นำธีมเอกสารไปใช้หรือกำหนดธีมเอกสารเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำให้มีลักษณะแบบมืออาชีพลงในเอกสาร โดยใช้ธีมเอกสาร ธีมคือ ชุดของตัวเลือกที่มีชุดสีของธีมการจัดรูปแบบ ชุดของฟอนต์ของธีม (รวมทั้งส่วนหัวและเนื้อความข้อความฟอนต์), และชุดเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม)

Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint มีธีมเอกสารที่มีอยู่ภายในมาก แต่คุณยังสามารถสร้างของคุณเอง โดยการกำหนดเอง และบันทึกธีมเอกสารนั้น ธีมเอกสารถูกแชร์ทั่วทั้งโปรแกรม Office เพื่อให้เอกสาร Office ของคุณทั้งหมดสามารถมีลักษณะเดียวกัน uniform อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ Word และ Excel, PowerPoint มีตัวเลือกการกำหนดเองสไตล์พื้นหลัง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม และกำหนดพื้นหลัง ดูนำไปใช้รูปภาพพื้นหลัง สี หรือลายน้ำลงในสไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้

กำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

บันทึกชุดรูปแบบเอกสาร

นำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมเอกสารที่ถูกนำไปใช้ โดยค่าเริ่มต้นใน Word และ Excel เลือกธีมเอกสารกำหนดไว้ล่วงหน้าอื่นหรือนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณนำไปใช้มีผลต่อลักษณะที่คุณสามารถใช้ได้ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  กลุ่ม ชุดรูปแบบ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
  กลุ่มชุดรูปแบบ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ใน Excel 2010

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ให้ดูที่กำหนดเองธีมเอกสารด้านล่างนี้

 3. ถ้าไม่ได้แสดงชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ คลิกการเรียกดูธีม เพื่อค้นหาบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ

ด้านบนของเพจ

กำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

คุณสามารถกำหนดชุดรูปแบบเอกสาร ด้วยการเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือแผนภูมิเส้นและเติมลักษณะพิเศษ ที่จะสามารถใช้ เปลี่ยนแปลงที่คุณทำอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ธีมทันที มีผลต่อลักษณะที่คุณนำไปใช้ในเอกสารที่ใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังเอกสารใหม่ คุณสามารถบันทึกเป็นรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง

กำหนดสีของชุดรูปแบบเอง

สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และสีพื้นหลัง สีเน้น 6 และเชื่อมโยงหลายมิติสองสี

สีในปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม แทนข้อความปัจจุบันและสีพื้นหลัง และชุดของสีที่อยู่ถัดจากชื่อของธีมปัจจุบันหลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่มสีของธีม แทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสีเหล่านี้เพื่อสร้างสีของธีม สี ในปุ่มสีของธีม และถัดจากชื่อของธีมเปลี่ยนตามไปด้วยชุดของคุณเอง

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก สีของธีม

  กลุ่ม ชุดรูปแบบ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
  กลุ่มชุดรูปแบบ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ใน Excel 2010

 2. คลิก สร้างสีของธีมใหม่

 3. ภายใต้สีของธีม คลิกที่ปุ่มองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ภายใต้ ตัวอย่าง คุณสามารถดูผลของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

 5. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสีของชุดรูปแบบใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของชุดรูปแบบกลับเป็นสีของชุดรูปแบบดั้งเดิม ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนคุณคลิก บันทึก

ด้านบนของเพจ

กำหนดแบบอักษรของชุดรูปแบบเอง

ฟอนต์ของธีมประกอบด้วยฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความ

เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นชื่อของหัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความที่ใช้สำหรับแต่ละชุดรูปแบบอักษรภายใต้ชื่อฟอนต์ของธีม คุณสามารถเปลี่ยนทั้งแบบอักษรเหล่านี้เพื่อสร้างชุดฟอนต์ของธีมของคุณเอง

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก ฟอนต์ของธีม

  กลุ่ม ชุดรูปแบบ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
  กลุ่มชุดรูปแบบ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ใน Excel 2010

 2. คลิก สร้างฟอนต์ของธีมใหม่

 3. ในกล่อง แบบอักษรของหัวเรื่อง และ แบบอักษรของเนื้อความ ให้เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะถูกปรับปรุงด้วยแบบอักษรที่คุณเลือก

 4. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแบบอักษรของชุดรูปแบบใหม่ แล้วคลิก บันทึก

เลือกชุดของลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม

เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นเส้น จากเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมใน กราฟิกที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม แม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดของคุณเองเอฟเฟ็กต์ของธีม คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็กต์ของธีมที่คุณต้องการใช้ในชุดรูปแบบเอกสารของคุณเอง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกเอฟเฟ็กต์ของธีม

  กลุ่ม ชุดรูปแบบ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
  กลุ่มชุดรูปแบบ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ใน Excel 2010

 2. คลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของเพจ

บันทึกชุดรูปแบบเอกสาร

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับสี ฟอนต์ หรือแผนภูมิเส้นและสีเติมเอฟเฟ็กต์ของธีมเอกสารเป็นธีมเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่น ๆ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  กลุ่ม ชุดรูปแบบ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
  กลุ่มชุดรูปแบบ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ใน Excel 2010

 2. คลิก บันทึกชุดรูปแบบปัจจุบัน

 3. ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับชุดรูปแบบ แล้วคลิก บันทึก

  ธีมเอกสารแบบกำหนดเองถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารธีม และจะถูกเพิ่มลงในรายการของธีมแบบกำหนดเองพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×