นำพื้นหลังของรูปภาพออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word, PowerPoint, Excel, Outlook คุณสามารถเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพ เพื่อเน้น หรือทำชื่อเรื่องของรูปภาพ หรือเมื่อต้อง การเอารายละเอียดเด่น

หมายเหตุ: การเอาพื้นหลังออกจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับไฟล์เวกเตอร์กราฟิก เช่น Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator Graphics (AI), Windows Metafile Format (WMF) และ Vector Drawing File (DRW)

ดอกไม้สีม่วงที่มีพื้นหลังเป็นใบไม้สีเขียว

รูปภาพต้นฉบับ

ดอกไม้ที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

รูปภาพเดียวกันที่นำพื้นหลังออกแล้ว

คุณสามารถใช้การเอาพื้นหลังออกอัตโนมัติหรือคุณสามารถลากเส้นเพื่อระบุว่าพื้นที่ใดของพื้นหลังรูปภาพใดที่ต้องการคงไว้และพื้นที่ใดที่ต้องการเอาออก

ดอกไม้ที่มีใบไม้เป็นพื้นหลัง

รูปภาพต้นฉบับที่แสดงเส้นการนำพื้นหลังออก

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเอาพื้นหลังออกจากภาพ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เอาพื้นหลังออก

  เอาพื้นหลังปุ่ม แสดงบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพของ Ribbon ใน Office 2016

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ หรือเอาพื้นหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ (ยัง ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2007 ได้)

  พื้นที่พื้นหลังเริ่มต้นจะสีม่วงเมื่อต้องการทำเครื่องหมายสำหรับเอา ในขณะพื้นหน้าจะเก็บกำหนดสีของธรรมชาติ ในบางกรณี คุณจะได้ผลลัพธ์คุณต้องทำอะไรเพิ่มเติม โดยไม่มี ในบางกรณี คุณจะต้องการเพิ่ม หรือเอาพื้นที่รูปภาพ ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนถัดไป

 3. ถ้าจำเป็นต้องทำเพิ่มเติม ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ การเอาพื้นหลังออก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ถ้าส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณต้องการเก็บได้ถูกเอาออก คลิกทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บ และใช้อิสระวาดดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง เมื่อต้องการทำเครื่องหมายพื้นที่บนรูปภาพที่คุณต้องการเก็บ

  • เมื่อต้องการเอาส่วนต่างๆ ของรูปภาพออกเพิ่มเติม ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก และใช้ดินสอวาดรูป ดินสอที่ใช้วาดตาราง เพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่เหล่านั้น

   ปุ่มเอาพื้นหลังบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพของ ribbon ใน Office 2016
 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก คงการเปลี่ยนแปลงไว้ หรือ ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในกลุ่ม ปิด

บันทึกรูปภาพที่แก้ไข
 • เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับพื้นหลังรูปภาพของคุณมีผลเฉพาะกับสำเนาของรูปภาพที่จะแสดงอยู่ในงานนำเสนอ เอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรือข้อความอีเมล พวกเขาไม่มีผลกระทบต่อรูปไฟล์ต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเสร็จแล้ว และเลือกคงการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกขวารูป และคุณคลิกบันทึกเป็นภาพ จะบันทึกรูปของคุณใหม่ที่ปรับปรุงเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเอาพื้นหลังออกจากภาพ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เอาพื้นหลังออก

  ปุ่ม เอาพื้นหลังออก ที่อยู่ในกลุ่ม ปรับ บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เอาพื้นหลังออก หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจดูว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิกจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นครอบตัดแล้วลากเส้นนั้นให้ครอบส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเอาออก

  ดอกไม้ที่มีใบไม้เป็นพื้นหลัง

  รูปภาพที่แสดงเส้นครอบตัดและจุดจับที่ใช้เอาพื้นหลังออก

  ในหลายกรณี คุณสามารถได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีก ด้วยการใช้ตำแหน่งและขนาดของเส้นครอบตัดนี้

 4. ถ้าจำเป็นต้องทำเพิ่มเติม ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ การเอาพื้นหลังออก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  แท็บการเอาพื้นหลังออก
  • ถ้าส่วนต่างๆ ของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้ถูกเอาออกไป ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บ และใช้ดินสอวาดรูป ดินสอที่ใช้วาดตาราง เพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่บนรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้

  • เมื่อต้องการเอาส่วนต่างๆ ของรูปภาพออกเพิ่มเติม ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก และใช้ดินสอวาดรูป ดินสอที่ใช้วาดตาราง เพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่เหล่านั้น

