Office

นำป้ายชื่อระบุระดับความลับไปใช้ในเอกสารของคุณ และส่งอีเมลภายใน Office

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องมีการสมัครใช้งาน Office ๓๖๕และพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้และองค์กรที่ผู้ดูแลได้กำหนดค่าป้ายชื่อความลับและเปิดใช้งานฟีเจอร์นั้น โปรดดูภาพรวมของป้ายชื่อความลับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ป้ายกำกับความลับกับไฟล์และอีเมลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปกป้องข้อมูลขององค์กรของคุณ

 1. บนแท็บหน้าแรกให้เลือกความไว

  ปุ่มความไวแสง

  สิ่งสำคัญ: ความไวจะไม่ปรากฏถ้าบัญชีผู้ใช้ office ของคุณไม่ใช่บัญชีที่ทำงานกับสิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ E3 หรือ E5 ที่กำหนดหรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้กำหนดค่าป้ายชื่อความลับและเปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับคุณ

 2. เลือกป้ายความลับที่นำไปใช้กับเอกสารหรืออีเมลของคุณ

  เมนูดรอปดาวน์ของป้ายชื่อความลับ

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณได้กำหนดค่าเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อความลับของพวกเขาคุณยังจะเห็นการเรียนรู้เพิ่มเติม ...ตัวเลือก

เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อความลับที่ถูกนำไปใช้กับเอกสารแล้วให้ยกเลิกการเลือกจากเมนูความลับ

 1. บนแท็บหน้าแรกให้เลือกความไว

  ไอคอนความไวแสง

  สิ่งสำคัญ: ความไวจะไม่ปรากฏถ้าบัญชีผู้ใช้ office ของคุณไม่ใช่บัญชีที่ทำงานกับสิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ E3 หรือ E5 ที่กำหนดหรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้กำหนดค่าป้ายชื่อความลับและเปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับคุณ

 2. เลือกป้ายความลับที่นำไปใช้กับเอกสารหรืออีเมลของคุณ

  ปุ่มความไวแสงที่มีตัวเลือกความไวแสดงอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณได้กำหนดค่าเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อความลับของพวกเขาคุณยังจะเห็นการเรียนรู้เพิ่มเติม ...ตัวเลือก

เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อความลับที่ถูกนำไปใช้กับเอกสารแล้วให้ยกเลิกการเลือกจากเมนูความลับ

 1. บนแท็บเล็ต Android ของคุณให้เลือกแท็บหน้าแรก(ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้) จากนั้นเลือกความไว

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณให้แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณเพื่อขยาย ribbon บนแท็บหน้าแรกให้เลื่อนลงแล้วเลือกระดับความลับ

  เมนูความไวในแท็บหน้าแรกของ ribbon บน Android

  สิ่งสำคัญ: ความไวจะไม่ปรากฏถ้าบัญชีผู้ใช้ office ของคุณไม่ใช่บัญชีที่ทำงานกับสิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ E3 หรือ E5 ที่กำหนดหรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้กำหนดค่าป้ายชื่อความลับและเปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับคุณ

 2. เลือกป้ายความลับที่นำไปใช้กับเอกสารหรืออีเมลของคุณ

  เมนูความไวบน Android ที่มีป้ายชื่อความลับแสดงอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณได้กำหนดค่าเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อความลับของพวกเขาคุณยังจะเห็นการเรียนรู้เพิ่มเติม ...ตัวเลือก

เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อความลับที่ถูกนำไปใช้กับเอกสารแล้วให้ยกเลิกการเลือกจากเมนูความลับ

 1. บน iPad ของคุณให้เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือกอยู่) จากนั้นเลือกความไว

  บน iPhone ของคุณให้แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณเพื่อขยาย ribbon บนแท็บหน้าแรกให้เลื่อนลงแล้วเลือกระดับความลับ

