นำสไตล์ไปใช้กับข้อความใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำสไตล์ให้กับการเลือกข้อความ เช่นชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือ ย่อหน้า ใน Word ได้ง่ายเหมือนกับการคลิกปุ่มในแกลเลอรีสไตล์

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการนำสไตล์ไปใช้

    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นหัวเรื่อง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของทั้งย่อหน้า ให้คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ในย่อหน้า

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์คุณต้อง คลิกการปุ่ม รูปปุ่ม ที่เพิ่มเติม เพื่อขยายแกลเลอรี

    คุณสามารถดูได้ว่าข้อความที่เลือกจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อใช้สไตล์เฉพาะอย่างด้วยการวางตัวชี้ของคุณบนสไตล์ที่คุณต้องการจะแสดงตัวอย่าง

หมายเหตุ: ถ้าสไตล์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏในแกลเลอรี กด CTRL + SHIFT + S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงานใช้สไตล์ ภายใต้ชื่อลักษณะ พิมพ์ชื่อของสไตล์ที่คุณต้องการ ในรายการแสดงเฉพาะสไตล์ที่คุณใช้อยู่แล้วในเอกสาร แต่คุณสามารถพิมพ์ชื่อของลักษณะใด ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

กำหนดสไตล์ใน Word เอง

เลือกสไตล์ด่วนตั้งสำหรับเอกสาร

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×