นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้สไตล์หรือเอฟเฟ็กต์กับรูปภาพเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพนั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบิดรูปภาพ ทำให้รูปภาพมัว หรือเปลี่ยนสไตล์ของขอบรูปภาพได้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

นำสไตล์ได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. คลิกสไตล์ด่วน แล้ว คลิ กสไตล์ที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกบนเมนูสไตล์ด่วน

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา สะท้อน เรืองแสง ขอบ ยกนูน หรือการหมุนสามมิติ

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปที่ชนิดของเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกบนเมนูเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการปรับแต่งลักษณะพิเศษ คลิกตัวเลือก ที่ด้านล่างของเมนูเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพ

ให้เลือกทำดังนี้

นำไปใช้หรือเปลี่ยนสไตล์

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปภาพ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนเงา สะท้อน เรืองแสง ยกนูน หรือการหมุนสามมิติ

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปภาพ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ จากนั้นชี้ไปที่ชนิดของเอฟเฟ็กต์แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 3. เมื่อต้องการปรับเอฟเฟ็กต์อย่างละเอียด ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ ที่อยู่ภายใต้ สไตล์รูปภาพ จากนั้นชี้ไปที่ชนิดของเอฟเฟ็กต์แล้วคลิก ตัวเลือก [ชื่อเอฟเฟ็กต์]

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

นำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์มาใช้หรือนำออกจากรูปภาพ

การเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความไม่ชัดของรูปภาพ

เปลี่ยนสี ความโปร่งใส หรือเปลี่ยนสีรูปภาพ

การนำพื้นหลังรูปภาพออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×