ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

คุณสามารถใช้สไตล์หรือเอฟเฟ็กต์กับรูปภาพเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพนั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบิดรูปภาพ ทำให้รูปภาพมัว หรือเปลี่ยนสไตล์ของขอบรูปภาพได้

ให้เลือกทำดังนี้

นำสไตล์ไปใช้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. คลิกสไตล์ด่วนแล้วคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกบนเมนูสไตล์ด่วน

เพิ่มหรือเปลี่ยนเงาสะท้อนเรืองแสงขอบยกนูนหรือการหมุนสามมิติ

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. คลิกเอฟเฟ็กต์รูปภาพชี้ไปที่ชนิดของเอฟเฟ็กต์จากนั้นคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกบนเมนูเอฟเฟ็กต์รูปภาพ

 3. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ให้คลิกตัวเลือกที่ด้านล่างของเมนูเอฟเฟ็กต์ใดๆ

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพ

ให้เลือกทำดังนี้

นำไปใช้หรือเปลี่ยนสไตล์

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปภาพ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนเงา สะท้อน เรืองแสง ยกนูน หรือการหมุนสามมิติ

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จากนั้นชี้ไปที่ชนิดของเอฟเฟ็กต์แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 3. เมื่อต้องการปรับเอฟเฟ็กต์อย่างละเอียด ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ ที่อยู่ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ชนิดของเอฟเฟ็กต์แล้วคลิก ตัวเลือก [ชื่อเอฟเฟ็กต์]

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

นำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์มาใช้หรือนำออกจากรูปภาพ

การเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความไม่ชัดของรูปภาพ

เปลี่ยนสี ความโปร่งใส หรือเปลี่ยนสีรูปภาพ

การนำพื้นหลังรูปภาพออก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×