  เมนูความไวบน iOS

  สิ่งสำคัญ: ความไวจะไม่ปรากฏถ้าบัญชีผู้ใช้ office ของคุณไม่ใช่บัญชีที่ทำงานกับสิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ E3 หรือ E5 ที่กำหนดหรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้กำหนดค่าป้ายชื่อความลับและเปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับคุณ

 2. เลือกป้ายความลับที่นำไปใช้กับเอกสารหรืออีเมลของคุณ

  เมนูความไวบน iOS ที่มีป้ายชื่อความลับแสดงอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณได้กำหนดค่าเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อความลับของพวกเขาคุณยังจะเห็นการเรียนรู้เพิ่มเติม ... เลือก .

เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อความลับที่ถูกนำไปใช้กับเอกสารแล้วให้ยกเลิกการเลือกจากเมนูความลับ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีป้ายชื่อความลับที่กำหนดค่าไว้ในพอร์ทัลการป้องกันข้อมูลของ Azure พวกเขาจำเป็นต้องถูกโยกย้าย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันใช้ป้ายกำกับความลับ?

เมื่อคุณใช้ป้ายกำกับความลับ ข้อมูลป้ายจะยังคงมีอยู่กับเอกสารหรืออีเมลของคุณ แม้ว่าจะมีการแชร์ระหว่างอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน และบริการคลาวด์ก็ตาม การใช้ป้ายกำกับความลับอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรืออีเมลของคุณตามการกำหนดค่าขององค์กรของคุณ เช่น:

 • การเข้ารหัสด้วย การจัดการสิทธิ์ข้อมูล อาจใช้กับเอกสารหรืออีเมลของคุณ

 • ส่วนหัวหรือท้ายกระดาษอาจปรากฏในเอกสารหรืออีเมลของคุณ

 • ลายน้ำอาจปรากฏในเอกสารของคุณ

แก้ไขการเปลี่ยนแปลงในป้ายกำกับความลับ

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถมีนโยบายที่กำหนดให้คุณต้องให้เหตุผลก่อนที่จะเปลี่ยนป้ายความลับจากความลับที่สูงกว่าไปเป็นความลับที่ต่ำกว่า ในการกำหนดค่านี้คุณอาจถูกขอให้มอบเหตุผลหรือระบุด้วยตัวคุณเองเมื่อเลือกป้ายกำกับความลับที่ต่ำกว่า

หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้จัดชิดขอบการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งหลังจากเปิดเอกสารหรือการตอบกลับเพื่อส่งต่อข้อความอีเมล หลังจาก justifying ครั้งต่อมาการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาจะไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลจนกว่าจะมีการปิดเอกสารหรือข้อความอีเมลนั้นและเปิดอีกครั้ง

ป้ายชื่อระบุระดับความลับปรับลดรุ่นเหตุผลประสบการณ์การใช้งาน Mac Word

มีฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน

ฟีเจอร์ระดับความลับจะพร้อมใช้งานในเวอร์ชันการสมัครใช้งาน Office ๓๖๕ต่อไปนี้:

แพลตฟอร์ม

แอปพลิเคชัน

ความพร้อมใช้งาน

Mac

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

เวอร์ชัน 16.21.0 +

Android

Word, Excel, PowerPoint

เวอร์ชัน 16.0.11231 +

Outlook

มาในไตรมาสที่ Q3 ของปีปฏิทิน๒๐๑๙

iOS

Word, Excel, PowerPoint

เวอร์ชัน 2.21 +

Outlook

มาในไตรมาสที่ Q3 ของปีปฏิทิน๒๐๑๙

Windows

Word, Excel, PowerPoint และ Outlook

กำลังเปิดใช้งานโปรแกรม Office Insiderในตอนนี้เริ่มต้นด้วยเวอร์ชัน๑๙๐๘

เว็บ

Word, Excel, PowerPoint

มาในไตรมาสที่4ของปีปฏิทิน๒๐๑๙

Outlook Web Access

มาในไตรมาสที่ Q3 ของปีปฏิทิน๒๐๑๙

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×