นำหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษทั้งหมดออกใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พิมพ ทั้งด้านบนและด้านล่างของระยะขอบด้านบนและด้านล่าง โดยสามารถใส่เนื้อหา เช่น หมายเลขหน้าหรือชื่อเรื่องของเอกสาร หรืออาจปล่อยให้ว่างได้ การนำหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจะทำให้พื้นที่ว่าง แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงระยะขอบ นี่คือวิธีการนำหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษทั้งหมดออก:

  1. บนแท็บ แทรก คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วคลิก นำหัวกระดาษออก หรือ นำท้ายกระดาษออก

    บนเมนู ท้ายกระดาษ เอาท้ายกระดาษออกถูกเน้นอยู่

  2. ถ้าเอกสารของคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วน ให้ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละส่วน

ดูเพิ่มเติม

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยว

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าคี่ และ หน้าคู่

เพิ่ม หรือแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×