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณได้ทำเครื่องหมายเพื่อคงไว้หรือเอาออกนั้น ให้คลิก ลบการทำเครื่องหมาย จากนั้นคลิกที่เส้น

 5. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิก คงการเปลี่ยนแปลงไว้ หรือ ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในกลุ่ม ปิด

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์เช่นภาพ ร่างดินสอ หรือซีเมนต์ หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพเช่นเงา การสะท้อน หรือการเรือง แสง รูปภาพเหลืออยู่หลังจากที่คุณได้เอาพื้นหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าเก็บเพียงคนเดียวดอกไม้ในรูปภาพ และใช้เงา เงาจะปรากฏ เฉพาะสำหรับเฉพาะรูปดอกไม้คุณเก็บไว้เมื่อ คุณเอาพื้นหลังออก

ด้านบนของเพจ

บันทึกรูปภาพที่แก้ไข
 • เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับพื้นหลังรูปภาพของคุณมีผลเฉพาะกับสำเนาของรูปภาพที่จะแสดงอยู่ในงานนำเสนอ เอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรือข้อความอีเมล พวกเขาไม่มีผลกระทบต่อไฟล์รูปภาพต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเสร็จแล้ว และเลือกคงการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกขวารูป และคุณคลิกบันทึกรูปภาพเป็น เพื่อบันทึกรูปที่ปรับปรุงใหม่ของคุณเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก

สิ่งสำคัญ: บีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของไฟล์เปลี่ยนแปลงจำนวนรายละเอียดที่ยังคงอยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความ ว่า หลังการบีบอัด รูปภาพที่สามารถดูแตกต่างไปจากก่อนที่จะถูกบีบอัด เนื่องจาก นี้คุณควรบีบอัดรูปภาพและบันทึกไฟล์ ก่อนที่จะเอาพื้นหลัง คุณสามารถทำซ้ำการบีบอัดแม้แต่หลังจากคุณบันทึกไฟล์ตราบใดที่คุณไม่ได้ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานใน ถ้าการบีบอัด plus ที่เอาพื้นหลังออกไม่ลักษณะที่คุณต้อง

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเอาพื้นหลังออกจากภาพ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เอาพื้นหลังออก

  ปุ่มเอาพื้นหลังบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพหรือ ribbon ใน Office 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ หรือการเอาพื้นหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ (ยัง ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint 2007 ก)

 3. คลิกหนึ่งในตัวจัดการบนเส้นตัวอักษรวิ่ง แล้วลากเส้นเพื่อว่าจะมีส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเอาออก

  ดอกไม้ที่มีใบไม้เป็นพื้นหลัง

  รูปภาพที่แสดงเส้นและตัวจัดการการนำพื้นหลังออก

  ในหลายกรณี คุณสามารถได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมโดยการทดลองกับตำแหน่งและขนาดของเส้นตัวอักษรวิ่ง

 4. ถ้าจำเป็น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการระบุว่าส่วนใดของรูปภาพที่คุณไม่ต้องการนำออกอัตโนมัติ ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ต้องการเก็บ

  • ถ้าต้องการระบุว่าส่วนใดของรูปภาพที่คุณต้องการเอาออกนอกเหนือจากส่วนที่ทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติแล้ว ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณได้ทำเครื่องหมายด้วยเส้นแล้วว่าจะคงไว้หรือจะเอาออก ให้คลิก ลบการทำเครื่องหมาย แล้วคลิกที่เส้นเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่

   แท็บการเอาพื้นหลังออก

   แท็บ การเอาพื้นหลังออก

 5. คลิก คงการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม ปิด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการนำพื้นหลังออกอัตโนมัติ คลิก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในกลุ่ม ปิด

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเงา สะท้อน และเรืองแสงให้กับรูปภาพจากที่คุณได้เอาพื้นหลัง เอฟเฟ็กต์เหล่านี้จะนำไปใช้กับรูปภาพสามารถมองเห็นได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเงานำไปใช้กับรูปภาพ เฉพาะส่วนของรูปภาพคุณเก็บไว้เมื่อคุณเอาพื้นหลังจะเพี้ยนเงา

บันทึกรูปภาพที่แก้ไข
 • เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับพื้นหลังรูปภาพของคุณมีผลเฉพาะกับสำเนาของรูปภาพที่จะแสดงอยู่ในงานนำเสนอ เอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรือข้อความอีเมล พวกเขาไม่มีผลกระทบต่อไฟล์รูปภาพต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเสร็จแล้ว และเลือกคงการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถคลิกขวารูป แล้วคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ เมื่อต้องการบันทึกรูปที่ปรับปรุงใหม่ของคุณเป็นไฟล์ที่แยกต่างหาก

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×