ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
จัดการ

นำผู้ใช้ออก

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัท คุณจำเป็นต้องนำพนักงานเหล่านั้นออกจาก Office 365 ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว คุณควรบล็อกไม่ให้พนักงานเหล่านั้นเข้าถึงไฟล์ของบริษัท จัดเก็บเอกสารที่พวกเขาสร้างขึ้น และทำงานการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำพนักงานเหล่านั้นออกจากการเป็นผู้ใช้

 1. จาก ศูนย์การจัดการ เลือก แก้ไขผู้ใช้

 2. เลือกผู้ใช้ แล้วเลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน

 3. เลือก สร้างรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้ผู้ใช้คนนี้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก จากนั้นเลือก รีเซ็ต

 5. เลือก ส่งรหัสผ่านในอีเมล ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณเอง จากนั้นเลือก ส่งอีเมลแล้วปิด

 6. เมื่อต้องการส่งต่ออีเมลของผู้ใช้ไปยังพนักงานคนอื่น ให้ขยาย การตั้งค่าอีเมล เลือก แก้ไข ติดกับ การส่งต่ออีเมล เปิด ส่งต่ออีเมลทั้งหมดที่ส่งไปยังกล่องจดหมายนี้ ใส่ที่อยู่อีเมลใหม่ จากนั้นเลือกบันทึก

 7. ถ้าคุณต้องการคัดลอกอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อของพวกเขาไปยังกล่องจดหมายของคุณหรือบุคคลอื่นด้วย ให้เปิด Outlook แล้วเลือก เพิ่มบัญชี เพิ่มบัญชีอีเมลของพวกเขา แล้วเลือก เชื่อมต่อ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อของพวกเขา ถ้าคุณต้องการให้รวมในรายการเหล่านั้นของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ aka.ms/CopyMail

 8. เมื่อต้องการบังคับให้ผู้ใช้ออกจากระบบในครั้งถัดไปที่พวกเขาใช้ Office 365 ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้กลับไปที่บานหน้าต่าง แก้ไขผู้ใช้ ขยาย การตั้งค่า OneDrive และติดกับ ออกจากระบบ ให้เลือก เริ่ม

 9. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ของผู้ใช้ ติดกับ การเข้าถึง ให้เลือก การเข้าถึงไฟล์ คลิกลิงก์ที่ปรากฎขึ้น เลือกไฟล์ทั้งหมด จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด

  คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่บีบอัดไว้บน OneDrive หรือไซต์ SharePoint

 10. เมื่อต้องการลบข้อมูลบริษัทออกจากโทรศัพท์มือถือของพนักงาน ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. จาก ศูนย์การจัดการ เลือก ศูนย์การจัดการ จากนั้นเลือก แลกเปลี่ยน

  2. ภายใต้ ผู้รับ เลือก กล่องจดหมาย

  3. เลือกชื่อผู้ใช้ และภายใต้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือก ดูรายละเอียด

  4. เลือก ลบข้อมูล และ บล็อก จากนั้นเลือก บันทึก

 11. เมื่อต้องการนำผู้ใช้ออกจากระบบ และทำให้สิทธิ์การใช้งานพร้อมใช้งานสำหรับพนักงานคนอื่น ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. กลับไปที่ศูนย์การจัดการ แล้วเลือก แก้ไขผู้ใช้

  2. เลือกชื่อของพนักงานเก่า จากนั้นติดกับ สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ เลือก แก้ไข

  3. ปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดให้กับผู้ใช้ จากนั้นเลือก บันทึก

  ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม คุณสามารถนำออกได้: ไปที่การเรียกเก็บเงิน และในการสมัครใช้งานที่เคยใช้ ให้เลือก เพิ่ม/ลบสิทธิ์การใช้งาน ลบสิทธิ์การใช้งานออกโดยการเปลี่ยนจำนวนที่ติดกับ ผู้ใช้ทั้งหมด จากนั้นเลือก ส่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×