นำรายการแบบดรอปดาวน์ออก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีรายการดรอปดาวน์ในเวิร์กชีตอีกต่อไป คุณสามารถเอาออกได้

 1. เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

  ถ้าคุณมีหลายเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์ที่คุณต้องการลบ คุณสามารถใช้ Ctrl+คลิกซ้าย เพื่อเลือก

 2. คลิก ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิก ล้างทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

คลิก ล้างทั้งหมด เพื่อเอารายการดรอปดาวน์ออก

ถ้าคุณต้องการนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดออกจากเวิร์กชีต รวมถึง รายการดรอปดาวน์ แต่คุณไม่ทราบตำแหน่ง คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ไปที่แบบพิเศษ กด Ctrl+G > พิเศษ แล้วเลือก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล > ทั้งหมด หรือ เหมือนกัน แล้วทำซ้ำขั้นตอนทางด้านบน

แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์นั้นแทนที่จะลบออก ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

 1. เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

  ถ้าคุณมีหลายเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์ที่คุณต้องการลบ คุณสามารถใช้ Ctrl+คลิกซ้าย เพื่อเลือก

 2. คลิก ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิก ล้างทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

คลิก ล้างทั้งหมด เพื่อเอารายการดรอปดาวน์ออก

ถ้าคุณต้องการนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดออกจากเวิร์กชีต รวมถึง รายการดรอปดาวน์ แต่คุณไม่ทราบตำแหน่ง คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ไปที่แบบพิเศษ กด Ctrl+G > พิเศษ แล้วเลือก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล > ทั้งหมด หรือ เหมือนกัน แล้วทำซ้ำขั้นตอนทางด้านบน

แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์นั้นแทนที่จะลบออก ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

 1. เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 2. คลิก ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิก ล้างทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์นั้นแทนที่จะลบออก ให้ดูที่ เพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการดรอปดาวน์

นำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×