Office

นำสีธีมแบบกำหนดเองของคุณไปใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนด Word และ Excel สีของธีม ให้ตรงกับแบบแผนชุดสีขององค์กรของคุณ หรือ เพื่อแสดงความคิดหรืออารมณ์

เมื่อคุณสร้างแบบแผนชุดสีแบบกำหนดเอง เรียกว่าสีของธีม ใน PowerPoint พร้อมใช้งานการใช้ในแอปพลิเคชัน Office อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PowerPoint สีของธีมดูกำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPoint for mac

Word

หมายเหตุ: สีของธีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความ โดยใช้สไตล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ ดูสไตล์ที่กำหนดเองใน Word for Mac

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการนำสีของธีมใหม่ไปใช้

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 3. บนแท็บออกแบบ คลิกสี

  ปุ่มการออกแบบหน้าสี

 4. คลิกธีมสีแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นหรือที่อยู่แล้วภายในแบบแผนชุดสี

  สีชุดรูปแบบแบบกำหนดเองของ Word

Excel

หมายเหตุ:  สีของธีมจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความโดยนำสไตล์ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ไปใช้ โปรดดูนำไปใช้ เปลี่ยน สร้าง หรือลบสไตล์เซลล์

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการนำธีมใหม่ไปใช้

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษธีม ภายใต้คลิกสี

  ปุ่มสีชุดรูปแบบบนแท็บเค้าโครง

 3. คลิกธีมสีแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นหรือที่อยู่แล้วภายในแบบแผนชุดสี

  สีที่กำหนดเองและสีที่มีอยู่แล้ว

Word

คุณสามารถสร้างแบบแผนชุดสีแบบกำหนดเอง หรือเรียกอีกอย่างว่า สีของธีม ใน PowerPoint แล้วใช้ในแอปพลิเคชัน Office อื่นๆ ได้

หมายเหตุ: สีของธีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความ โดยใช้สไตล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ ดูสไตล์ที่กำหนดเองใน Word for Mac

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการนำสีของธีมใหม่ไปใช้

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณสร้าง

  การประกาศมุมมองเค้าโครง แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ธีม

Excel

คุณสามารถสร้างแบบแผนชุดสีแบบกำหนดเอง หรือเรียกอีกอย่างว่า สีของธีม ใน PowerPoint แล้วใช้ในแอปพลิเคชัน Office อื่นๆ ได้

หมายเหตุ:  สีของธีมจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการจัดรูปแบบข้อความโดยนำสไตล์ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำสไตล์ไปใช้ โปรดดูนำไปใช้ เปลี่ยน สร้าง หรือลบสไตล์เซลล์

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการนำธีมใหม่ไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณสร้าง

  แท็บ หน้าแรก ของ Excel กลุ่ม ธีม

ดูเพิ่มเติม

ใช้ชุดของสีที่แตกต่างกันสำหรับเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×