิมพ์

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางข้อความที่คุณคัดลอกลงในกล่องข้อความที่มีอยู่ ในกล่องข้อความ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความก่อนที่คุณคลิกวาง

 • ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่คุณวางจะถูกจัดรูปแบบตามแบบแผนฟอนต์ของสิ่งพิมพ์ ถ้าปุ่มตัวเลือกการวาง ปรากฏขึ้น ข้อความใช้สไตล์ฟอนต์อื่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่จะเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ คลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง แล้ว คลิ กรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  ตัวเลือก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

 • ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิลงในไฟล์ Publisher จะถูกคัดลอกเป็นบิตแมป และคุณจะไม่สามารถแก้ไขใน Publisher

ด้านบนของหน้า

นำเข้าเอกสาร Word

คุณมีเอกสาร Word แต่คุณต้องการเพิ่มกราฟิก — และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถจัดการกราฟิกระดับสูงของ Publisher หรือคุณต้องการแปลงรายงานที่คุณพิมพ์ใน Word ลงในสิ่งพิมพ์เพื่อที่จะสามารถถูกใส่ตราสินค้าแบบเดียวกับทั้งหมดอื่น ๆ business สิ่งพิมพ์ของคุณ

โชคดี แปลงเอกสาร Word ที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Word ลงในสิ่งพิมพ์ Publisher ได้ง่าย ๆ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือเลือกดีไซน์สิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแล้ว ค้นหาเอกสาร Word ที่คุณต้องการแปลง

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ในรายการชนิดของสิ่งพิมพ์ คลิกเอกสาร Word ที่นำเข้า

  เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกนี้:

  • ใน Publisher 2016 และ Publisher 2013 คลิกมีอยู่ภายใน

  • ใน Publisher 2010 ค้นหาภายใต้เทมเพลเพิ่มเติม

  • ใน Publisher 2007 ค้นหาภายใต้ชนิดของสิ่งพิมพ์เป็นที่นิยม

 3. คลิกออกแบบที่คุณต้อง แล้ว คลิ กสร้าง

 4. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าเอกสาร Word ค้นหา และคลิกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า และ แล้ว คลิกตกลง

 5. สิ่งที่พิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกอย่างมีลักษณะตามที่คุณต้องการตรวจทาน นั้นแล้ว บันทึกสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

แทรกไฟล์

 1. สร้างกล่องข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ (แทรก >วาดกล่องข้อความ ) ถ้าคุณยังไม่ได้ทำไว้

 2. ในกล่องข้อความ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ

 3. บนเมนูแทรก คลิกแทรกไฟล์ (ใน Publisher 2007ไฟล์ข้อความ คลิ)

 4. ค้นหาตำแหน่ง และคลิกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องปรับขนาดกล่องข้อความเพื่อทำให้ข้อความตามคุณต้องการให้พอดี

ด้านบนของหน้า

ใช้จดหมายเวียนเพื่อนำเข้าข้อมูล

ถ้าคุณมีที่อยู่ลูกค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อมูล เช่นเวิร์กชีต Excel หรือไฟล์ที่ติดต่อ Outlook คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างชุดของป้ายจ่าหน้าจดหมายจ่าหน้าแต่ละรายได้ ไปรษณียบัตร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

ใช้จดหมายเวียน คุณสามารถระบุที่แถว (ระเบียน) จากแฟ้มข้อมูลและข้อความใดจากแต่ละแถวที่คุณต้องการผสานลงในสิ่งพิมพ์

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้จดหมายเวียน ดู:

ด้านบนของหน้า

คัดลอก และวางข้อความของตาราง

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่ประกอบด้วยข้อความตารางที่คุณต้องการ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกตารางทั้งหมด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางในไฟล์ Publisher คลิกขวา แล้วคลิกวาง

 4. ใน Publisher คลิกแทรก >ตาราง จากนั้นเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 5. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์มุมบนซ้ายของข้อความคัดลอกจะปรากฏขึ้น

 6. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรภายใต้วาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 7. ในรายการเป็น คลิกตารางเซลล์โดยไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่ประกอบด้วยข้อความตารางที่คุณต้องการ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกตารางทั้งหมด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางในไฟล์ Publisher คลิกขวา แล้วคลิกวาง

 4. ใน Publisher คลิกแทรกตาราง บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏขึ้น และ แล้ว เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง

 5. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์มุมบนซ้ายของข้อความคัดลอกจะปรากฏขึ้น

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 7. ในรายการเป็น คลิกตารางเซลล์โดยไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×